Strona główna

             


                  
SPRAWDŹ POGOD
Ę W SUCHOLASKACH  - kliknij  

 


"Tropem Wilczym"-  Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych

1 marca 2020 roku już po raz  szósty  w Gminie Wydminy przeprowadzono imprezę biegową-historyczną "Tropem Wilczym"-  Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

Bieg ten nabiera szczególnego znaczenia  na terenie naszej Gminy -  to  przecież tu została stoczona 16 lutego 1946 roku największa bitwa podziemia niepodległościowego na terenie Warmii i Mazur. A jak podają historycy była to największa bitwa w Polsce w 1946 roku. Jesteśmy jedyną gminą w  powiecie giżyckim w 2020 , która podjęła się organizacji Biegu. Cieszy nas fakt , że w tym roku impreza ta była  organizowana  również  w Węgorzewie , Piszu i w innych okolicznych miejscowościach. W minioną niedzielę,  przy  słonecznej pogodzie bieg główny 1963 m rozergrano na trasie dookoła jeziora Wydmińskiego przez Most Garbaty. Start i meta  to Skwer Żołnierzy Wyklętych. Dla dzieci wytyczono trasę o długości 500 m, młodzieży do lat 12  - 1050 m a dla pasjonatów biegania - 5000 m.

 Przed rozpoczęciem Biegu odśpiewano hymn a następnie  delegacja uczestników  złożyła kwiaty pod Pomnikiem Niezłomnych Żołnierzy Wyklętych.

Sygnał do Biegu dała  dyrektor GOK Pani Ewa Kulpińska - Mejor' W biegu wzięła udział rekordowa  ilość uczestników. Oprócz mieszkańców  Gminy Wydminy, biegacze przybyli z Kętrzyna, Olecka, Świętajna, Rydzewa, Kowal Oleckich, Górowa Iłowieckiego, Miłek oraz Giżycka

Wszyscy uczestnicy w ramach pakietu startowego otrzymali koszulki patriotyczne, biało -czerwone opaski , okolicznościowe interesujące książki a na mecie każdy został udekorowany specjalnym medalem W tym roku po raz pierwszy wręczono puchary dla trzech pierwszych osób Biegu Głównego  w kategorii Open Kobiet i Mężczyzn.

 Na zakończenie uroczystości biegacze wraz z opiekunami zostali zaproszeni przez Wójta Gminy na tzw. żołnierską zupę regeneracyjną.

Jak co roku organizatorami Biegu w gminie Wydminy byli  Wójt Gminy Wydminy oraz organizacje pozarządowe skupione w Związku  Stowarzyszeń "Sztafeta Pokoleń".

Nad przebiegiem imprezy  czuwał  i prowadził, jak zwykle  w  profesjonalny sposób przedstawiciel organizatorów, mieszkaniec gminy Wydminy - Paweł Grądzki

W tym roku Bieg Pamięci odbywał się pod Honorowym Patronatem Prezydenta RP, który przesłał  list do biegaczy i organizatorów Biegu. Przesłanie to zostało odczytane przed rozpoczęciem biegu przez Mariusza Rożenko.
REGULAMIN BIEGU >>>III Ogólnopolska  Młodzieżowa Sztafeta S
zlakiem  Żołnierzy Wyklętych Gajrowskie - Wydminy

 

"Na tę mogiłę gdy składasz kwiat,

to tak, mój chłopcze, jakbyś go kładł

na wszystkie groby dawne i świeże,

gdzie śpią za wolność legli żołnierze.

Stań tutaj, chłopcze, i uczyń ślub,

że zawsze będziesz kochał ten grób.

I nie zapomnij wspomnieć w modlitwach Tych,

co zginęli w najświętszych bitwach" Artur Oppman

 

W dniach 13-15 września już po raz trzeci odbyła się III Młodzieżowa Sztafeta Szlakiem Niezłomnych Żołnierzy Wyklętych Gajrowskie - Wydminy. Tego roku miała ona szczególny i symboliczny wydźwięk, jeżeli wspomnimy że w grudniu mija okrągła, 70 rocznica zamordowania kpt. Romualda Rajsa "BUREGO". Do Giżycka, gdzie zakwaterowano młodych uczestników sztafety oraz zaproszonych gości, zjechała młodzież z wielu regionów Polski, a także blisko stuosobowa ekipa młodzieży polskiej ze szkół z Litwy -  Turgieli, Wilna i Soleczników.  Z przyczyn obiektywnych, niezależnych od organizatorów nie przybyła młodzież z Białorusi.Dla gości i wspaniałej młodzieży przygotowano mnóstwo atrakcji. W sobotę zorganizowano  wycieczkę do Świętej Lipki oraz Wilczego Szańca, a także rejs statkiem  po jeziorach mazurskich. Zaś wieczorem wszyscy wzięli udział w pikniku historycznym. Wzruszająco o Żołnierzach Wyklętych opowiadał prof. Romuald Szeremietiew. Syn Bohatera, Pan dr inż. Romuald Rajs wywołał łzy wielu słuchaczy, kiedy mówił o swoim śp. Ojcu, gdy wspominał swoje ciężkie dzieciństwo i młodość, gdy określenie "syn bandyty" było Jego chlebem powszednim. Miłość i oddanie jakim Pan Romuald darzy swojego Ojca poruszy najtwardszy kamień. Autor świetnej biografii Kapitana, Pan Michał Ostapiuk, ciekawie przedstawił młodzieży sylwetkę kpt. "BUREGO". Do pieśni patriotycznych zachęcał zespół ze Świętajna "Świętowiacy", wraz z nimi śpiewało wielu zebranych. Imiennik Bohatera i, Pan prof. Romuald Szeremietiew, odebrał  Pamiątkowy Medal kpt. "BUREGO". Wieczór zakończyło wspólne ognisko z nieodłącznymi kiełbaskami i piosenkami harcerskimi oraz patriotycznymi, które tym razem zaśpiewała młodzież.  Dzień wypełniony wycieczkami i wieczór patriotyczny obfitowały w wiele emocji oraz wzruszeń, i z pewnością zostaną na długo w pamięci uczestników. W niedzielę uroczystości rozpoczęła Msza św. w kościele p.w. Chrystusa Zbawiciela w Wydminach. Modliliśmy się za ofiary napaści Sowietów na Polskę, za Żołnierzy Wyklętych i  za kpt, Romualda Rajsa "BUREGO". Po Mszy oddano hołd Żołnierzom przez złożenie kwiatów pod pomnikiem upamiętniającym ppor.  Kazimierza Chmielowskiego ps. „Rekin" a także Żołnierzy 3. Wileńskiej Brygady NZW. Po przybyciu do Gajrowskich, do Panteonu, gdzie spoczywa dziewięciu Żołnierzy Narodowego Zjednoczenia Wojskowego, którzy zginęli w walce z czerwoną nawałą 16 lutego 1946 roku. Przedstawiciele młodzieży, gmin, rodziny Żołnierzy Wyklętych złożyli kwiaty, W imieniu wszystkich zebranych młodych ludzi przedstawiciel Liceum Lotniczego w Dęblinie odczytał  przejmujący apel  do młodzieży.. Polegli Żołnierze odebrali hołd, na jaki w pełni zasłużyli. Ostatnim punktem uroczystości w Panteonie było przyznanie Pamiątkowych Medali kpt. Romualda Rajsa „BUREGO".za wybitne zasługi w przywracaniu prawdy historycznej, To inicjatywa Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej z Oddziału Pomorskiego by w 70.  Rocznicę śmierci  „BUREGO" uczcić Jego pamięć. Pamiątkowymi medalami nagrodzono obecnych, Pana Michała Ostapiuka, Pana Józefa Żernickiego, Pana Dariusza Jarosińskiego, Panią Hannę  Kunos, Państwa Bogdana i Marię Skibów oraz Pana Radosława  Króla, wójta gminy Wydminy. Medale otrzymały również niezłomne kobiety z rodziny Poleszuków, Elżbieta i Barbara jak i też nieustający w dochodzeniu prawdy, Pan Stanisław Kopciewski oraz nieugięty  Pan Piotr Żmijewski.

Przedostatnim etapem uroczystości, było rozwiezienie uczestników sztafety na punkty startowe. Na starcie stanęło 17 drużyn, liczba ta miała symbolizować 17 września, dzień napaści Sowietów na Polskę. Sztafeta zaś wyruszała z Jelonek w gminie Świętajno, z miejsca pierwszego pochówku Żołnierzy 3.Brygady Wileńskiej  NZW i podzielona była na 17 etapów.. Meta w Wydminach gdzie na wszystkich czekały medale i puchary, bo każdy biegacz był zwycięzcą..

Po zakończeniu Sztafety organizatorzy zaprosili uczestników, Gości oraz mieszkańców gminy Wydminy do tradycyjnego już wspólnego posiłku z żołnierskiej kuchni polowej  , a Panie z  Koła Gospodyń Wiejskich w Wydminach do degustacji swoich wyrobów cukierniczych.

Patronat Honorowy nad imprezą miał Wojewoda Warmińsko – Mazurski Pan Artur Chojecki a patronat medialny obok Gazety Polskiej , TVP 3 Olsztyn oraz Kwartalnik Wyklęci..

Następna edycja Sztafety – już IV odbędzie się 11 – 13 września 2020 roku.

Serdecznie zapraszamy

Związek Stowarzyszeń „Sztafeta Pokoleń”

Wójt Gminy Wydminy

Wójt Gminy Świętajno

http://olsztyn.tvp.pl/44408055/pobiegli-szlakiem-partyzantow-sportowa-lekcja-historii-na-mazurachW 2019 roku w dniach 14-15 września Związek Stowarzyszeń „ Sztafeta Pokoleń” wraz z władzami gmin Wydminy oraz Świętajno organizują już a edycję trzeci Młodzieżowej Sztafety Szlakiem  Niezłomnych Żołnierzy Wyklętych Gajrowskie – Wydminy. Projekt ten uzyskał akceptację Ministra Obrony Narodowej oraz Prezydium Senatu Rzeczypospolitej Polskiej i jest przez te podmioty finansowany. Połączenie biegania z edukacją historyczną wydaje się być najlepszą lekcją poznawania najnowszej historii naszej Ojczyzny.
 

Pomimo dużych zmian w upowszechnianiu walk podziemia niepodległościowego należy podejmować działania mające na celu przywracania do zbiorowej pamięci etosu Żołnierzy Wyklętych. Należy również przypominać młodzieży, co nie miało miejsca w ostatnich latach, że na Polskę w 1939 roku napadło dwóch agresorów, a nie jeden. Jest to szczególnie ważne w roku 80. Rocznicy wybuchu II Wojny Światowej. Trasa sztafety biegnie od miejsca pierwszego pochówku poległych żołnierzy 3. Brygady Wileńskiej Narodowego Zjednoczenia Wojskowego, poprzez miejsce największej bitwy podziemia niepodległościowego na Warmii i Mazurach i obok Panteonu Żołnierzy Wyklętych. Meta przewidywana jest w Wydminach, gdzie został w 2014 roku odsłonięty pomnik Niezłomnych Żołnierzy Wyklętych. W 2019 roku swój udział w sztafecie potwierdziły już szkoły polskie z Litwy i Białorusi ( łącznie ok. 180 osób ). Będzie więc również okazja do nawiązania kontaktów pomiędzy uczniami z Polski a młodzieżą polonijną. W 2019 roku łączna liczba uczestników wynosić będzie ok 400 osób. Wszys Młodzież z Litwy i Białorusi przyjeżdża już 13 września i dla niej dodatkowo przygotowany jest ciekawy program zwiedzania Mazur.

Patronat Honorowy nad III Ogólnopolską Sztafetą Szlakiem Niezłomnych Żołnierzy Wyklętych Gajrowskie – Wydminy objął Wojewoda Warmińsko – Mazurski Artur Chojecki a patronat medialny obok „Gazety Polskiej”, TVP3 Olsztyn oraz kwartalnik „Wyklęci”. Warto zaznaczyć, że TVP S.A. wyjątkowo udzieliła organizatorom licencji na powielenie i przekazanie uczestnikom sztafety filmu „Podwójni Wyklęty” w reż. Ewy Szakalickiej. Film ten został trzykrotnie nagrodzony podczas IX Festiwalu Filmowego Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci w Gdyni w 2017roku.
 
 „Stypendia Pomostowe” na pierwszy rok studiów
 

 Zapraszamy ambitnych i zdolnych maturzystów z Gminy Wydminy, pochodzących z niezamożnych rodzin, którzy chcą studiować. W roku akademickim 2018/2019 czekają na Was stypendia na I rok studiów w wysokości 500 zł miesięcznie, które będą wypłacane przez 10 miesięcy (w sumie stypendium w wysokości 5 tysięcy złotych). 

Aplikować o stypendium na I rok studiów może maturzysta 2018 z terenu Gminy Wydminy, który ukończy szkołę ponadgimnazjalną w 2018 i:

- zda dobrze maturę w bieżącym roku szkolnym (uzyska odpowiednią ilość punktów – minimum 90, zgodnie z wymaganiami programu – na podstawie algorytmu, który  znajduje się poniżej);
- zostanie przyjęty w roku akademickim 2018/2019 na I rok dziennych studiów I stopnia, lub I rok dziennych jednolitych studiów magisterskich, realizowanych w polskich publicznych uczelniach akademickich;
- pochodzi z rodziny, której dochód na osobę nie przekracza 1575 zł brutto. Jeśli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, do dochodu nie wlicza się świadczeń otrzymywanych w związku z tą niepełnosprawnością
- uzyska rekomendację pozarządowej organizacji lokalnej uczestniczącej w bieżącej edycji Programu, tj. Stowarzyszenia „Echo Wydmin” lub Stowarzyszenia Przyjaciół Sucholasek „Teraz Sucholaski”.

Algorytm liczenia liczby punktów uzyskanych na świadectwie maturalnym:
- Brane są pod uwagę tylko egzaminy pisemne z przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych zdanych na poziomie podstawowym i rozszerzonym.
- Podstawą liczenia punktów są wartości w % przypisane do poszczególnych zdawanych przedmiotów w ten sposób, że liczba punktów odpowiada wartości % (50% = 50 punktów)
- Liczbę punktów uzyskanych za egzamin zdawany na poziomie podstawowym mnożymy przez 0,4.
- Liczbę punktów uzyskanych za egzamin zdawany na poziomie rozszerzonym mnożymy przez 0,6.

Tak wyliczone punkty dla poszczególnych przedmiotów i poziomów sumujemy.

Wnioski należy składać do 3 sierpnia do godziny 15.00: osobiście/listownie w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wydminach (pierwsze piętro w budynku GOK) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres fundacja@projektarche.pl (liczy się data wpłynięcia wniosku).

Maturzyści, którzy uzyskają rekomendację jednego z w/w stowarzyszeń poproszeni zostaną o złożenia wniosku on-line za pośrednictwem specjalnej platformy internetowej.

Program Stypendia Pomostowe na terenie gminy Wydminy realizowany jest dzięki wsparciu finansowemu Samorządu Gminy Wydminy, który zapewnia niezbędny wkład własny do Programu.


Formularz_kandydata_stypendium_pomostowe-2018 >>> 

4 marca 2018 roku już po raz trzeci w Gminie Wydminy przeprowadzono imprezę biegowo-historyczną "Tropem Wilczym". Jest to Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

Bieg ten nabiera szczególnego znaczenia na terenie naszej Gminy - to przecież tu została stoczona 16 lutego 1946 roku największa bitwa podziemia niepodległościowego na terenie Warmii i Mazur. A jak podają historycy była to największa bitwa w Polsce w 1946 roku.

Tymi właśnie słowami wójt gminy Pan Radosław Król przywitał uczestników biegu. Wspomniał On również , że byliśmy pierwszą gminą w powiecie giżyckim, która podjęła się organizacji Biegu. Cieszy nas fakt , że w tym roku impreza ta organizowana jest również już w Giżycku, Węgorzewie , Piszu i w innych okolicznych miejscowościach. W minioną niedzielę, przy przepięknej słonecznej pogodzie biegano na trasie dookoła jeziora Wydmińskiego przez Most Garbaty. Start i meta to Skwer Żołnierzy Wyklętych. Przed rozpoczęciem Biegu odśpiewano hymn a następnie, delegacje uczestników i organizatorów złożyły kwiaty pod Pomnikiem Niezłomnych Żołnierzy Wyklętych. Sygnał do Biegu dała sekretarz gminy Pani Alicja Romanowicz.

