BP. Jerzy Mazur

BP. Jerzy Mazur nowym przewodniczącym Komisji ds. Misji Episkopatu.


źródło: www.ekai.pl

   Wyboru na pięcioletnią kadencję dokonali biskupi w dniu 14 października obradujący na 356 zebraniu plenarnym Konferencji Episkopatu Polski w Przemyślu.
Jerzy Mazur urodził się w Hawłowicach ( obecna archidiecezja przemyska) 5 Sierpnia 1953 roku. Po maturze wstąpił do seminarium duchownego Zgromadzenia Słowa Bożego ( werbistów) w Pieniężnie, które ukończył przyjmując święcenia kapłańskie 22 kwietnia 1979r. Studiował na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim oraz Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie.

W latach 1982-1986 był misjonarzem w Ghanie ( Afryka). W 1986r został przeniesiony do prowincji polskiej, gdzie sprawował funkcję drugiego prefekta w WSD w Pieniężnie, a od 1987r był wykładowcą misjologii w Misyjnym Seminarium Duchownym Księży Werbistów w Pieniężnie. Od 1980r był także radcą prowincjonalnym w polskiej prowincji werbistów.

Po 10 latach pracy duszpasterskiej w kraju wyjechał do ówczesnego ZSRR- na Białoruś, gdzie podjął pracę w Baranowiczach. W ciągu blisko 10 lat posługi duszpasterskiej przyczynił się do ożywienia życia religijnego na tym terenie. Był między innymi proboszczem parafii Matki Bożej Faz timskiej w Baranowiczach. Jako proboszcz tworzył od podstaw parafię, rozpoczął budowę kościoła. W jej ramach zainicjował działalność Grupy Misyjnej, Grupy Ekumenicznej, grupy AA, Legionu Maryi.

23 marca 1998 r. Jan Paweł II mianował go biskupem pomocniczym dla administratury apostolskiej Azjatyckiej Części Rosji (Syberii). Sakrę przyjął 31 maja tegoż roku. Gdy 18 maja 1999 r. Ojciec Święty utworzył oddzielną administraturę apostolską Syberii Wschodniej z siedzibą w Irkucku, bp Mazur został pierwszym jej ordynariuszem. 11 lutego 2002 r., wraz z podniesieniem dotychczasowych 4 administratur apostolskich na terenie Federacji Rosyjskiej do rangi diecezji i utworzeniem m.in. diecezji św. Józefa w Irkucku bp Mazur został pierwszym biskupem diecezjalnym nowej jednostki terytorialnej.

Na wszystkich tych urzędach biskup działał bardzo aktywnie i dyplomatycznie, starał się zawsze znaleźć wspólny język z miejscowymi władzami państwowymi i kościelnymi, zwłaszcza Kościoła prawosławnego. Między innymi głównie dzięki jego staraniom i zaangażowaniu udało się w Roku Jubileuszowym 2000 konsekrować w Irkucku pierwszą na tym terenie katedrę katolicką. 19 kwietnia 2002 r. wracając do Irkucka bp Jerzy Mazur został zatrzymany na lotnisku w Moskwie i wysłany przymusowo samolotem tego samego dnia z powrotem do Polski. Od tego czasu przebywał w Polsce.
Jest przewodniczącym Zespołu ds. Kontaktów z Konferencją Episkopatu Litwy oraz członkiem Komisji Nadzorczej Caritas Polska.

Do ulubionych lektur biskupa należą: Pismo Święte, literatura religijna i misjologiczna, Sienkiewicz, Mickiewicz, Dostojewski i Tołstoj. W czasie wolnym bp Mazur chętnie gra w piłkę nożną, siatkówkę, hokej na lodzie i szachy.
Warte przytoczenia są słowa Biskupa Mazura wypowiedziane podczas rozmowy ze Sławomirem Jagodzińskim w
,, Naszym  Dzienniku’’ dn. 22-23.10.11.

‘’ Kościół głosząc Ewangelię musi uwzględniać wszystko, co jest związane z życiem każdego człowieka. Dlatego woła głosem ludzi biednych, upomina się za krzywdzonymi, tymi co sami się bronić nie mogą. Wypowiadając się w sprawach społeczno- politycznych, Kościół jest czasami krytykowany czy niezrozumiany. Bo Ci dla których jego głos jest niewygodny, chcieliby zepchnąć Kościół tylko do murów świątyni, a religię jedynie dla duszy człowieka, do prywatności. Kościół zawsze był z ludźmi ubogimi, cierpiącymi, obdzieranymi ze wej godności, z wolności, z krzywdzonymi przez wielkie totalitaryzmy i formy ucisku. Przypominanie o Bożym prawie, bycie z tymi którzy cierpią sprawiedliwość i ukazywanie w świetle Ewangelii spraw ważnych dla człowieka, narodu, to droga Kościoła. Wyznaczył ją Chrystus i nie zmienią jej żadne ataki na Kościół.

Na pytanie: Jakie wezwanie przekazałby Ksiądz Biskup z okazji Światowego Dnia Misyjnego wiernym w Polsce?. Hierarcha ełcki odpowiedział:

,, Pragnę Wam kochani Misjonarze i Misjonarki, z okazji tego dnia złożyć najserdeczniejsze życzenia. Niech Duch Święty umacnia Was w głoszeniu dobrej  Nowiny o zbawieniu. Bądźcie błogosławieństwem dla ludzi, do których Bóg Was posłał''.

Przypominamy, że biskup Jerzy Mazur 17 lutego 2003 został mianowany przez papieża Jana Pawła II biskupem diecezjalnym ełckim.

Stowarzyszenie "Teraz Sucholaski"
 
KRS: 0000244525
NIP: 522 - 28 - 05 - 741
Regon: 140429772
Konto Bankowe: 66 9364 0000 2004 0005 5143 0001
e-mail: sucholaski@o2.pl
Reklama
 
Przyjaciele Sucholasek
 
Jesteśmy zaprzyjaźnieni ze stowarzyszeniem "Echo Wydmin" www.echowydmin.pl
Baza noclegowa w Sucholaskach
 
Zobacz miejsca noclegowe w naszej pięknej miejscowości
Zrobimy Ci bezpłatną reklamę!
 
Jeśli masz gospodarstwo agroturystyczne to umieść jego zdjęcie lub adres na naszej stronie internetowej. Zrobimy Ci bezpłatną reklamę w sieci !!!
Skontaktuj się z nami!
 

=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=
Copyright: Stowarzyszenie "Teraz Sucholaski"