Wszyscy uczestnicy w ramach pakietu startowego otrzymali koszulki patriotyczne, biało -czerwone opaski , okolicznościowe interesujące książki a na mecie każdy został udekorowany specjalnym medalem. Na zakończenie uroczystości biegacze wraz z opiekunami zostali zaproszeni przez Wójta Gminy na tzw. żołnierską zupę regeneracyjną.

Jak co roku organizatorami Biegu w gminie Wydminy byli Wójt Gminy Wydminy oraz organizacje pozarządowe skupione w Związku Stowarzyszeń "Sztafeta Pokoleń".

Nad przebiegiem imprezy czuwał i prowadził w niezwykle profesjonalny sposób przedstawiciel organizatorów, mieszkaniec gminy Wydminy - Paweł Grądzki

W tym roku Bieg Pamięci odbywal się pod Honorowym Patronatem Prezydenta RP, który przesłał list do biegaczy i organizatorów Biegu.

W przeddzień Biegu delegacja z gminy Wydminy złożyła kwiaty na grobie zmarłej w 2017 roku

por. Krystyny Straczyckiej ps."Krystyna". Pod patronatem ś.p. por. "Krystyny " odbył się pierwszy Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Wydminach w 2016 roku.


 


 

4 marca 2018 r. (niedziela) godz. 13:00 - Wydminy Skwer Żołnierzy Wyklętych

 

BIEG TROPEM WILCZYM

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w VI edycji Biegu Pamięci "Tropem Wilczym "

Regulamin Biegu i szczegółowy harmonogram poniżej. Można już się zapisywać

https://elektronicznezapisy.pl/event/2517.html.

W 2018 roku w 100-lecie Odzyskania Niepodległości zarezerwowane jest 100 pakietów startowych - decyduje kolejność zgłoszeń. Miłą niespodzianką, tylko dla uczestników Biegu w Wydminach jest sprezentowanie przez Pana Grzegorza Tomczaka z Dąbrowy Górniczej okolicznościowych opasek. W imieniu uczestników serdecznie dziękujemy.

Jak co roku organizatorami Biegu w gminie Wydminy są Wójt Gminy Wydminy oraz Związek Stowarzyszeń "Sztafeta Pokoleń"

okolicznościowa opaska wykonana przez Pana Grzegorza Tomczaka


ś.p. por. Krystyna Straczycka Żołnierz Wyklęty wręczająca medale po zakończeniu Biegu w 2016 roku


wspólna fotografia przed rozpoczęciem Biegu w 2016 roku

Regulamin Biegu


  


 

Stypendia Pomostowe” na pierwszy rok studiów

Zapraszamy ambitnych i zdolnych maturzystów z Gminy Wydminy, pochodzących z niezamożnych rodzin, którzy chcą studiować. W roku akademickim 2017/2018 czekają na Was stypendia na I rok studiów w wysokości 500 zł miesięcznie, które będą wypłacane przez 10 miesięcy (w sumie stypendium w wysokości 5 tysięcy złotych).

Aplikować o stypendium na I rok studiów może maturzysta 2017 z terenu Gminy Wydminy, który ukończy szkołę ponadgimnazjalną w 2017 i:

 • zda dobrze maturę w bieżącym roku szkolnym (uzyska odpowiednią ilość punktów – minimum 90, zgodnie z wymaganiami programu – na podstawie algorytmu, który znajduje się poniżej);

 • zostanie przyjęty w roku akademickim 2017/2018 na I rok dziennych studiów I stopnia, lub I rok dziennych jednolitych studiów magisterskich, realizowanych w polskich publicznych uczelniach akademickich;

 • pochodzi z rodziny, w której dochód na osobę nie przekracza 1.600 zł brutto, lub 1.800 zł brutto, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności;

 • uzyska rekomendację pozarządowej organizacji lokalnej uczestniczącej w bieżącej edycji Programu, tj. Stowarzyszenia „Echo Wydmin” lub Stowarzyszenia Przyjaciół Sucholasek „Teraz Sucholaski”.

Algorytm liczenia liczby punktów uzyskanych na świadectwie maturalnym:

 • Brane są pod uwagę tylko egzaminy pisemne z przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych zdanych na poziomie podstawowym i rozszerzonym.

 • Podstawą liczenia punktów są wartości w % przypisane do poszczególnych zdawanych przedmiotów w ten sposób, że liczba punktów odpowiada wartości % (50% = 50 punktów)

 • Liczbę punktów uzyskanych za egzamin zdawany na poziomie podstawowym mnożymy przez 0,4.

 • Liczbę punktów uzyskanych za egzamin zdawany na poziomie rozszerzonym mnożymy przez 0,6.

Tak wyliczone punkty dla poszczególnych przedmiotów i poziomów sumujemy.

Wnioski należy składać do 31 lipca do godziny 15.00: osobiście/listownie w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wydminach (pierwsze piętro w budynku GOK) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres fundacja@projektarche.pl (liczy się data wpłynięcia wniosku).

Maturzyści, którzy uzyskają rekomendację jednego z w/w stowarzyszeń poproszeni zostaną o złożenia wniosku on-line za pośrednictwem specjalnej platformy internetowej.

Patronat Honorowy nad Programem Stypendialnym na terenie Gminy Wydminy sprawuje Pani Maria Dolecka – Zastępca Wójta Gminy Wydminy.

Program Stypendia Pomostowe na terenie gminy Wydminy realizowany jest dzięki wsparciu finansowemu Samorządu Gminy Wydminy, który zapewnia niezbędny wkład własny do Programu, za co w imieniu młodzieży serdecznie dziękujemy!

Formularz do pobrania >>>
 Obrzęd Błogosławieństwa Pól

 

 W Dzień NMP Wspomożycielki Wiernych tradycyjnie już  w Sucholaskach przeprowadzono  Obrzęd Błogosławieństwa Pól. W ceremoniale tym staropolskim, któremu przewodniczył ks.prał. Ryszard Grabowski wzięli udział mieszkańcy naszej wioski. Urząd Gminy reprezentowała Pani Wójt Maria Dolecka.

 


Kolejny Dąb Pamięci w powiecie giżyckim

 W Rydzewie w dniu 21 maja b.r.podczas obchodów patrona parafii św. Andrzeja Boboli posadzono Dąb Pamięci poświęcony  majorowi Tadeuszowi Blicharskiemu zamordowanemu strzałem w tył głowy w Charkowie w roku 1940 przez NKWD. Mjr Tadeusz Blicharskiemu urodził się w 1897 roku we Lwowie. Absolwent Seminarium Nauczycielskiego. Od 1916 roku żołnierz Legionów Polskich. Od 1918 roku w Wojsku Polskim, uczestnik obrony Lwowa i wojnypolsko-bolszewickiej . Odznaczony Krzyżem Walecznym, medalami 1918-1921 i 10-lecia. Uroczystość posadzenia Dębu Pamięci  i odsłonięcie pamiątkowej tablicy przeprowadzono w ramach programu ,,Katyń .... Ocalić od  Zapomnienia


ZAPROSZENIE


Zapraszamy rolników i Ich przyjaciół na  tradycyjny obrzęd błogosławieństwa pól.
Spotykamy się 24 maja w najbliższą środę o godz. 19-tej przy pomniku św. Pawła w Sucholaskach.
Pamiętajmy o tradycji naszych pradziadów.

W godzinnch porannych 1 marca  złożono wieńce i zapalono znicze
w miejscu pierwszego pochówku w Gajrowskich oraz na grobach Żołnierzy Wklętych w Orłowie.
 

Bieg Tropem Wilczym Wydminy

Tropem Wilczym, Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych to największy bieg pamięci w kraju. Hołd Żołnierzom Wyklętym oddadzą również biegacze w Wydminach.

Historia Wydmin związana jest z osobą ppor. Kazimierza Chmielowskiego ps. Rekin. 14 lutego 1946 roku konny pluton pod jego dowództwem opanował Wydminy. Partyzanci rozstawili posterunki i wywiesili na rynku flagę z orłem w koronie. Tego dnia Wydminy były w Wolnej Polsce.

Od lipca 2015 roku plac przed wydmińskim kościołem nosi nazwę Skwer Żołnierzy Wyklętych. Wcześniej na jego skraju postawiono pomnik pamięci Żołnierzy Wyklętych z wmurowaną tablicą dedykowaną ppor. Kazimierzowi Chmielowskiemu.

Bieg Tropem Wilczym w Wydminach odbędzie się 26 lutego. Obowiązuje limit uczestników, decyduje kolejność zgłoszeń. Wszyscy otrzymają pamiątkowe medale, koszulki i materiały informacyjne. Początek biegu zaplanowany jest na godzinę 13:00. Centralnym miejscem tego wydarzenia będzie Skwer Żołnierzy Wyklętych. Biegacze pokonają symboliczny dystans 1963m. 1963 to data śmierci ostatniego  żołnierza polskiego podziemia niepodległościowego Józefa Franczaka Franczaka ps. „Lalek”, „Laluś”. Wydmińska trasa przebiegnie  aleją wokół Jeziora Wydmińskiego i most garbaty, jedną z głównych atrakcji turystycznych Wydmin.  Bieg ma wymiar patriotyczny, nie będzie pomiaru czasu i klasyfikacji miejsc.

Bieg podzielony zostanie na trzy grupy wiekowe: Bieg Główny (1963 m), Bieg dla uczestników w wieku do 8 lat (500 m), Bieg dla uczestników w wieku 9-12 lat (1050 m).

Formularz zapisów i regulamin znajdują się na https://elektronicznezapisy.pl/event/1368.html

REGULAMIN

Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych”

Wydminy 26 lutego 2017

1. Organizatorzy
Stowarzyszenie „ Teraz Sucholaski”
LUKS „ Sport z Kulturą” ZSO Wydminy
Fundacja „ Projekt Arche”
Amatorski Klub Biegaczy Wydminy
ONR Wydminy
Wójt Gminy Wydminy

2. Termin

26 lutego 2016 ( niedziela ) - godzina 13:00

3. Trasa Biegu

A. Bieg Główny - 1963 m

Skwer Żołnierzy Wyklętych – ul. Źródlana – dookoła jeziora przez Most Garbaty

- ul Źródlana – Skwer Żołnierzy Wyklętych

B. Bieg dla uczestników w wieku do lat 8-miu – 500 m

Skwer Żołnierzy Wyklętych – ul .Kościelna – ul. Źródlana – Skwer Żołnierzy Wyklętych

C. Bieg dla uczestników w wieku 9 – 12 lat – 1050 m

Skwer Żołnierzy Wyklętych - ul. Źródlana – do Mostu Garbatego - ul. Źródla na – Skwer

Żołnierzy Wyklętych

 

4. Cel imprezy

 • upamiętnienie Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych

 • edukacja i promocja święta Pamięci Żołnierzy Wyklętych

 • upowszechnienie biegania jako najprostszej formy ruchu

 • promocja Gminy Wydminy

 

5. Biuro zawodów – siedziba OSP Wydminy ul. Kościelna

Biuro zawodów czynne będzie w dniu zawodów w godz. 11:00 do 13:00

6. Uczestnictwo

 • W biegu może wziąć udział każda osoba bez względu na wiek. Oświadczenie w imieniu osób niepełnoletnich podpisują rodzice/opiekunowie prawni, którzy zobowiązani są do opieki nad dzieci podczas trwania imprezy.

 • Osoby, które w przeciągu 7 dni od rejestracji nie dokonają opłaty startowej mogą zostać wykreśleni z listy osób zapisanych,

 • Limit uczestników – 150 osób . Decyduje kolejność zgłoszeń.

7. Program minutowy

11:00 – otwarcie biura zawodów
13:00 – wystąpienie przedstawiciela organizatorów

Złożenie kwiatów pod pomnikiem Żołnierzy Wyklętych przez delegacje Stowarzyszeń,

Urzędu Gminy Wydminy, zaproszonych Gości i przedstawicieli uczestników biegu

13:15 – Start

Starterem jest Pani por. Krystyna Straczycka – Żołnierz Wyklęty

13:45 – Dekoracja uczestników

14:00 – poczęstunek w restauracji Zagłoba

8. Zgłoszenia

Formularz elektroniczne zapisy na stronie www.elektronicznezapisy.pl

W dniu imprezy ( o ile limit uczestników nie zostanie wcześniej wyczerpany)

9. Wpisowe

Do dnia 20 lutego – 15 zł

W dniu imprezy - 20 zł ( pod warunkiem dostępności miejsc )

Opłaty należy dokonać na konto :

Stowarzyszenie „Teraz Sucholaski”

66 9364 0000 2004 0005 5143 0001

W tytule przelewu należy wpisać : imię, nazwisko. Bieg Tropem Wilczym 2017

10. Pakiet startowy

 • Numer startowy z logiem Patrona biegu,

 • Pamiątkowa koszulka,

 • Pamiątkowy medal wręczany na mecie biegu,

 • Materiały promocyjne i informacyjne,

 

UWAGA !

Każdy uczestnik biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych jest zobligowany do biegu w koszulce, którą otrzyma w ramach pakietu startowego, wraz z numerem startowym umieszczonym
z przodu na wysokości klatki piersiowej.

11. Postanowienia końcowe

 • Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne,

 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione podczas imprezy i za szkody wyrządzone przez uczestników,

 • Przekazanie do Organizatora, prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego oznacza wyrażenie zgody przez uczestnika Biegu na wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych na potrzeby przesłania do uczestnika informacji o przyszłych imprezach, produktach handlowych, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.,Dz. U. nr 33, poza 883.

 • Odebranie pakietu startowego oznacza akceptację regulaminu biegu oraz zgodę na wykorzystanie wizerunku uczestnika do celów informacyjno-dokumentacyjnych

 • Nie zgłoszenie się po pakiet startowy do godz. 12,45 w dniu 26.02.17. jest równoznaczne z rezygnacją z biegu i rezygnacją z prawa zwrotu opłaty wpisowej.

 • Impreza ma charakter rekreacyjny, nie ma pomiaru czasu i klasyfikacji miejsc.

 • Informacje o wydarzeniu będą podane na stronach:

www.sucholaski.pl.tl

www.projektarche.pl

www.wydminy.pl

www.lukswydminy.pl

www.faceboook.pl/Bieg-Tropem-Wilczym-Wydminy-2017

 • ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów.

 

Patronat Honorowy:

Por. Krystyna Straczycka – Żołnierz Wyklęty
  65 tysięcy złotych przekazano na stypendia

W roku akademickim 2016/2017  mija już siedem lat odkąd Stowarzyszenia „ Echo Wydmin” i „Teraz Sucholaski” realizują program stypendiów pomostowych dla studentów I roku studiów wyższych . W tym okresie przyznano już 63 stypendia w wysokości 5000 zł dla każdego studenta z naszego regionu, spełniającego odpowiednie warunki.

 Podstawowym warunkiem jest dobry wynik osiągnięty podczas egzaminu maturalnego, dochód na jedną osobę w rodzinie nie przekraczający 1300 zł netto oraz zameldowanie w miejscowości poniżej 20 tys. mieszkańców. 28 grudnia  2016 roku wręczono certyfikaty przyznania stypendiów  dla 13 osób z powiatu giżyckiego i węgorzewskiego. Stowarzyszenia „Echo Wydmin” i   „Teraz Sucholaski” w przypadku braku odpowiednich kandydatów z naszego powiatu, w wyniku wieloletniej już współpracy z Mazurską Fundacją Edukacyjną „Bonus Pastor”  przekazują niewykorzystane stypendia dla młodzieży z powiatu węgorzewskiego.

 W tegorocznej edycji Programu Stypendiów Pomostowych przyznano 2 stypendia w gminie Wydminy, 1- w gminie Miłki, 2- w gminie Kruklanki oraz 7 stypendiów w powiecie węgorzewskim. W tym roku po raz pierwszy w realizację programu włączył się Zarząd Powiatu w Giżycku przekazując nam kwotę 5,4%

wysokości stypendiów dla trzech osób. Mała to kwota -  ale za każdą dziękujemy w imieniu młodzieży. Dla przykładu podajemy, że Urząd Gminy Wydminy już od lat dotuje stypendia w wysokości 9%.

 W spotkaniu w dniu 28 grudnia obok stypendystów , którzy przybyli razem z rodzicami, uczestniczyli wójt gminy Wydminy Radosław Król, z-ca wójta Mara Dolecka, prezes Zarządu Fundacji „Bonus Pastor” Dariusz Wasilewski, ambasador Fundacji, dyrektor Szpitala Psychiatrycznego w Węgorzewie Agnieszka Szałko oraz członkowie Zarządu Fundacji Marianna Putkowska i Andrzej Kolasa. Na terenie gminy Wydminy PSP prowadzony jest pod honorowym patronatem Marii Doleckiej.

 Wszystkim stypendystom  gratulujemy i życzymy sukcesów podczas studiów. Tegorocznych maturzystów zachęcamy do wytężonej nauki i kontaktu z naszymi stowarzyszeniami – też możecie uzyskać stypendium w wysokości 5000zł podczas nauki na I roku studiów. Dla studentów osiągających dobre wyniki w nauce na dalszych latach studiów (łącznie ze studiami doktoranckimi) istnieje również możliwość otrzymania stypendium.Najmłodszy więzień PRL-u w Wydminach


Spotkanie z Panem Januszem Niemcem zostało zorganizowane przez  młodzież z miejscowego ONR-u . Planowane są następne spotkania z interesującymi ludźmi . Chwała Wam za to.

Wyczyny chuliganów w Wydminach


Dzień Niepodległości w Wilnie
 

6 listopada 2016 r.
 
Gajrowskie - pomnik

 
Pomnik w miejscu pierwszego pochówku poległych żołnierzy NZW po dalszej rekonstrukcji wykonanej przez Urząd Gminy Świętajno.Fragment rozmowy...

Fragment rozmowy z Bogusławem  Łabędzkim  - prezesem Stowarzyszenia Historycznego im. Danuty Siedzikówny " Inki ". Całość jest do przeczytania w " Naszym Dzienniku " z 29 sierpnia b.r. na stronach p.t. Hołd dla " Inki "  I " Zagończyka ".„Stypendia Pomostowe” na pierwszy rok studiów


Zapraszamy ambitnych i zdolnych maturzystów z Gminy Wydminy, pochodzących z niezamożnych rodzin, którzy chcą studiować. W roku akademickim 2016/2017 czekają na Was stypendia na I rok studiów w wysokości 500 zł miesięcznie, które będą wypłacane przez 10 miesięcy (w sumie stypendium w wysokości 5 tysięcy złotych).

Aplikować o stypendium na I rok studiów może maturzysta 2016 z terenu Gminy Wydminy, który ukończy szkołę ponadgimnazjalną w 2016 i:

 • zda dobrze maturę w bieżącym roku szkolnym (uzyska odpowiednią ilość punktów zgodną z wymaganiami programu – na podstawie algorytmu, który  znajduje się poniżej);
 • zostanie przyjęty w roku akademickim 2016/2017 na I rok dziennych studiów I stopnia, lub I rok dziennych jednolitych studiów magisterskich, realizowanych w polskich publicznych uczelniach akademickich;
 • pochodzi z rodziny, w której dochód na osobę nie przekracza 1.295 zł netto, lub 1.480 zł netto, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności;
 • osiągnęli na egzaminie maturalnym liczbę punktów nie niższą niż 90. Algorytm obliczenia liczbypunktów zamieszczony jest poniżej informacji;
 • uzyska rekomendację pozarządowej organizacji lokalnej uczestniczącej w bieżącej edycji Programu, tj. Stowarzyszenia „Echo Wydmin” lub Stowarzyszenia Przyjaciół Sucholasek „Teraz Sucholaski”.

Algorytm liczenia liczby punktów uzyskanych na świadectwie maturalnym:

 • Brane są pod uwagę tylko egzaminy pisemne z przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych zdanych na poziomie podstawowym i rozszerzonym.
 • Podstawą liczenia punktów są wartości w % przypisane do poszczególnych zdawanych przedmiotów w ten sposób, że liczba punktów odpowiada wartości % (50% = 50 punktów)
 • Liczbę punktów uzyskanych za egzamin zdawany na poziomie podstawowym mnożymy przez 0,4.
 • Liczbę punktów uzyskanych za egzamin zdawany na poziomie rozszerzonym mnożymy przez 0,6.

Tak wyliczone punkty dla poszczególnych przedmiotów i poziomów sumujemy.

Wnioski należy składać do 29 lipca do godziny 15.00: osobiście/listownie w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wydminach (pierwsze piętro w budynku GOK) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wydminy@wydminy.info.pl (liczy się data wpłynięcia wniosku).

Pobierz formularz >>>

Maturzyści, którzy uzyskają rekomendację jednego z w/w stowarzyszeń poproszeni zostaną o złożenia wniosku on-line za pośrednictwem specjalnej platformy internetowej.

Patronat Honorowy nad Programem Stypendialnym na terenie Gminy Wydminy sprawuje Pani Maria Dolecka – Zastępca Wójta Gminy Wydminy.

Program Stypendia Pomostowe na terenie gminy Wydminy realizowany jest dzięki wsparciu finansowemu Samorządu Gminy Wydminy, który zapewnia niezbędny wkład własny do Programu, za co w imieniu młodzieży serdecznie dziękujemy!Dzień patrona Sucholasek

 
Dzisiaj 29 czerwca o godz. 18 -tej zostanie odprawiona w kościele w Wydminach Msza św.w intencji mieszkańców Sucholasek. Bezpośrednio po Mszy św. spotkanie pod pomnikiem św. Pawła w Sucholaskach. Serdecznie zapraszamy nie tylko mieszkańców wioski ale również wszystkich naszych przyjaciół i sympatyków.

Takie będą Rzeczypospolite

Jakie ich młodzieży chowanie


Uroczyste obchody Dnia Flagi Narodowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Wydminach rozpoczęto podniesieniem na maszt flagi narodowej . Podczas apelu po odśpiewaniu hymnu i krótkiej informacji o historii biało - czerwonej, młodzież złożyła wieniec pod Dębem Katyńskim upamiętniającym kpt. Eugeniusza Grapowa. Następnie wszyscy uczniowie ZSO ze swoimi nauczycielami przemaszerowali w kolorowym pochodzie przez ulice Wydmin. Na skwerze Żołnierzy Wyklętych pod tablicą poświęconą por. Kazimierzowi Chmielowskiemu uczestnicy marszu złożyli wiązanki z flag narodowych. Inicjatywa marszu ma być kontynuowana corocznie i tak jak w 2016 roku uczestnicy mają być ubrani w elementy biało - czerwone . Duże brawa dla pedagogów za atrakcyjne metody nauki historii i patriotyzmu. I Marsz poświęcony Dniu Flagi Narodowej spotkał się również z dużym uznaniem mieszkańców gminy. Pomysł takiego sposobu obchodów Dnia Flagi Narodowej wart upowszechnienia nie tylko w naszym regionie.
Dąb Katyński w Miłkach

W Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej delegacje Stowarzyszenia „Teraz Sucholaski” oraz Stowarzyszenia Pamięci Żołnierzy Wyklętych „Gajrowskie” złożyły kwiaty i zapalono znicze  w Miłkach pod Dębem Pamięci poświęconemu por. Bogumiłowi Dryżał , który został  zamordowany w 1940 roku w Charkowie.
CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI!
Wydminy

KATYŃ  -  SMOLEŃSK  PAMIĘTAMY


Tegoroczne obchody Zbrodni Katyńskiej i Tragedii Smoleńskiej w gminie Wydminy rozpoczęły się 8 kwietnia b.r. uroczystym apelem w miejscowym Zespole Szkól Ogólnokształcących. Najmłodsi uczniowie przygotowali wzruszający  program słowno – muzyczny . Następnie złożono kwiaty pod Dębem Katyńskim  upamiętniającym zamordowanego kpt. Eugeniusza Grapowa

10 kwietnia b.r.  w kościele p.w. Chrystusa Zbawiciela została odprawiona Msza Św. w intencji ofiar Tragedii Smoleńskiej oraz  por. Stanisława Jaworskiego, kpt. Eugeniusza Grapowa i pozostałych ofiar Zbrodni Katyńskiej . Po mszy  pod Dębem Katyńskim upamiętniającym por. Stanisława Jaworskiego, gdzie złożono kwiaty i zapalono znicze.

 Niezwykle interesującą formą obchodów  Zbrodni Katyńskiej i Tragedii Smoleńskiej był  już III Rajd Rowerowy szlakiem Dębów Katyńskich na trasie Wydminy – Zelki – Wydminy. Młodzież skupiona w ONR Giżycko oraz członkowie organizacji Patriotyczne Wydminy i Patriotyczne Giżycko swój rajd w dniu 10 kwietnia rozpoczęli od złożenia kwiatów pod Dębem poświeconym kpt. Eugeniuszowi Grapow. Na start przybyli przedstawiciele władz Gminy oraz dyrekcji ZSO.Następnym etapem rajdu były Zelki, gdzie w kościele p.w. Matki Boskiej Gietrzwałdzkiej odprawiona została  Msza Św.   w intencji ofiar Zbrodni Katyńskiej i Tragedii Smoleńskiej.  Proboszcz miejscowej parafii ks. Krzysztof Mulewski na zakończenie swojej niezwykle interesującej homilii serdecznie podziękował młodzieży za organizację rajdu i za pamięć o naszych  zamordowanych Bohaterach. Po zakończeniu mszy i krótkim programie przypominającym Zbrodnię Katyńską uczestnicy przeszli pod Dąb Katyński upamiętniający zamordowanego w Charkowie ks. mjr Ignacego  Drozdowicza, gdzie młodzież skupiona w patriotycznych organizacjach w widowiskowy sposób uhonorowała zamordowanych Żołnierzy. Następnie  ks. Krzysztof Mulewski zaprosił wszystkich zebranych na wspólne ognisko na terenie plebanii.

Ostatnim etapem rajdu był Dąb Katyński w Wydminach poświęcony por. Stanisławowi Jaworskiemu. Po złożeniu kwiatów, modlitwie poprowadzonej przez ks. prał. Ryszarda Grabowskiego oraz odśpiewaniu hymnu - wójt gminy Wydminy Pan Radoslaw Król złożył na ręce organizatorów podziękowania  za propagowanie wśród mieszkańców patriotycznych postaw

Organizatorzy Rajdu dziękują serdecznie władzom gminy Wydminy za wsparcie przy organizacji imprezy. Szczególne podziękowania kierujemy do wójta Pana Radosława Króla  za uczestnictwo na wszystkich etapach rajdu i za słowa skierowane do jego uczestników. Dziękujemy również sekretarz gminy Pani Alinie Romanowicz za aktywne uczestnictwo w rajdzie wraz z całą rodziną.

Organizatorzy
ONR Giżycko
Patriotyczne Wydminy
Patriotyczne Giżycko
Stowarzyszenie „ Teraz Sucholaski”


 Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”

W tym roku 1 marca obchody Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” w Wydminach zostały włączone w program uroczystości będących pod Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Pana Andrzeja Dudy.

W gminie Wydminy uroczystości rozpoczęły się o godz. 10:00 w Orłowie na cmentarzu na którym pochowani są Żołnierze Wyklęci Narodowego Zjednoczenia Wojskowego polegli podczas Bitwy pod Gajrowskimi w 1946 r. Delegacje władz Gminy, Ochotniczej Straży Pożarnej i organizacji pozarządowych złożyły tam kwiaty i zapalono znicze. Następnie o godz.12:00 w kościele pw. Chrystusa Zbawiciela w Wydminach została odprawiona Msza Św. w intencji Żołnierzy Wyklętych, a po jej zakończeniu uczniowie ze szkoły w Gawlikach Wielkich przedstawili niezwykle interesujący i patriotyczny program słowno - muzyczny. Program ten wzbudził duże zainteresowanie wśród widzów a w szczególności wśród licznie zgromadzonej młodzieży z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wydminach.

Po przejściu na miejscowy Skwer Żołnierzy Wyklętych złożono kwiaty pod pomnikiem i tablicą poświęconą por. Kazimierzowi Chmielowskiemu ps. Rekin. Uroczystości obchodów Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” zakończone zostały w GOK-u projekcją fabularyzowanego dokumentu p.t. „Pilecki”. We wszystkich uroczystościach w gminie Wydminy uczestniczyła por. Krystyna Straczycka ps.Krystyna - członek Szarych Szeregów w Wilnie, łączniczka i sanitariuszka 3. Brygady Wileńskiej AK a następnie żołnierz podziemia antykomunistycznego w Polsce.

Przypominamy, że Rada Gminy Wydminy jako jedyna gmina w Polsce ogłosiła rok 2016

ROKIEM NIEZŁOMNYCH ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH


Bieg Tropem Wilczym w Wydminach

W niedzielę 28 lutego b.r. w Wydminach przeprowadzony został po raz pierwszy w powiecie giżyckim Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych „Tropem Wilczym”. W Polsce jest to już czwarta edycja biegu organizowana przez Fundację „Wolność i Demokracja”. W biegu w Wydminach wbrew oczekiwaniom organizatorów na starcie stawiło się więcej uczestników niż przewidywano. Było to bardzo miłe zaskoczenie. Uczestniczyli nie tylko mieszkańcy gminy Wydminy , ale również mieszkańcy Giżycka, Węgorzewa i Ełku. Bardzo aktywną grupę stanowili członkowie ONR z Giżycka. Bieg zorganizowany był na trasie liczącej 1963 m i przebiegał nad malowniczym jeziorem Wydmińskim. Start i meta - Skwer Żołnierzy Wyklętych. Honorowy Patronat nad biegiem objęła por. Krystyna Straczycka - łączniczka AK, uczestniczka bitwy pod Rowinami a następnie żołnierz podziemia antykomunistycznego w Polsce. Por. Straczycka była obecna podczas uroczystości i osobiście dała sygnał startu dla uczestników biegu a kończących bieg dekorowała medalami. Niezapomniałe wrażenia pozostawiły całe rodziny biegnące ze swoimi dziećmi. Wrażeniami z uroczystości można było podzielić się podczas wspólnej degustacji żołnierskiej grochówki zaoferowanej przez władze Gminy Wydminy. Wszyscy uczestnicy zadeklarowali udział w przyszłorocznej edycji Biegu Pamięci.

Bieg poprzedził apel przed pomnikiem Niezłomnych Żołnierzy Wyklętych. Pod tablicą upamiętniającą por. Kazimierza Chmielowskiego ps. Rekin delegacje biegaczy, Urzędu Gminy i organizacji pozarządowych złożyły kwiaty. Partnerem lokalnym Fundacji Wolność i Demokracja przy organizacji Biegu Pamięci było Stowarzyszenie „Teraz Sucholaski” we współpracy z Stowarzyszeniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych „Gajrowskie”, Urzędem Gminy Wydminy oraz Fundacją Dystans. 

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

obchody w gminie Wydminy

28 lutego – niedziela godz. 13.00 – Wydminy

- apel pod pomnikiem Żołnierzy Wyklętych
Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych „Wilczym Tropem” pod honorowym

patronatem Żołnierza Podziemia Niepodległościowego

por. Krystyny Straczyckiej ps. Krystyna

start i meta na Skwerze Żołnierzy Wyklętych

biuro biegu czynne od godziny 11:00

- po zakończeniu biegu wspólny posiłek z żołnierskiej kuchni polowej

1 marca - wtorek

godz. 10,00 – cmentarz w Orłowie

złożenie kwiatów i zapalenie zniczy na grobach żołnierzy

Narodowego Zjednoczenia Wojskowego

godz. 12,00 – Wydminy

- Msza Święta w kościele pw. Chrystusa Zbawiciela

w intencji Żołnierzy Wyklętych

- program słowno - muzyczny przygotowany przez młodzież szkolną

- złożenie kwiatów i zapalenie zniczy pod pomnikiem Żołnierzy Wyklętych.

Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Wydminach zostały objęte Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Andrzeja Dudy.

 


Wmurowano kamień węgielny pod budowę Panteonu Niezłomnych Żołnierzy Wyklętych


16 lutego odbyło się uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę Panteonu Niezłomnych Żołnierzy Wyklętych na cmentarzu w Orłowie (gmina Wydminy pow. Giżycko).


Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w kościele pw. Kazimierza Królewicza w Orłowie pod przewodnictwem ks. biskupa Romualda Kamińskiego. Po mszy nastąpił przemarsz na pobliski cmentarz. Tam też odprawiona została przez biskupa Kamińskiego liturgia poświęcenia miejsca powstania Panteonu oraz nastąpiło złożenie Aktu Erekcyjnego i wmurowano kamień węgielny pod budowę Panteonu Niezłomnych Żołnierzy Wyklętych.Po apelu Pamięci Oręża Polskiego i salwie honorowej delegacje złożyły kwiaty na grobach dziewięciu Żołnierzy Narodowego Zjednoczenia Wojskowego oraz na grobie ś.p. Stefanii Gazdy mieszkanki Gajrowskich, która zaraz po bitwie pochowała poległych żołnierzy.

Wśród przybyłych gości, chcących oddać należny hołd bohaterom byli m.in. por. Krystyna Straczycka - żołnierz podziemia niepodległościowego, kpt. Zenon Rzędzian - żołnierz NZW, por. Lucjan Deniziak – żołnierz 3. Brygady Wileńskiej NZW - towarzysz broni poległych żołnierzy, siostrzeniec por. Kazimierza Chmielewskiego - Michał Godzimirski, siostrzenica por. Włodzimierza Jurasowa - Marta Stańczyk, Prezes Zarządu okręgu W-M Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Maciej Prażmo, Naczelnik IPN Oddział w Olsztynie dr Waldemar Brenda, parlamentarzyści, władze samorządowe wielu miejscowości regionu, duchowieństwo oraz licznie zebrani mieszkańcy. Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego reprezentował dr Piotr Kardela. Na szczególną uwagę zasługuje obecność burmistrza Pieniężna Pana Kazimierza Kiejdo – osoby, która doprowadziła do likwidacji pomnika gen. Czerniachowskiego, kata AK na Wileńszczyźnie.

Na długo w pamięci zebranych pozostanie obraz wmurowania kamienia węgielnego przez blisko 90-letniego kpt. Zenona Rzędziana. Czynności tej dokonał współtwórca pierwszego pomnika z 1994 roku razem z ks. biskupem Romualdem Kamińskim i wójtem gminy Wydminy Radosławem Królem. Niesamowicie wzruszające wrażenie pozostawił program słowno-muzyczny przygotowany przez uczniów ze szkoły w Gawlikach Wielkich. Na zakończenie występów, chcąc uhonorować uczniów por. Lucjan Deniziak podarował im swój własny Krzyż Akcji Burza. Ma być on jednym z eksponatów w Izbie Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Oczarowany również występem młodzieży bard Żołnierzy Niezłomnych - Paweł Piekarczyk obdarował uczniów płytami z jego piosenkami. Należy zwrócić uwagę na fakt zaprezentowania po raz pierwszy na naszym terenie nowego ceremoniału wojskowego, który wszedł w życie wraz z nowym ministrem obrony narodowej. Przypomina się w nim o polskiej elicie, która zginęła pod Smoleńskiem.

Uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod Panteon Niezłomnych Żołnierzy Wyklętych w Orłowie koło Wydmin organizowana jest w ramach ogólnopolskich obchodów ku czci „Żołnierzy Wyklętych” objętych PATRONATEM NARODOWYM Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.

70. rocznica zajęcia Wydmin przez Oddział NZW

14 lutego 2016 roku pluton konny 3. Brygady Wileńskej Narodowego Zjednoczenia Wojskowego pod dowództwem ppor. Kazimierza Chmielowskiego ps. Rekin opanował Wydminy. Żołnierze na ówczesnym rynku powiesili flagę biało-czerwoną. Tego dnia Wydminy były w wolnej Polsce. W rocznicę tamtego wydarzenia 14 lutego b.r. w tym samym miejscu symbolicznie wciągnięto na maszt naszą flagę narodową. Przy skwerze Żołnierzy Wyklętych znajduje się pomnik z tablicą poświęconą ppor. Rekinowi. Po odśpiewaniu hymnu państwowego Wójt gminy Wydminy Radosław Król w swoim wystąpieniu przypomniał historię i atmosferę tamtych lat. Władze Gmin oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych złożyli wieńce i zapalili znicze pod pomnikiem Niezłomnych Żołnierzy Wyklętych. Wszyscy licznie zebrani mieszkańcy Wydmin zostali zaproszeni na centralne uroczystości związane z obchodami 70. rocznicy Bitwy pod Gajrowskimi.

Przypominamy - 16 lutego 2016 r.

godz.10,00 - Msza Święta pod przewodnictwem ks. biskupa Romualda Kamińskiego w kościele pw. Kazimierza Królewicza w Orłowie.

program słowno - muzyczny przygotowany przez młodzież ze szkoły w Gawlikach Wielkich

przemarsz na cmentarz w Orłowie

uroczystości związane z wmurowaniem kamienia węgielnego pod budowę Panteonu Żołnierzy Niezłomnych Narodowego Zjednoczenia Wojskowego z udziałem Kompanii Honorowej Wojska Polskiego.

Uroczystości w dniu 16 lutego 2016 roku w Orłowie zostały objęte patronatem prezydenckim Pana Andrzeja Dudy.


Rok Niezłomnych Żołnierzy Wyklętych

Wykaz uroczystości luty - marzec 2016 r.

14 lutego - niedziela godz.11,30 (bezpośrednio po Mszy Świętej)

 • 70. rocznica zajęcia Wydmin przez Oddział por. Kazimierza Chmielowskiego ps. Rekin

  podniesienie flagi państwowej przy pomniku Żołnierzy Wyklętych złożenie kwiatów i zapalenie zniczy

16 lutego – wtorek godz.10,00

 • 70. rocznica Bitwy pod Gajrowskimi

Msza Święta w kościele pw. św. Kazimierza Królewicza pod przewodnictwem ks. biskupa Romualda Kamińskiego

Program słowno- muzyczny przygotowany młodzież szkolną

Wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę Panteonu Niezłomnych

Żołnierzy Wyklętych na cmentarzu w Orłowie z uczestnictwem

kompanii honorowej Wojska Polskiego

28 lutego – niedziela godz. 13.00 – Wydminy

 • Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych „Wilczym Tropem”

start i meta na Skwerze Żołnierzy Wyklętych

1 marca - wtorek

 • Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

godz. 10,00 – cmentarz w Orłowie

złożenie kwiatów i zapalenie zniczy

godz. 12,00 – Wydminy

Msza Święta w kościele pw. Chrystusa Zbawiciela

program słowno - muzyczny przygotowany przez młodzież szkolną

złożenie kwiatów i zapalenie zniczy pod pomnikiem Żołnierzy Wyklętych. 16 lutego - 70. rocznica Bitwy pod Gajrowskimi

16 lutego 1946 roku pod Gajrowskimi w gminie Wydminy powiat Giżycko została stoczona największa bitwa podziemia niepodległościowego na terenie Warmii I Mazur. Podczas postoju na kwaterach ok.150 żołnierzy Brygady Wileńskiej Narodowego Zjednoczenia Wojskowego zostało zaatakowanych przez półtoratysięczny oddział NKWD, KBW i UB . Jak podają źródła historyczne w bitwie poległo od 16 do 22 partyzantów. Partyzanci nie mieli możliwości pogrzebać swoich zabitych kolegów, ani też zabrać ze sobą ich ciał. Kilka dni po bitwie pochówku dziewięciu ciał dokonali mieszkańcy Gajrowskich. W 2014 roku przeprowadzono ekshumacje dziewięciu pogrzebanych żołnierzy NZW i rozpoczęto prace identyfikacyjne. Dotychczas zidentyfikowano por. Jana Boguszewskiego ps.Bitny. Prace identyfikacyjne i ekshumacyjne trwają nadal. Ekshumowani żołnierze zostali uroczyście pochowani na cmentarzu w Orłowie 16 lutego 2015 roku. Władze gminy Wydminy podjęły decyzję o budowie Panteonu Niezłomnych Żołnierzy Wyklętych . W dniu 16 lutego 2016 roku, w 70. rocznicę Bitwy pod Gajrowskimi odbędzie się uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę Panteonu. Uroczystości rozpoczną się o godz. 10-tej Mszą Święta w kościele pw. św. Kazimierza Królewicza w Orłowie. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

 

Jednocześnie informujemy, że rok 2016 w Gminie Wydminy został ogłoszony

ROKIEM NIEZŁOMNYCH ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH.

Poniżej film z uroczystości uroczystego pogrzebu ekshumowanych żołnierzy NZW - 16.02.2015.Bieg Tropem Wilczym Wydminy. Wstąp w nasze szeregi!

Tropem Wilczym, Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych to największy bieg pamięci w kraju. W tym roku biegi odbędą się w ponad stu lokalizacjach. Hołd Żołnierzom Wyklętym oddadzą również biegacze w Wydminach.

Historia Wydmin związana jest z osobą ppor. Kazimierza Chmielowskiego ps. Rekin. 14 lutego 1946 roku konny pluton pod jego dowództwem opanował Wydminy. Partyzanci rozstawili posterunki i wywiesili na rynku flagę z orłem w koronie. Od tego dnia Wydminy były w Wolnej Polsce.

Od lipca 2015 plac przed wydmińskim kościołem nosi nazwę Skwer Żołnierzy Wyklętych. Wcześniej na jego skraju postawiono pomnik pamięci Żołnierzy Wyklętych z wmurowaną tablicą dedykowaną ppor. Kazimierzowi Chmielowskiemu.

Bieg Tropem Wilczym w Wydminach odbędzie się 28 lutego. Obowiązuje limit 100 uczestników, decyduje kolejność zgłoszeń. Wszyscy otrzymają pamiątkowe medale, koszulki i materiały informacyjne. Początek biegu zaplanowany jest na godzinę 13:00. Wcześniej odbędą się uroczystości rocznicowe. Centralnym miejscem tego wydarzenia będzie Skwer Żołnierzy Wyklętych. Biegacze pokonają symboliczny dystans 1963m. 1963 to data śmierci ostatniego  żołnierza polskiego podziemia niepodległościowego Józefa Franczaka ps. „Lalek”, „Laluś”. Wydmińska trasa przebiegnie  aleją wokół części Jeziora Wydmińskiego i most garbaty, jedną z głównych atrakcji turystycznych Wydmin.  Bieg ma wymiar patriotyczny, nie będzie pomiaru czasu i klasyfikacji miejsc.

Wszystkie szczegóły dotyczące biegu można znaleźć na naszej stronie oraz na 
www.fundacjadystans.pl oraz www.sucholaski.pl.tl
Formularz zapisów i regulamin

  Wydminy, 2 stycznia 2016 roku

2016 - Rokiem Niezłomnych Żołnierzy Wyklętych w Gminie Wydminy

W dniu 29 grudnia 2015 r. Rada Gminy Wydminy z inicjatywy wójta Pana Radosława Króla podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia roku 2016 Rokiem Niezłomnych Żołnierzy Wyklętych. W uchwale między innymi czytamy :

"....Pamięć o Żołnierzach Wyklętych to ważna powinność naszych czasów. Pamięć i modlitewne wspomnienie o ludziach, którzy wymarzyli sobie prawdziwie wolną Polskę. Walczyli o Nią i za Nią oddali swoje w większości młode życie. Żołnierze Wyklęci to wierni Żołnierze Najjaśniejszej Rzeczypospolitej..... Umierali opluci mianem faszystów, bandytów i zdrajców. .... Dziś po dekadach milczenia możemy ich godnie upamiętniać....." ( pełny tekst uchwały na stronie www.wydminy.pl )

Uchwała, co jest godne podkreślenia, została podjęta jednogłośnie. Głosowali za nią ci radni , którzy nie głosowali za nadaniem placowi przed kościołem nazwy Skweru Żołnierzy Wyklętych. Powinniśmy być dumni z naszych radnych i Wójta za podjęcie takiej uchwały.

W roku 2016, 16 lutego mija 70 - ta rocznica największej bitwy antykomunistycznego podziemia na Warmii i Mazurach . Bitwa ta , jak wiemy, została stoczona we wsi Gajrowskie. Władze Gminy wraz z organizacjami pozarządowymi zamierzają w 2016 roku między innymi zorganizować:

- wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę Panteonu Niezłomnych Żołnierzy Wyklętych w Orłowie - 16.02.

- pierwszy we powiecie Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych " Wilczym Tropem" - 28.02.

- odsłonięcie Panteonu - II poł. roku

- otwarcie Izby Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Orlowie

- szlak edukacyjno - historyczny p.n " Szlakiem Żołnierzy Wyklętych"

- zakończenie inwestycji na Skwerze Żołnierzy Wykłętych

Ważną uroczystością , obok odslonięcia Panteonu ma być organizacja I Sztafety Młodzieżowej na trasie Gajrowskie - Wydminy. Planuje się ażeby sztafeta Szlakiem Żołnierzy Wyklętych weszła na stałe do kalendarza imprez sportowych i była przeprowadzona zawsze w dniu 17 września - w rocznicę agresji ZSRR na Polskę.

Jak widać program uroczystości związanych z Rokiem Niezłomnych Żołnierzy Wyklętych jest bardzo bogaty . Życzymy władzom naszej Gminy sukcesów i apelujemy do wszystkich mieszkańców o aktywny udział w przygotowywaniu oraz o uczestniczenie we wszystkich uroczystościach.

Poniżej prezentujemy projekt Panteonu w Orłowie, który zajął I miejsce w konkursie ogłoszonym przez Wójta Gminy Wydminy.


 


Wydminy 30 grudnia 2015 r.

Stypendia pomostowe 2015 - 2016

 

Dzisiaj w Urzędzie Gminy nastąpiło podsumowanie kolejnego roku przyznania Stypendiów Pomostowych dla absolwentów szkół średnich z naszej Gminy a będących obecnie studentami I roku studiów.

Stypendium wypłacane jest w ratach miesięcznych i wynosi ogólem 5 000 zł. W gronie wyróżnionych jest również mieszkanka naszej wsi - Weronika Waleriańska studentka Uniwersytetu im. Kazimierza Puławskiego w Radomiu.

W spotkaniu ze stypendystami uczestniczyli Wicewójt Pani Maria Dolecka oraz Przewodnicząca Rady Pani Grażyna Plato.

Przypominamy, że program Stypendium Pomostowych prowadzony przez Stowarzyszenie "Teraz Sucholaski" i Stowarzyszenie "Echo Wydmin" pod Honorowym Patronatem Pani Marii Doleckiej będzie kontynuowany w roku szkolnym 2016/2017. Zachęcamy do współpracy wszystkich uczniów ostatnich klas szkół średnich.Wydminy, 27 grudnia 2015 r.

Rok 2016 rokiem Feliksa Nowowiejskiego

 

Sejm RP na posiedzeniu w dniu 22 grudnia 2015 roku podjął uchwałę o ustanowieniu roku 2016 Rokiem Feliksa Nowowiejskiego.

Przypominamy, że patronem Szkoły Podstawowej w ZSO w Wydminach jest właśnie Feliks Nowowiejski.

UCHWAŁA
SE JMU RZECZYPOS P O L IT E J POL S K IEJ
z dnia 22 grudnia 2015 r.
w sprawie ustanowienia roku 2016 Rokiem Feliksa Nowowiejskiego


W 2016 roku przypada 70. rocznica śmierci Feliksa Nowowiejskiego, a w roku 2017 – 140. rocznica urodzin tego wybitnego kompozytora, dyrygenta, pedagoga, organisty wirtuoza, organizatora życia muzycznego i szambelana papieskiego.
Jego dorobek wywarł wpływ na kulturę muzyczną całego świata, a w szczególności Polski. Artysta zawsze stał po stronie polskości i polskiej kultury.
Feliks Nowowiejski skomponował m.in. muzykę do „Roty” Marii Konopnickiej. 15 lipca 1910 roku, w 500. rocznicę bitwy pod Grunwaldem, utwór został odśpiewany po raz pierwszy przed pomnikiem Grunwaldzkim przez chóry pod
batutą kompozytora. Artysta był autorem wielu pieśni patriotycznych, które umacniały tożsamość narodową Polaków. W niepodległej Polsce brał czynny udział w tworzeniu i organizowaniu życia artystycznego.
Feliks Nowowiejski pozostawił ogromny dorobek artystyczny, a do Jego spuścizny nadal odwołują się liczni artyści. Koncerty jego imienia przypominają o tym, jak wybitnym i uzdolnionym był artystą.
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, przekonany o szczególnym znaczeniu Jego dorobku, ustanawia rok 2016 Rokiem Feliksa Nowowiejskiego.

MARSZAŁEK SEJMU
/ – / Marek Kuchciński


23.11.2015 r.

Siostrzenica „Wiarusa”

Por. Włodzimierz Jurasow ps. „Wiarus” zginął w Bitwie pod Gajrowskimi w dniu 16 lutego 1946 roku. Był przyjacielem od lat szkolnych Kazimierza Chmielowskiego ps. „Rekin”. Razem uczyli się w Wilnie w gimnazjum im. Zygmunta Augusta, razem wstąpili do AK i wspólnie walczyli w podziemiu niepodległościowym w 3. Brygadzie Wileńskiej Narodowego Zjednoczenia Wojskowego. W wyniku badań identyfikacyjnych nie udało się dotychczas ustalić czy wśród ekshumowanych w Gajrowskich żołnierzy NZW znajduję się por. „Wiarus”. Badania trwają nadal i mamy nadzieję, że zakończą się sukcesem.

W ostatnich dniach Wydminy, Orłowo i Gajrowskie odwiedziła siostrzenica Włodzimierza Jurasowa - Pani Marta Stańczyk, mieszkanka Giżycka. Przewodnikami po terenie naszej Gminy byli przedstawiciele Stowarzyszenia Pamięci Żołnierzy Wyklętych „Gajrowskie” i Stowarzyszenia „Teraz Sucholaski”. Pani Marta Stańczyk posiada wiele pamiątek po „Wiarusie”, które będziemy chcieli prezentować na stronie Sucholasek.

Poniżej zdjęcia z wizyty siostrzenicy „Wiarusa” i pierwsze pamiątkowe zdjęcia Włodzimierza Jurasowa

zdjecie prawdopodobnie z 1936 r.


zdjecie prawdopodobnie z 1945 r.

 15.08.2015 r.

 Święto Wojska Polskiego

W dzień Wojska Polskiego władze Gminy Wydminy  wraz z przedstawicielami Stowarzyszenia  "Teraz Sucholaski" zapalili znicze  przy pomniku Żołnierzy Wyklętych i przy Dębie Katyńskim upamiętniającym por. Stanisława Jaworskiego.

Skwer Żołnierzy Wyklętych w Wydminach

W niedzielę uroczyście placowi w centrum Wydmin nadano nazwę Skwer Żołnierzy Wyklętych. Uroczystości rozpoczęły się o godzinie 12:00 mszą świętą w intencji Żołnierzy Wyklętych w kościele pw. Chrystusa Zbawiciela w Wydminach. Następnie uczestnicy udali się na pobliski plac, na którym nastąpiło uroczyste otwarcie i poświęcenie Skweru .

Gośćmi Honorowymi byli por Krystyna Straczycka ps. ”Krystyna”. Działalność konspiracyjną rozpoczęła w Szarych Szeregach w Wilnie w 1941 roku. Następnie była łączniczką i sanitariuszką w 3. Wileńskiej Brygadzie AK. Od 1945 roku nadal aktywna w drugiej konspiracji niepodległościowej.

Kpt. Zenon Rzędzian ps. ”Wilczur”, „Młot” , członek organizacji „Wiarusa”. Zatrzymany w 1948 roku a w 1949 roku skazany na 12 lat pozbawienia wolności oraz utratę praw publicznych, obywatelskich i honorowych na lat 3. Inicjator i wykonawca pomnika w 1994 roku w Gajrowskich dla uczczenia poległych Żołnierzy Narodowego Zjednoczenia Wojskowego.

Michał Godzimirski – bratanek ppor.Kazimierza Chmielowskiego ps. „Rekin”

W uroczystościach obok licznie zebranych mieszkańców Gminy Wydminy uczestniczyli również starosta powiatu giżyckiego Wacław Strażewicz, naczelnik Delegatury IPN w Olsztynie Waldemar Brenda, twórca Mazury AirShow Stanisław Tołwiński, przewodnicząca Rady Gminy Wydminy Grażyna Plato, wójt Gminy Wydminy Radosław Król, harcerze, poczty sztandarowe Narodowych Sił Zbrojnych – Oddział Białystok, Obozu Narodowo-Radykalnego Oddział w Giżycku oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Wydminach.

Odsłonięcia pamiątkowej tablicy nadania placowi nazwy Skwer Żołnierzy Wyklętych dokonały Panie Krystyna Straczycka, Grażyna Plato oraz z-ca wójta Maria Dolecka. Ceremonię poświęcenia skweru poprowadził ks. proboszcz prał. Ryszard Grabowski.

Jednym ze współorganizatorów uroczystości było Stowarzyszenie Przyjaciół Sucholasek „TERAZ SUCHOLASKI”

Więcej na www.wydminy.pl


01.07.2015 r.

 Stypendia Pomostowe” na pierwszy rok studiów 2015/2016

Zapraszamy ambitnych i zdolnych maturzystów z Gminy Wydminy, pochodzących z niezamożnych rodzin, którzy chcą studiować. W roku akademickim 2015/2016 czekają na Was stypendia na I rok studiów w wysokości 500 zł miesięcznie, które będą wypłacane przez 10 miesięcy (w sumie stypendium w wysokości 5 tysięcy złotych).

Aplikować o stypendium na I rok studiów może maturzysta 2015 z terenu Gminy Wydminy, który ukończy szkołę ponadgimnazjalną w 2015 i:
• zda dobrze maturę w bieżącym roku szkolnym (uzyska odpowiednią ilość punktów zgodną z wymaganiami programu – na podstawie algorytmu, który  znajduje się poniżej);
• zostanie przyjęty w roku akademickim 2015/2016 na I rok dziennych studiów I stopnia, lub I rok dziennych jednolitych studiów magisterskich, realizowanych w polskich publicznych uczelniach akademickich;
• mieszka na terenie Gminy Wydminy
• pochodzi z rodziny, w której dochód na osobę nie przekracza 1.225 zł netto, lub 1.400 zł netto, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności;

a ponadto
• uzyska rekomendację pozarządowej organizacji lokalnej uczestniczącej w bieżącej edycji Programu, tj. Stowarzyszenia „Echo Wydmin” lub Stowarzyszenia Przyjaciół Sucholasek „Teraz Sucholaski”.

Algorytm liczenia liczby punktów uzyskanych na świadectwie maturalnym:

 1. Brane są pod uwagę tylko egzaminy pisemne z przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych zdanych na poziomie podstawowym i rozszerzonym.

 2. Podstawą liczenia punktów są wartości w % przypisane do poszczególnych zdawanych przedmiotów w ten sposób, że liczba punktów odpowiada wartości % (50% = 50 punktów)

 3. Liczbę punktów uzyskanych za egzamin zdawany na poziomie podstawowym mnożymy przez 0,4.

 4. Liczbę punktów uzyskanych za egzamin zdawany na poziomie rozszerzonym mnożymy przez 0,6.

 5. Tak wyliczone punkty dla poszczególnych przedmiotów i poziomów sumujemy.

JEŚLI ZDAWAŁEŚ MATURĘ MIĘDZYNARODOWĄ – sprawdź Algorytm liczenia liczby punktów uzyskanych na maturze międzynarodowej.

Stypendium wynosi 5.000 zł i jest wypłacane w 10 miesięcznych ratach.
Stypendyści, którzy osiągają bardzo dobre wyniki w nauce, mogą ubiegać się o wsparcie na kolejnych latach studiów.

Wypełnij formularz >>>

Wnioski należy składać do 30 lipca do godziny 15.00: osobiście/listownie w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wydminach (pierwsze piętro w budynku GOK) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wydminy@wydminy.info.pl (liczy się data wpłynięcia wniosku).

Maturzyści, którzy uzyskają rekomendację jednego z w/w stowarzyszeń poproszeni zostaną o złożenia wniosku on-line za pośrednictwem specjalnej platformy internetowej.

Szczegółowe informacje o Programie Stypendialnym „Stypendia Pomostowe” znajdują się na stronie http://www.stypendia-pomostowe.pl/stypendia-i-staze-krajowe/stypendia-na-i-rok/

Programem zarządza: Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości

Autor i Partner Programu: Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności

Partnerzy Programu: Narodowy Bank Polski, Fundacja PZU, Fundacja BGK, Fundacja Wspomagania Wsi, Koalicja lokalnych organizacji pozarządowych (w tym Stowarzyszenie „Echo Wydmin” i Stowarzyszenie Przyjaciół Sucholasek „Teraz Sucholaski”).

Patronat Honorowy nad Programem Stypendialnym na terenie Gminy Wydminy sprawuje Pani Maria Dolecka – Zastępca Wójta Gminy Wydminy.

Program Stypendia Pomostowe na terenie gminy Wydminy realizowany jest dzięki wsparciu finansowemu Samorządu Gminy Wydminy, który zapewnia niezbędny wkład własny do Programu, za co w imieniu młodzieży serdecznie dziękujemy!01.07.2015 r.

Generał w Sucholaskach

W ostatnim okresie na terenie Gminy Wydminy przebywał Generał Zakonu Matki Bożej Pocieszenia o.Salvator Medina. W podróży po Mazurach towarzyszył Jemu dobrze znany w naszej gminie o.Ashenafi. O.Salvator obecnie pracuje w Rzymie a z pochodzenia jest Kolumbijczykiem.

Jednemu z mieszkańców Sucholasek zostały ofiarowane relikwie pierwszego stopnia bł. J. Allamano – założyciela zakonu MBP.


30.06.2015 r.

Dzień św. Pawła - patrona Sucholasek

29 czerwca w dniu św. Pawła w kościele w Wydminach odbyła się Msza Św. za pomyślność i Boże Błogosławieństwo dla mieszkańców Sucholasek. Po mszy tradycyjnie już mieszkańcy naszej wioski spotkali się przy pomniku patrona. Krótką modlitwę w interesujący sposób jak zwykle poprowadził Marian Michalkiewicz.

 28.06.15.

Prymus Sucholasek

 
W dniu zakończenia roku szkolnego nie zostało złożone żadne świadectwo szkolne.
W związku z  niewypełnieniem zasad  regulaminu konkurs na Prymusa Sucholasek został odwołany. Sytuacja taka zaistniała po raz pierwszy  w całej  dotychczasowej historii  konkursu.


01.05.2015.

Prezes Tołwiński jak zwykle dotrzymał słowa

Po zakończeniu uroczystości związanych z pogrzebem Żołnierzy Wyklętych w Orłowie w dniu 15 lutego b.r. Prezes Fundacji „Military Park” Stanisław Tołwiński ufundował nagrodę dla młodzieży z Zespołu Szkól w Gawlikach Wielkich. Nagroda w postaci lotu samolotem AN-2 przeznaczona była dla uczniów, którzy znakomicie zaprezentowali program słowno – muzyczny podczas uroczystości pogrzebowych.

1 maja b.r. podczas „Wojskowej Majówki 2015” na lotnisku Kętrzyn Wilamowo nastąpiła realizacja nagrody. Dla dwudziestki uczniów z ZS Gawliki Wielkie było to wielkie przeżycie tym bardziej, że wszyscy po raz pierwszy w życiu mogli odbyć podniebną podróż nad Mazurami.

Szanowny Panie Prezesie w imieniu młodzieży, wychowawców i naszego Stowarzyszenia serdecznie z całego serca dziękujemy.

Prezes Stowarzyszenia Pamięci Żołnierzy Wyklętych „Gajrowskie” – Tadeusz Łukaszczuk


Wieża kontroli lotów
Z Prezesem St. Tołwińskim i kpt. J.KwiecińskimOstatnia odprawa przed lotemPierwsza grupa śmiałkówwsiadamyJuż w powietrzuSzczęśliwy powrót na ziemięOCH!!!!! - przeżyliśmyDruga grupa śmiałkówPani Małgorzata pomaga niezdecydowanymPamiątkowe wspólne zdjęcie


19.04. 2015 r.

Tadeusz Płużański w gminie Wydminy

W dniu 19 kwietnia b.r. na terenie gminy Wydminy przebywał Tadeusz Płużański.

Tadeusz Płużański jest historykiem, pisarzem i publicystą – specjalistą od powojennej historii Polski. Autor bestsellerowej książki „Bestie”, wyróżnionej w 2012 r. przez kapitułę nagrody literackiej im. Józefa Mackiewicza.

Tadeusz Płużański rozpoczął swoją wizytę od oddania hołdu żołnierzom NZW pochowanym na cmentarzu w Orłowie. Następnie w kościele w Wydminach odbył się interesujący wykład na temat „ Żołnierze Wyklęci i ich oprawcy”. Wszyscy zebrani po zakończeniu spotkania mieli możliwość uzyskania dedykacji od autora książek. Największym zainteresowaniem cieszyła się książka „Bestie” t-1 i t- 2. Na zakończenie wizyty w naszej gminie Tadeusz Płużański złożył kwiaty pod pomnikiem Niezłomnych Żołnierzy Wyklętych w Wydminach.

Organizatorem spotkań na Mazurach z Tadeuszem Płużańskim był Ruch Społeczny im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego koło w Giżycku.
W kościele w Wydminach
Przy pomniku "Rekina"13.04. 2015 r.

 

Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej – uroczystości w Zelkach

Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej w Zelkach rozpoczął się uroczystą Mszą Św. w kościele p.w. Matki Bożej Gietrzwałdzkiej. Msza Św. odprawiona została w intencji ofiar Zbrodni Katyńskiej i ofiar Tragedii Smoleńskiej. W modlitwie wspominano zamordowanego w 1940 roku w Charkowie księdza mjr Ignacego Drozdowicza uhonorowanego w Zelkach Dębem Katyńskim. Następnie , po występach młodzieży udano się pod pomnik poświęcony mjr I. Drozdowiczowi, gdzie złożono kwiaty i zapalono znicze. Tu pod Dębem Katyńskim miejscowa młodzież zaprezentowała niezwykle interesującą inscenizację plenerową.

W uroczystościach obok licznie zgromadzonych mieszkańców parafii Zelki udział wzięły liczne delegacje. Władze Gminy reprezentowane były przez wójta Gminy Wydminy Radosława Króla. Nie zabrakło również delegacji Stowarzyszenia „Teraz Sucholaski” i Stowarzyszenia Pamięci Żołnierzy Wyklętych „Gajrowskie”.10.04. 2015 r.

75 rocznica Zbrodni Katyńskiej i 5- lecie Tragedii Smoleńskiej

W dniu 10 kwietnia b.r. w kościele w Wydminach odprawiona została Msza Św. w intencji ofiar Zbrodni Katyńskiej i ofiar Tragedii Smoleńskiej. W modlitwie wspominano zamordowanych w 1940 roku - kpt. Eugeniusza Grapowa i por. Stanisława Jaworskiego . Żołnierze Ci są uhonorowani w Wydminach Dębami Katyńskimi. Po zakończeniu Mszy Św. młodzież ze szkoły w Gawlikach Wielkich

zaprezentowała wielce interesujący program słowno-muzyczny. Uroczystości zostały również uświetnione występem chóru parafialnego oraz pocztem sztandarowym wydmińskiej OSP. Następnie zebrani udali się pod Dąb Katyński poświęconemu por. S.Jaworskiemu , gdzie złożono kwiaty i zapalono znicze. W imieniu władz gminy Wydminy kwiaty składała delegacja w składzie:

Radosław Król – wójt miny Wydminy

Grażyna Plato – przewodnicząca Rady Gminy Wydminy

Maria Dolecka – z-ca wójta Gminy Wydminy.

Organizacje pozarządowe reprezentowane były przez delegacje Stowarzyszenia „Teraz Sucholaski” i Stowarzyszenia Pamięci Żołnierzy Wyklętych „Gajrowskie”.

Kwiaty złożone zostały również pod Dębami Katyńskimi upamiętniającymi

- kpt. Eugeniusza Grapowa na terenie ZSO w Wydminach

- por. Bogumiła Dryżała przy kościele w Miłkach

uroczystości w Wydminach

kpt. Eugeniusz Grapow - ZSO  w Wydminachpor. Bogumił Dryżał - przy kościele w Miłkach

09.04. 2015 r.

Mamy nowego Sołtysa

W wyniku wyborów nowym sołtysem Sucholasek został Mieczysław Cebula.

Dotychczasowy sołtys Fryderyk Nowicki, ze względu na brak możliwości pogodzenia pełnienia obowiązków dwóch funkcji, zrezygnował z kandydowania. Przypominamy, że Fryderyk Nowicki od marca 2014 roku jest wójtem Adampola w Turcji. Do Rady soleckiej zostały wybrane

- Marta Brulińska

- Ewa Kempisty

- Fryderyk Nowicki

W zebraniu obok licznie reprezentowanych mieszkańców Sucholasek, udział wziął wójt Gminy Wydminy Radosław Król oraz sekretarz Pani Alina Romanowicz.

Wszyscy zebrani byli zgodni, ze jeszcze nigdy w czasie jednej kadencji nie osiągnięto tylu sukcesów co za kadencji Pana Fryderyka . Serdecznie dziękujemy a nowemu Sołtysowi i Radzie Sołeckiej. życzymy podobnych osiągnięć.


 


 

08.04. 2015 r.

Zaproszenie

Harmonogram obchodów 75-tej rocznicy Zbrodni Katyńskiej i 5-tej rocznicy Tragedii Smoleńskiej.

10.04.15./piątek/ godz.18

Msza św. w kościele w Wydminach

Program słowno-muzyczny przygotowany przez młodzież ze szkoły w Gawlikach Wielkich

Złożenie kwiatów pod Dębem Katyńskim poświęconemu por. Stanisławowi Jaworskiemu

13.04.15./pon./ godz.17

Msza św. w kościele w Zelkach

Złożenie kwiatów pod Dębem Katyńskim poświęconemu mjr Ignacemu Drozdowiczowi


1.04. 2015 r.

65 – ta rocznica śmierci „Rekina”

Kazimierz Chmielowski ps. „Rekin” urodził się 23.08.1925 r. w Żabińcach w woj. tarnopolskim. Od 1942 oku należał do AK na Wileńszczyźnie. Wyróżniał się wyjątkową odwagą. Od maja 1945 roku do sierpnia 1946 r. w podziemiu niepodległościowym . Ujawnił się 10 III 1947 r. podając się za szer. Kazimierza Chmielowskiego ps. „Smutny” z AK Wilno. Zidentyfikowany jako żołnierz 3. Wileńskiej Brygady NZW został aresztowany 3.12.1948 r. Sądzony wraz z dowódcą kpt. Rajsem „Burym” w pokazowym procesie w sali kina „Ton” w Białymstoku został skazany 1.10.1949 r. na karę dożywotniego więzienia.W wyniku rewizji prokuratora ponownie sądzony i skazany 14.01.1950 roku na karę śmierci. Decyzją z 27.03.1950 r. Bolesław Bierut nie skorzystał z prawa łaski.

Został rozstrzelany 1.04. 1950 roku. Miejsce jego spoczynku nie jest znane.

W 1995 roku Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego uznał ten wyrok za nieważny.

1 kwietnia 2015 roku w Wydminach pod tablicą upamiętniającą ppor. Kazimierza Chmielowskiego uczczono 65-tą rocznicę śmierci „Rekina” W uroczystościach wzięły udział władze gminy reprezentowane przez wójta Radosława Króla, z-cę wójta Marię Dolecką oraz przedstawiciele Stowarzyszenia Pamięci Żołnierzy Wyklętych „Gajrowskie” i Stowarzyszenia „Teraz Sucholaski”.Sucholaski w liczbach

 
Zgodnie z ewidencją obecnie w Sucholaskach jest zameldowanych 212 osób a w gminie Wydminy 6675 osób. W naszej wiosce od 1 stycznia 2014 roku przybyło czterech mieszkańców a w całej gminie pięciu mieszkańców.
Z przyjemnością więc można stwierdzić, że tej dziedzinie jesteśmy najlepsi. Mieszkańcy Sucholasek stanowią 3,18 % wszystkich mieszkańców  gminy Wydminy – przyrost  w stosunku do 2013 roku
to 0,06 %.


 01.03.2015 r.

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

W Wydminach obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych rozpoczęła Msza Św. w intencji ppor. Kazimierza Chmielowskiego ps. „Rekin” oraz wszystkich Niezłomnych Żołnierzy walczących o pełną niepodległość naszej Ojczyzny. Po Mszy Pani Wójt Maria Dolecka w imieniu Urzędu Gminy złożyła kwiaty po pomnikiem Niezłomnych Żołnierzy Wyklętych.

W uroczystościach obok licznie zebranych mieszkańców naszej gminy wzięły również udział delegacje Stowarzyszenia Pamięci Żołnierzy Wyklętych „Gajrowskie” oraz Stowarzyszenia „Teraz Sucholaski”.

Po odmówieniu modlitwy pod przewodnictwem ks.prał. Ryszarda Grabowskiego delegacje Urzędu i Rady Gminy oraz delegacje stowarzyszeń udały się do Orłowa na groby pochowanych tam Żołnierzy Narodowego Zjednoczenia Wojskowego. Złożono kwiaty i zapalono znicze również na grobie śp. Stefanii Gazdy.


Uroczystości w Wydminach


Cmentarz w Orłowie


Przy grobie ś.p. Stefanii Gazdy
 


28.02.2015 r.

Orzeł na pomniku

Zgodnie z wcześniejszymi projektami, w przeddzień Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, pomnik Niezłomnych został uzupełniony o rzeźbę orła. Projektodawcą i wykonawcą orła jest znany już nam w gminie Wydminy Pan Marek Omieczyński. Prace montażowe wykonała bezpłatnie ekipa Pana Roberta Żebrowskiego pod czujnym okiem Pani Wójt Marii Doleckiej.
Ekipa Pana Żebrowskiego w akcji


Odbiór prac dokonany.
Pani Wójt z Robertem Żebrowskim
i autorem rzeźby - Markiem Omieczyńskim

 1 marca -  Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”  -  święto państwowe obchodzone corocznie od 2011 roku w dniu 1 marca, poświęcone  pamięci żołnierzom antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia - ustanowiono  na mocy ustawy z dnia 3 lutego 2011 roku. Inicjatywę ustawodawczą w sprawie nowego święta podjął ś.p. prezydent Lech Kaczyński. Po jego śmierci prezydent Bronisław Komorowski podtrzymał projekt święta. Pomysł ustanowienia święta w dniu 1 marca wysunął ówczesny prezes IPN ś.p. Janusz Kurtyka. Tego dnia  w 1951 roku w więzieniu mokotowskim w Warszawie wykonano wyrok śmierci na siedmiu członkach Zarządu Głównego Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”
Pamięć o żołnierzach wyklętych to ważna powinność naszych czasów. Pamięć i modlitewne wspomnienie o ludziach, którzy wymarzyli sobie prawdziwie wolną Polskę. Walczyli o nią i za nią oddali swoje, w większości młode życie.

ŻOŁNIERZE WYKLĘCI” to wierni żołnierze Najjaśniejszej Rzeczypospolitej, którzy po koszmarze wojny z Niemcami, nie chcieli dla Polski koszmaru bolszewickiego i udawanej niepodległości. Ich los okazał się straszny. Zabijani w nierównej walce, mordowani w więzieniach, katowniach czy też z wyroku haniebnej komunistycznej „sprawiedliwości”. Zakopywani w lasach, śmietniskach, w dołach śmierci, bez kapłana, modlitwy i obecności najbliższych. Umierali  opluci mianem faszystów, bandytów i zdrajców. Skazywani na śmierć fizyczną i śmierć w narodowej pamięci. Przez kilkadziesiąt lat zostali tylko w sercach najbliższych.
Państwo polskie się o nich nie upominało. Częściej w opinii publicznej, a także w publikacjach powtarzano o nich obelgi i kłamstwa. Dziś po dekadach milczenia możemy godnie ich upamiętniać. Od kilku lat IPN poszukuje ich miejsc spoczynku, prowadzi prace ekshumacyjne i identyfikacyjne. Przywracani są do zbiorowej pamięci – bohaterscy ŻOŁNIERZE WYKLĘCI walczący w niepodległościowym antykomunistycznym podziemiu w latach 1944 – 1963.

Podziękujmy Im za świadectwo trudnego czasu walki o niezawisłość naszego Narodu. Dajmy dowód pamięci o Nich i w Ich święto zapalmy znicze przy pomnikach, tablicach pamięci i zbiorowych mogiłach.

W Wydminach w dniu 1 marca (niedziela) zapraszamy na mszę św. o godz.10.30, po której nastąpi złożenie kwiatów i zapalenie zniczy przy pomniku  pamięci NIEZŁOMNYCH ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH i tablicy pamiątkowej poświęconej ppor. Kazimierzowi Chmielowskiemu ps.”Rekin”.

Prosimy również o zapalenie zniczy na cmentarzu w Orlowie  na grobach dziewięciu Żołnierzy Wyklętych Narodowego Zjednoczenia Wojskowego.
Zaproszenie kierujemy do wszystkich mieszkańców Gminy Wydminy a w szczególności do młodzieży.

Ze względu na przypadające w dniu 1 marca święto państwowe prosimy o wywieszenie biało-czerwonych flag

Poniżej prezentujemy wiersz napisany przez mieszkańca Gajrowskich  Pana Jeleniewicza Mariana oraz film z uroczystości w Orłowie.

Żołnierze Wyklęci

 

Friedrisch Haide, dziś Gajrowskie

Skrwawione krwią ku pamięci

Tutaj za naszą wolną Polskę

Polegli Żołnierze Wyklęci

 

Zagoiły się powojenne blizny

Kraj odnowił się po zrywach

A Was walczących za wolną Ojczyznę

Ziemia Mazurska przykrywa

 

Za wolność tą dla Polaków

Okrzyknięto Was bandą

Zbrojąc przedwojennych biedaków

Karmiono fałszywą propagandą

 

W każdym domu czekano ze łzami

Na mężów, synów i braci

A wróg czaił się pod oknami

Zacierali ręce kaci

 

Znaliście wroga tajemnice

Zwyciężyć nie dało się rady

Za to przed Boga Obliczem

Brygadą staniecie do defilady


Baczność! Powstańcie bataliony!

My dziś Wam honor przywracamy.

Historia odkryła nowe strony

Zmyła z Was krwawe, brudne plamy.
ppor. Kazimierz Chmielowski  - Żołnierz Wyklęty z Wydmin

 
Kazimierz CHMIELOWSKI ps.”REKIN” urodził się 23.08.1925 r. w Żabińcach woj. tarnopolskie, jako syn Maksymiliana i Zofii. W  konspiracji zaczął działać od 14.08.1940. Od 1942 r. pełnił w AK służbę jako łącznik ps. „Smutny”. W październiku 1943 roku zgłosił się do działającej na Wileńszczyźnie grupy „Szczerbca” ( od marca 1944 r. występowała jako 3. Brygada Wileńska AK ). W oddziale ukończył szkołę podchorążych. Odznaczał się wyjątkową odwagą. Był czterokrotnie ranny w czasie walk na Wileńszczyźnie – wziął udział w większości akcji bojowych 3. Brygady. W operacji „Ostra Brama” dowodził 1. plutonem w szwadronie kawalerii. Po rozbiciu oddziałów AK przez władze sowieckie został aresztowany przez NKWD i wywieziony do obozu w Kałudze pod Moskwą, gdzie pracował w niewolniczych warunkach przy wyrębie lasu. Przypominamy, że  za rozbicie oddziałów AK na Wileńszczyźnie i wysyłkę polskich żołnierzy do łagrów  odpowiedzialny był gen. Iwan Czerniachowski, którego pomnik znajduje się w Pieniężnie .

W maju 1945 uciekł z obozu i dołączył do 5. Wileńskiej Brygady AK mjr „Łupaszki”. We wrześniu 1945 po przejściu 2 szwadronu do Narodowego Zjednoczenia Wojskowego podporządkował  się rozkazom kpt. Romualda Rajsa  ps. „Bury”.1.10.1945 r. mianowany przez komendanta Okręgu Białystok Narodowego Zjednoczenia Wojskowego dowódcą okręgowego Pogotowia  Akcji Specjalnej. W listopadzie 1945 r. po powrocie z urlopu, który spędził u rodziny w Wydminach zorganizował 90 – osobowy oddział, znany jako 3. Wileńska Brygada NZW. Konny pluton pod jego dowództwem 14 lutego 1946 r. opanował Wydminy. Partyzanci rozstawili posterunki i wywiesili na rynku flagę z orłem w koronie. Tego dnia Wydminy były w Wolnej Polsce. Nazajutrz „Rekin” wyprowadził swój pluton na  południowy skraj Puszczy Boreckiej.

16 lutego brał udział w największej bitwie antykomunistycznego podziemia w rejonie Mazur w miejscowości Gajrowskie . W bitwie pod Orłowem dowodził patrolem, który powstrzymał atak oddziału LWP. Uniemożliwił w ten sposób otoczenie  i zniszczenie stacjonujących w sąsiedniej wsi głównych sił  3. Brygady walczących z NKWD. W bitwie tej zginął między innymi jego kolega z Wileńszczyzny –  por.Włodzimierz Jurasow „Wiarus”, który przeszkodził mu w popełnieniu samobójstwa we wrześniu 1945 r. Do połowy kwietnia 1946 r. działał na Lubelszczyźnie i Podlasiu. W sierpniu 1946 r. zdecydował się na życie w „cywilu” i wyjechał do Chorzowa, gdzie podjął pracę w hucie Kościuszko a w październiku 1946  studia na Wydziale Mechanicznym Politechniki Śląskiej w Gliwicach. 10 III 1947 r. ujawnił się w WUBP w Katowicach podając się za szer. Kazimierza Chmielowskiego „Smutnego” z AK Wilno. Zidentyfikowany jako żołnierz 3. Wileńskiej Brygady NZW został aresztowany 3.12.1948 r. Już następnego dnia  został przewieziony do Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego .Mimo trwającego kilkanaście miesięcy potwornego śledztwa, najbardziej wyrafinowanych ubeckich metod, nie dał się złamać Sądzony wraz z dowódcą kpt. Rajsem „Burym”  w pokazowym procesie  w sali kina „Ton”  w Białymstoku został skazany 1.10.1949 r. na karę dożywotniego więzienia. W wyniku rewizji prokuratora ponownie sądzony  i skazany 14.01.1950 roku na karę śmierci.

Decyzją z 27.03.1950 r. Bolesław Bierut nie skorzystał z prawa łaski. Został rozstrzelany 01.04.1950 r. Miejsce jego spoczynku nie jest znane. We wrześniu 1989  z inicjatywy NSZZ „Solidarność” w Białymstoku na ścianie  kina „Ton” przy. ul. Rynek Kościuszki zawisła tablica, na której między innymi czytamy „ W budynku tym skazywano na śmierć żołnierzy Polski Podziemnej......”. 

W 1995 roku Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego na sesji w Olsztynie uznał ten wyrok za nieważny.

A oto kilka informacji o rodzinie Kazimierza Chmielowskiego.

Jego ojciec był bratankiem słynnego franciszkanina, powstańca styczniowego i malarza, a także założyciela zgromadzenia zakonnego albertynów i albertynek – Adama Chmielowskiego (1845 – 1916), który został kanonizowany jako  św. Brat Albert. Kanonizacji dokonał 12 listopada 1989 roku w Rzymie Jan Paweł II .  Ojciec Maksymilian po osiedleniu się  w Wydminach podjął wraz z córką  pracę w tutejszej spółdzielni rybackiej. Córka Maria Zofia , siostra Kazimierza w tejże spółdzielni  poznała  przyszłego męża Janusza Godzimirskiego.  Ślub odbył się w 1949 roku w kościele w Wydminach. W Wydminach też została ochrzczona dwójka   ich dzieci. W roku 1957  cała rodzina przeprowadziła się do Giżycka, gdzie Janusz Godzimirski kierował przez wiele lat Państwowym Gospodarstwem Rybackim. Maria Zofia Godzimirska z domu Chmielowska zmarła w 1990 r., Janusz zmarł w 2000 r. Ich dzieci, syn Michał i  córka Magdalena mieszkają obecnie w Warszawie , natomiast drugi syn Jakub w Norwegii.
15.02.2015 r.
 Pierwszy w Polsce pogrzeb  Żołnierzy Wyklętych

W przededniu 69 – rocznicy Bitwy pod Gajrowskimi 15 lutego b.r. odbyły się uroczystości pogrzebowe ekshumowanych żołnierzy 3. Brygady Wileńskiej Narodowego Zjednoczenia Wojskowego .
Organizatorami uroczystości , w porozumieniu z Diecezją Ełcką,  był Urząd Gminy Wydminy, Fundacja Niezłomni oraz Stowarzyszenie Pamięci Żołnierzy Wyklętych „Gajrowskie”.

Więcej informacji na www.wydminy.pl, www.wpolityce.pl, www.niezalezna.pl, www.olsztyn.tvp.pl


 

 

14.02.2015 r.
Tego dnia Wydminy były w wolnej Polsce.....

14 lutego b.r. w 69 rocznicę opanowania Wydmin przez oddział 3. Wileńskiej Brygady Narodowego Zjednoczenia Wojskowego pod pomnikiem jego dowódcy ppor. Kazimierza Chmielowskiego ps.”Rekin”  odbyły się uroczystości upamiętniające ten wyczyn. Kwiaty złożyła delegacja w składzie:

Radosław Król – Wójt Gminy Wydminy
Michał Godzimirski – siostrzeniec „Rekina”
Leszek Żebrowski – wybitny znawca podziemia niepodległościowego w Polsce
Bogdan Skiba - przedstawiciel Stowarzyszenia Pamięci Żołnierzy Wyklętych „Gajrowskie”
 

09.02.2015 r.

Uroczysty pogrzeb Niezłomnych Żołnierzy Wyklętych


W dniu 15 lutego br. o godzinie 12:00 w kościele pw. Kazimierza Królewicza w Orłowie (gmina Wydminy) odbędą się uroczystości pogrzebowe ekshumowanych żołnierzy 3. Brygady Wileńskiej Narodowego Zjednoczenia Wojskowego, którą dowodził kpt. Romuald Rajs ps. Bury.

 
Żołnierze ci polegli w bitwie w dniu 16 lutego 1946 roku w miejscowości Gajrowskie koło Orłowa. Walczyli z sowieckim okupantem o Polskę Niepodległą. Bitwa w Gajrowskich była największą bitwą podziemia niepodległościowego na Warmii i Mazurach . Podczas postoju na kwaterach ok.130 żołnierzy NZW zostało zaatakowanych przez półtoratysięczny oddział NKWD, KBW, UB i LWP. Jak podają źródła historyczne w bitwie zginęło od 16 do 22 partyzantów. Partyzanci nie mieli możliwości pogrzebać swoich zabitych kolegów, ani zabrać ze sobą ich ciał. Kilka dni po bitwie pochówku dziewięciu ciał dokonała wspólnie ze swoim bratem mieszkanka Gajrowskich, Pani Stefania Gazda, z domu Augustynowicz. To ona i jej brat Stanisław Augustynowicz oraz Mazur Klimek wykopali w zmarzniętej ziemi wspólny grób. W roku 1993, na wniosek środowiska żołnierzy NSZ z Białegostoku, Stefania Gazda otrzymała od prezydenta Lecha Wałęsy Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski „za ofiarną pomoc niesioną żołnierzom polskim oraz opiekę nad miejscami pamięci narodowej”.

W roku 1994 byli żołnierze podziemia narodowego z Białegostoku na miejscu mogiły poległych w bitwie żołnierzy NZW postawili pomnik, który wykonali z własnych funduszy. Także w kościele w Orłowie została odsłonięta tablica poświęcona żołnierzom „Burego” poległym w Gajrowskich. Mieszkańcy gminy Wydminy oraz przedstawiciele gminnego samorządu corocznie pamiętali o stoczonej tu właśnie bitwie. Odbywały się nabożeństwa, składano kwiaty i zapalano znicze. W październiku 2014 roku Fundacja Niezłomni im. Zygmunta Szendzielarza „Łupaszki” przeprowadziła ekshumację dziewięciu pogrzebanych żołnierzy NZW na skraju Puszczy Boreckiej. Celem tej ekshumacji było zebranie materiału genetycznego do identyfikacji poległych żołnierzy oraz ich pochówek na cmentarzu w Orłowie. Do chwili obecnej zidentyfikowano już por. Jana Boguszewskiego ps. „Bitny”. Prace identyfikacyjne trwają nadal i mamy nadzieję, że zakończą się sukcesem. Według uzyskanych informacji od okolicznych mieszkańców zlokalizowano już miejsca, w których mogą być pogrzebani pozostali polegli żołnierze NZW. Istnieje więc konieczność dalszych prac sondażowych i ekshumacyjnych. Władze gminy Wydminy podjęły decyzję o budowie Panteonu Żołnierzy Niezłomnych na cmentarzu w Orłowie. W Panteonie tym mają być pochowani wszyscy żołnierze polegli podczas bitwy w Gajrowskich i uroczyste jego odsłonięcie planowane jest w 70. rocznicę bitwy - 16 lutego 2016 roku. Uroczystości w dniu 15 lutego 2015 roku są pierwszym etapem upamiętnienia Bohaterów oraz pierwszym w Polsce pogrzebem Żołnierzy Wyklętych.
 
Wieczna Im cześć i chwała. Oddajmy hołd naszym Bohaterom. Bądźmy razem z Żołnierzami Niezłomnymi w dniu ich chrześcijańskiego pogrzebu. Organizatorami uroczystości są, w porozumieniu z Diecezją Ełcką, Urząd Gminy Wydminy, Fundacja Niezłomni oraz Stowarzyszenie Pamięci Żołnierzy Wyklętych „Gajrowskie”.


30 grudnia 2014 r.

STYPENDIA POMOSTOWE

Dzień przed zakończeniem 2014 roku odbyło się podsumowanie tegorocznego Programu Stypendiów Pomostowych. Jak co roku nasi stypendyści otrzymają na I roku studiów pomoc finansową w wysokości 500 zł miesięcznie. W tym roku przeznaczyliśmy na stypendia 50 tys. zł. Stowarzyszenie nasze razem ze Stowarzyszeniem „Echo Wydmin” już w pięcioletnim okresie trwania programu objęło pomocą finansową 46 osób z naszego regionu i przekazało łącznie sumę 230 tys. zł. Od początku istnienia Programu Stypendium Pomostowych , program ten przeprowadzany jest pod honorowym patronatem Pani Marii Doleckiej – obecnie z-cy Wójta Gminy Wydminy.

Poniżej prezentujemy kilka zdjęć z uroczystego spotkania i wręczania certyfikatów Programu Stypendiów Pomostowych.

10 .12. 2014 r

Mikołajki w Sucholaskach

 

6 grudnia b.r. nasze urocze młode mamuśki zorganizowały wieczór  mikołajkowy dla najmłodszych mieszkańców Sucholasek.
Organizatorki to: Monika Surawska, Marta Malinowska, Ewelina Nowicki, Marta Brulińska i Małgorzata Rolnik.
Gratulujemy pomysłu i polecamy się w następnym roku.
Bogata fotorelacja z imprezy znajduje się
tutaj>>>


2 .12. 2014 r

Konkurs „PRYMUS SUCHOLASEK”

 

Kapituła konkursu „Prymus Sucholasek” informuje o zamknięciu listy zgłoszeń. W tej edycji do konkursu zgłosili się następujący uczniowie :

 

1.Marta Skrobisz

2.Adrian Rolnik1.12. 2014 r

Uroczysta sesja Rady Gminy Wydminy

 

1 grudnia 2015 roku odbyła się uroczysta sesja Rady Gminy Wydminy podczas której odebrano ślubowania od radnych i wójta. Posiedzeniu przewodniczył najstarszy wiekiem radny - Pan Roman Paluch z Sucholasek. Podczas sesji wybrano również przewodniczącą i wiceprzewodniczącego. Przez najbliższe cztery lata Radą kierować będzie Pani Grażyna Plato, radna z długoletnim stażem z Gawlika Wielkiego a zastępcą wybrany został Pan Leszek Pałdyna - sołtys Wydmin.

Uroczystym obradom przysłuchiwała się wyjątkowo liczna rzesza mieszkańców gminy Wydminy. Z przykrością przez część zebranych przyjęty został fakt braku obecności radnych z poprzedniej ekipy w szczególności byłego przewodniczącego i wiceprzewodniczącego.

Nowej Radzie życzymy sukcesów i wzajemnego porozumienia.


Radosław Król składa ślubowanie


Reprezentacja duchowieństwa


18.11.2014

CZAS NA UCZCIWOŚĆ

 

KWW Porozumienie Gminy Wydminy zgodnie z wyrokiem sądowym ma sprostować

 

nieprawdziwe i nieuczciwe

informacje, jakie podawał w swoich materiałach w czasie kampanii wyborczej. Przypominamy, że kandydatem na wójta z tego komitetu był Bogusław Romatowski a pełnomocnikem Mirosława Romatowska. Nie dziwi nas ten wyrok. W biuletynie wydawanym ostatnio przez stowarzyszenie „ECHO Wydmin” mogliśmy dowiedzieć się o wielu nieuczciwych i nieprawidłowych działaniach kandydata na wójta. Swój wyrok wydali dzień wcześniej również wyborcy. Jeszcze nigdy w historii wolnych wyborów w naszej gminie nie było tak sromotnej klęski. Chcielibyśmy zapomnieć o tej kampanii a jej uczestnikom kandydującym pod hasłem „CZAS NA UCZCIWOŚĆ” zalecamy chwilę refleksji.

17.11.2014

Wyniki wyborów w naszej gminie

 

Liczba ważnie oddanych głosów 2704 osób.

W wyborach na wójta gminy Wydminy zwyciężył

RADOSŁAW KRÓL - 1734 głosów t.j. 64,3%

A kontrkandydat

BOGUSŁAW ROMATOWSKI – 970 głosów t.j. 35,7%

 

KWW Radosława Króla wprowadził do Rady Gminy następujące osoby:

1. Okręg nr – 1 Skowron Jarosław 55.1% głosów

2. Okręg nr – 2 Plato Grażyna 51,8%

3. Okręg nr – 3 Łukaszczuk Tadeusz 68,2%

4. Okręg nr – 5 Bakun Renata 50,7%

5. Okręg nr – 6 Beczek Grzegorz 53,1%

6. Okręg nr – 7 Paluch Roman 69,9%

7. Okręg nr – 9 Dereziński Wiesław 69,3%

8. Okręg nr – 11 Majcher Franciszek 69,1%

9. Okręg nr – 12 Żygieło Ryszard 59,9%

10.Okręg nr – 13 Pałdyna Leszek 55,7%

11.Okręg nr – 14 Samborski Waldemar 54,2%

12.Okręg nr – 15 Samsel Justyna 64,7%

 

a KWW Porozumienie Gminy Wydminy następujące osoby :

1. Okręg nr – 4 Naruszewicz Marek 56,7% głosów

2. Okręg nr – 8 Szpak Adam 59,5%

3. Okręg nr – 10 Januszkiewicz Elżbieta 60,9%

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy a pokonanym życzymy podjęcia współpracy

z wybranymi władzami.

DOBRO GMINY WYDMINY TO NASZA WSPÓLNA SPRAWA

 


13.11.2014

Tego dnia Wydminy znalazły się w wolnej Polsce…


Na stronie gazetawarszawska.pl ukazał się interesujący list jednej z mieszkanek Wydmin „o ważnych działaniach gminy, w której kilka miesięcy temu postawiono pomnik bohaterowi antykomunistycznego podziemia ppor. Kazimierzowi Chmielowskiemu, ps. Rekin i rozpoczęto poszukiwania szczątków Żołnierzy Wyklętych (…). Pomnik w Wydminach odsłoniła jego siostrzenica Magdalena Bielska, w obecności łączniczki oddziałów AK na Wileńszczyźnie Krystyny Strączyckiej. Była tam również Czytelniczka, która oprócz informacji o tym wydarzeniu przysłała też zdjęcia pomnika. Cóż, więcej nam trzeba takich włodarzy gmin, którzy myśląc o teraźniejszości i przyszłości, doceniają wartość historii, dbając o to, by oddać należne honory tragicznym bohaterom przeszłości. Warto na takich głosować podczas najbliższych wyborów samorządowych.” Czytaj cały artykuł http://www.warszawskagazeta.pl/felietony/czlowiek-z-lasu/item/219-wspomnienie-o-dziadku

12.11.2014

Ekshumacja Żołnierzy Wyklętych

W TVP Olsztyn ukazał się materiał  o ekshumacji Żołnierzy Wyklętych (Gajrowskie)  http://www.tvp.pl/olsztyn/informacja/informacje/wideo/91114-godz-1830/17590019
 07.11.2014 r.

Stowarzyszenie Przyjaciół Sucholasek

ogłasza po raz kolejny konkurs na PRYMUSA NASZEJ WSI.

Podstawowym kryterium oceny jest osiągnięcie najwyższej średniej wyników w nauce.

Do konkursu przystąpić mogą dzieci i młodzież z sołectwa od VI klasy Szkoły Podstawowej poprzez Gimnazjum i Liceum.

Wypełnione karty zgłoszeń prosimy składać do Pana Mariana Michalkiewicza tel.: 87 421 08 87 do 30 listopada 2014 roku.

Ogłoszenie wyników nastąpi po zakończeniu roku szkolnego 2014/2015 w dniu obchodów święta patrona naszej wsi – 29 czerwca 2015 roku .

Zwycięzca konkursu będzie mógł nosić tytuł „PRYMUSA – SUCHOLASEK - 2015” i otrzyma jak zwykle cenną nagrodę.

Wszyscy uczestnicy II etapu konkursu otrzymają okolicznościowe upominki. Przypominamy, że trwa również konkurs na najaktywniejszego młodego mieszkańca Sucholasek . Szczegółowe regulaminy konkursów jaki też druki zgłoszeń - znajdują się na stronie Stowarzyszenia www.sucholaski.pl.tl

Młodzi mieszkańcy Sucholasek – pamiętajcie, że na przyszłość pracujemy od najmłodszych lat.

Stowarzyszenie „Teraz Sucholaski”

Listopad 2014 roku


 

07.11.2014 r.

Posiedzenie Stowarzyszenia “Gajrowskie”

 
W dniu 6 listopada  b.r. w związku z pomocą w nagrywaniu reportażu przez TVP na temat prac ekshumacyjnych w Gajrowskich odbyło się tam  posiedzenie Zarządu  Stowarzyszenia Pamięci Żołnierzy Wyklętych “Gajrowskie”.
Podczas posiedzenia oprócz prac związanych z organizacją pochówku ekshumowanych omówiono również tematy związane z utworzeniem Izby Pamięci  NZW w Orłowie.

 

Zarząd Stowarzyszenia Pamięci Żołnierzy Wyklętych
 
Tadeusz  Łukaszczuk – sołtys wsi Gajrowskie


dr Waldemar Brenda
– dyr. Muzeum Ziemi Piskiej, historyk. Jego głównym tematem badawczym jest działalność podziemia niepodległościowego po II wojnie światowej na Warmii i Mazurach.

Bogdan Skiba
- prezes Stowarzyszenia “ Teraz Sucholaski”

Dariusz Jarosiński -
redaktor naczelny miesięcznika “Debata” , publicysta, członek kolegium redakcyjnego miesięcznika “Nowe Państwo", autor książki “Historie kresowych Żołnierzy Wyklętych”

Jarosław Andrukajtis – historyk, archeolog, pracownik Muzeum Sztuki Ludowej w Węgorzewie.


dr Waldemar Brenda udziela wywiadu TVP
 

 


Te postrzelane podczas bitwy drzwi i framugi
mieszkańcy przekażą utworzonej Izbie  Pamięci
 

06.11.2014 r.

Święta Teresa od Żołnierzy Wyklętych

Gazeta Polska – tygodnik z dn. 05.11.2014

 

W Gazecie Polskiej – tygodnik nr 45 ukazał się niezwykle interesujący reportaż na temat bitwy w Gajrowskich w lutym 1946 roku. Autorem publikacji jest członek założyciel Stowarzyszenia Pamięci Żołnierzy Wyklętych „ Gajrowskie” redaktor Dariusz Jarosiński. Możemy tu znaleźć nie tylko ciekawe informacje na temat największej na Mazurach bitwy podziemia niepodległościowego, ale również niezwykłe wiadomości na temat prowadzonych prac ekshumacyjnych i archeologicznych . Apel o przeczytanie tego artykułu kierujemy w szczególności do młodzieży i pedagogów.

Poniżej krótki cytat z reportażu :

.....Każdy dzień przynosił nowe szczegóły – medalik,, latarkę, serduszko z różańcem, scyzoryk z korkociągiem. Największe wzruszenie wywołało odnalezienie butelki z obrazkiem św. Teresy od Dzieciątka Jezus. – to było porozumienie tamtego świata, Żołnierzy Wyklętych ,z naszym światem. To jest dla nas testament – byśmy strzegli wartości chrześcijańskich, patriotycznych.....”


Czytaj więcej na http://www.gazetapolska.pl/31830-swieta-teresa-od-zolnierzy-wykletych
 

Butelka z obrazkiem św. Teresy od Dzieciątka Jezus
włożona do grobu w czasie pochówku żołnierzy w 1946 r.
 

25.10.2014r.

 

Gajrowskie – ekshumacja

 

W dniach 20 -24 października b.r. trwały w Gajrowskich prace ekshumacyjne mające na celu identyfikację poległych żołnierzy NZW w bitwie w lutym 1946 roku.
W pierwszym etapie prac rozebrano istniejący tu pomnik, pod którym odsłonięto szczątki dziewięciu żołnierzy. Prace archeologiczne i ekshumacyjne, które będą miały ciąg dalszy, są prowadzone przez Fundację Niezłomni im. Zygmunta Szendzielorza Łupaszki ” ze Szczecina.

Na miejsce odkrytego grobu przybyli niezwykli goście

- Zenon Rzędzian „Wilczur” , żołnierz NZW, inicjator budowy pomnika w 1994 roku

- Krystyna Straczycka „Krystyna” ostatnia żyjąca łączniczka 3. Brygady Wileńskiej AK, Przyjaciółka Kazimierza Chmielowskiego „ Rekina”

Miejsce prac odwiedził również wójt gminy Wydminy Radosław Król, któremu za wsparcie Fundacji serdecznie dziękujemy.

Więcej informacja na http://www.rp.pl/artykul/1153096.html


Pani Krystyna Straczycka słucha wyjaśnień archeologówWójt gminy Wydminy Radosław Król z wizytą u archeologów w Gajrowskich

Na zdjęciu od lewej: Jarosław Andrukajtis  historyk, Tadeusz  Łukaszczuk sołtys Gajrowskich, Zenon Rzędzian ps. Wilczur żołnierz  NZW, Radosław Król, Wojciech Łuczak prezes Fundacji niezłomni, Barbara Kondzielewska – wiceprezes Stowarzyszenia "Ruch społeczny im. Prezydenta, Rzeczypospolitej Polski Lecha Kaczyńskiego”
 


W miejscu ekshumacji
 


 

26.09.2014r.

Stowarzyszenie " Gajrowskie"

W gminie Wydminy zostało powołane Stowarzyszenie Pamięci Żołnierzy Wyklętych "Gajrowskie". Celem stowarzyszenie jest działalność na rzecz uczczenia pamięci Żołnierzy Wykłętych - żołnierzy 3. Brygady Wileńskiej NZW, którzy w dniu 16 lutego 1946 roku stoczyli w Gajrowskich w gminie Wydminy bitwę z oddziałami NKWD, KBW, UB. Była to największa bitwa podziemia niepodległościowego na Mazurach z okupantem sowieckim. W walkach poległo 22 żołnierzy 3. Brygady Wileńskiej NZW.

Mimo, iż od tamtego wydarzenia upłynęło prawie 70 lat, szczątki tych żołnierzy nie zostały nigdy zidentyfikowane. Zdaniem członków stowarzyszenia już dawno nadszedł najwyższy czas, by niezłomni żołnierze, którzy walczyli z sowieckim okupantem, zostali wsposób godny pochowani, by każdy z nich miał swój grób.

Stowarzyszenie " Gajrowskie" zamierza swoje cele realizować poprzez :

- współpracę z Fundacją Niezłomni im. Zygmunta Szendzielarza " Łupaszki" oraz innymi organizacjami rządowymi i pozarządowymi, przy czynnościach związanych z ekshumacją poległych w bitwie w Gajrowskich

- zorganizowanie wespół z samorządami lokalnymi, organizacjami pozarządowymi Panteonu Niezłomnych Żołnierzy Wyklętych poległych w Gajrowskich.

- zrekonstruowanie istniejącego pomnika w miejscowości Gajrowskie, postawionego przez NSZ oddział Białystok 20 lat temu ,ku czci poległych żołnierzy

- działalność informacyjną, edukacyjną oraz wydawniczą na temat podziemia niepodległościowego po drugiej wojnie światowej.

Stowarzyszenie planuje również zorganizowanie Izby Pamięci w sołectwie Orłowo, szlaku edukacyjnego na trasie Gajrowskie - Wydminy.

Z naszej gminy członkami stowarzyszenia są:

- Tadeusz Łukaszczuk - sołtys Gajrowskich

- Bogdan Skiba - prezes Stowarzyszenia "Teraz Sucholaski"


10.08.2014 r.

 Stypendium Pomostowe-rekomendacje


Niniejszym informujemy, iż udzielono rekomendacji kandydatom ubiegającym się o „Stypendia Pomostowe”.

Stowarzyszenie „Echo Wydmin” udzieliło rekomendacji następującym osobom:

1. Ewelina Sienkiewicz
2. Justyna Puchalska
3. Kamil Kopryk
4. Alicja Jarząbska
5. Michalina Ryszkiewicz

Stowarzyszenie Przyjaciół Sucholasek „Teraz Sucholaski” udzieliło rekomendacji następującym osobom:
1. Przemysław Plato
2. Andrzej Urbanowicz
3. Paulina Kawska
4. Rafał Jabłoński
5. Iwona Dzienisiewicz

Bardzo prosimy o złożenie wniosku w formie elektronicznej http://www.stypendia-pomostowe.pl/stypendia-i-staze-krajowe/stypendia-na-i-rok/wniosek-on-line/ do dnia 18 sierpnia do godziny 16:00 (nie odkładajmy tego na ostatnią chwilę). Po złożeniu wniosku on-line należy go wydrukować, podpisać i dostarczyć do tymczasowego biura przyjmowania wniosków w budynku GOK w Wydminach (I piętro). Wydrukowane wnioski należy dostarczyć do 22 sierpnia. Bardzo prosimy o dostarczenie również wymaganych załączników (szczególnie zaświadczenia o przyjęciu na studia).16.07.2014 r.

Sukces  Radosława Króla

We wtorek 15 lipca b.r. w " Rzeczypospolitej" ogłoszone zostały wyniki 10. jubileuszowej  edycji Rankingu Samorządów w Polsce. Nad metodologią oceny miast i gmin czuwa niezależna kapituła, na czele której od początku stoi Jerzy Buzek, były premier i były  przewodniczący Parlamentu Europejskiego.
W tym roku  po raz pierwszy w historii rankingu  na liście laureatów znajduje się nasza gmina. W kategorii pozyskiwania  funduszy unijnych dla  gmin wiejskich Wydminy zajęły drugie miejsce w naszym województwie za gminą  Kurzętnik.
W skali całego kraju jesteśmy na 44 miejscu. Jest  to miłe zaskoczenie - tym bardziej, że jeszcze nie tak dawno za poprzednich władz gminy  zajmowaliśmy ostatnie miejsce w naszym  powiecie z  zerowym kontem  pozyskanych funduszy unijnych.
Wysoka lokata naszej gminy to niewątpliwy sukces wójta, Pana  Radosława  Króla.  To tylko dzięki Jego osobistej determinacji  i poświęceniu mogliśmy uzyskać taki wynik. Efekty uzyskane  przy pomocy środków   unijnych widać na każdym kroku. Należy przypuszczać, że przy nie rzucaniu przez Radę Gminy Wydminy  kłód pod nogi wójtowi  nasza pozycja w rankingu byłaby wyższa.
Warto odnotować, że w kategorii najlepszych gmin miejskich i miejsko-wiejskich Ryn zajął czwarte  miejsce w województwie  warmińsko - mazurskim zaraz za Gołdapią.  W skali kraju jest to   79  miejsce. Ryn zwyciężył z takimi  gminami jak Giżycko, Orzysz, Pisz, Węgorzewo czy też Kętrzyn.  Gminy te nie zostały w ogóle  sklasyfikowane w rankingu.1.07.2014 r.

Prymus Sucholasek 2014 roku

 28 czerwca podczas obchodów święta wioski  zostały ogłoszone wyniki konkursu „Prymus Sucholasek 2014”. Zwycięstwo w tym roku przypadło Marcie Skrobisz, która osiągnęła  średnią ocen 5,57. Drugie miejsce zajęła Weronika Waleriańska ze średnią ocen 5,0. Laureaci konkursu jak co roku otrzymali cenne nagrody ufundowane przez Stowarzyszenie „Teraz Sucholaski”.  Prymusom  serdecznie gratulujemy.
W obchodach święta Sucholasek uczestniczył wójt Gminy Wydminy Pan Radosław Król oraz zespół tureckiej telewizji państwowej, który nagrywał nasze uroczystości.
29 czerwca w dzień patrona wioski – św. Pawła w kościele w Wydminach odprawiona została  msza św. w intencji mieszkańców Sucholasek. Bezpośrednio po mszy  część mieszkańców naszej wioski spotkała się  przy pomniku św. Pawła na krótkiej modlitwie przeprowadzonej przez Pana Mariana Michalkiewicza.Prymus Sucholasek 2014 Marta Skrobisz  z nagrodą


Weronika Waleriańska - II miejsce


Grupa mieszkańców Sucholasek w rozmowie reporterami
Telewizji Tureckiej.   Jak się oni dogadują??
Wójt Gminy oraz sołtys Sucholasek
udzielają wywiadów Telewizji Tureckiej


Marian Michalkiewicz jako kaznodzieja17 czerwca 2014 roku

Św. Brat Albert Chmielowski

17 czerwca w kościele rzymskokatolickim obchodzone jest święto liturgiczne - Wspomnienie św. Brata Alberta Chmielowskiego. Adam Bernard Hilary Chmielowski urodził się 20 sierpnia 1845 w Igołomi koło Krakowa. Jako osiemnastoletni student Instytutu Rolno-Leśnego w Puławach brał udział w powstaniu styczniowym. Podczas bitwy pod Miechowem został ranny i w wyniku powikłań amputowano mu  nogę . Po wydostaniu się z niewoli w 1864 roku wyemigrował do Francji, gdzie rozpoczął studia malarskie. Studia te kontynuował później po powrocie  do Polski i następnie w Gandawie i Akademii Sztuk Pięknych w Monachium . Po powrocie na stałe do kraju w 1874 roku tworzył dzieła, w których najczęściej pojawiała się tematyka religijna. Jego najsłynniejszy obraz to „Ecce Homo”.  W 1888 roku złożył śluby zakonne przyjmując imię Albert i dając początek nowej rodzinie zakonnej. Założył Zgromadzenie Braci Albertynów (1888r.) i Sióstr Albertynek (1891), które oparte zostały  na regule św. Franciszka z Asyżu. Brat Albert zajmował się  biednymi i bezdomnymi. Zmarł 25 grudnia 1916 roku w Krakowie. W 1938 roku Prezydent Polski Ignacy Mościcki nadał mu pośmiertnie Wielką Wstęgę Orderu Polonia Restituta za wybitne zasługi w działalności niepodległościowej i społecznej. Beatyfikacja Brata Alberta nastąpiła w 22 czerwca 1983 roku w Krakowie a kanonizacja 12 listopada 1989 roku w Rzymie.

Kazimierz Chmielowski ps. „REKIN” , któremu poświęcono tablicę pamiątkową w Wydminach, jest potomkiem Brata Alberta . Ojciec Kazimierza był bratankiem  Alberta Chmielowskiego czyli inaczej dziadek „Rekina” to rodzony brat św. Alberta.16 czerwca 2014 roku

Maturzysto! Zdobądź Stypendium Pomostowe na pierwszy rok studiów!

Kolejny rok z rzędu Stowarzyszenie „Echo Wydmin” oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Sucholasek „Teraz Sucholaski” uczestniczą w Programie Stypendiów Pomostowych. Dzięki temu tegoroczni maturzyści zameldowani na terenie Gminy Wydminy mogą otrzymać stypendium na pierwszy rok studiów w wysokości 5 tysięcy złotych.


Aby ubiegać się o stypendium kandydat musi:
•  
 być maturzystą z 2014 roku,
•    zostać przyjęty na I rok dziennych studiów I stopnia realizowanych w polskich uczelniach publicznych mających uprawnienia magisterskie lub jednolitych studiów magisterskich realizowanych w polskich uczelniach publicznych
•    być zameldowanym na terenie Gminy Wydminy (fakt ten musi być potwierdzony zameldowaniem. Okres zameldowania nie może być krótszy niż 6 miesięcy od daty ogłoszenia Programu na stronie www.stypendia-pomostowe.pl)
•    pochodzić z rodziny, której dochód na osobę nie przekracza 1.176 zł netto, lub 1.344 zł netto, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności (brane są pod uwagę dochody za czerwiec 2014 rok)
•    osiągać dobre wyniki w nauce, tzn. min. 90 punktów na maturze. Liczbę punktów maturzysta oblicza sam stosując Algorytm znajdujący się poniżej.

Wszystkie te warunki muszą być spełnione łącznie, a ponadto kandydat  musi posiadać rekomendację Stowarzyszenia „Echo Wydmin” lub Stowarzyszenia „Teraz Sucholaski”.

Wypełniony formularz kandydat składa w nieprzekraczalnym terminie do 25 lipca 2014 roku w tymczasowym biurze przyjmowania wniosków w Gminnym Ośrodku Kultury w Wydminach (I piętro) lub wysyła w formie elektronicznej na adres e-mail: echowydmin@echowydmin.pl


Regulamin Programu znajduje się tutaj >>>

Wykaz niezbędnych dokumentów:

 • Formularz zgłoszeniowy >>>
 • kserokopię świadectwa dojrzałości potwierdzoną za zgodność z oryginałem (sam oblicz punkty z matury stosując algorytm),
 • kserokopię zaświadczenia o przyjęciu na studia,
 • dokumenty potwierdzające źródła i wysokość dochodów netto Twojej rodziny w czerwcu br. (np. zaświadczenia z zakładu pracy, z urzędu gminy o wielkości gosp. rolnego, odcinki rent/emerytur).

Algorytm liczenia liczby punktów uzyskanych na świadectwie maturalnym


1. Brane są pod uwagę tylko egzaminy pisemne.
2. Podstawą liczenia punktów są wartości w % przypisane do poszczególnych zdawanych przedmiotów w ten sposób, że liczba punktów odpowiada wartości % (50% = 50 punktów).
3. Liczbę punktów uzyskanych za egzamin zdawany na poziomie podstawowym mnożymy przez 0,4.
4. Liczbę punktów uzyskanych za egzamin zdawany na poziomie rozszerzonym mnożymy przez 0,6.
5. Tak wyliczone punkty dla poszczególnych przedmiotów i poziomów sumujemy.


Jak co roku Patronat Honorowy nad Programem Stypendia Pomostowe na terenie gminy sprawuje Pani Maria Dolecka Zastępca Wójta Gminy Wydminy.

Programem zarządza Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości. Autor i Partner Programu: Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności. Partnerzy Programu: Narodowy Bank Polski, Fundacja PZU, Fundacja BRE Banku, Fundacja BGK im. Jana Kantego Steczkowskiego, Fundacja Wspomagania Wsi, koalicja lokalnych organizacji pozarządowych (w tym Stowarzyszenie „Echo Wydmin” i Stowarzyszenie „Teraz Sucholaski”).

Program Stypendia Pomostowe na terenie gminy Wydminy realizowany jest dzięki wsparciu finansowemu Samorządu Gminy Wydminy, który zapewnia niezbędny wkład własny do Programu, za co w imieniu młodzieży serdecznie dziękujemy!
1 czerwca 2014 roku

Dzień Dziecka w Sucholaskach


Po raz pierwszy z takim rozmachem zorganizowano w naszej wiosce  Dzień Dziecka. Atrakcja goniła atrakcję. Najmłodsi mieszkańcy na długo zapamiętają ten dzień. A to wszystko  z inicjatywy właściciela sklepu w Sucholaskach.  W imieniu dzieci i ich rodziców serdecznie dziękujemy.

Poniżej kilka zdjęć – nie ze wszystkich atrakcji.


 


 

Spotkanie z przedstawicielami Związku Żołnierzy NSZ


W dniu 30 maja b.r.na terenie naszej gminy gościła delegacja Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych z Okręgu Białystok. Goście przybyli do Wydmin na zaproszenie  Komitetu Organizacyjnego  Renowacji  Pomnika  Poległych Żołnierzy NZW w Gajrowskich.  W składzie delegacji byli między innymi:
Witold Stypułkowski – Prezes ZŻ NSZ w Białymstoku, żołnierz podziemia antykomunistycznego, odznaczony Ryngrafem Żołnierzy Wyklętych, syn Sybiraka poległego pod Monte Cassino
Zenon Rzędzian – za swoją działalność w NZW skazany na długoletnie więzienie w PRL , jeden z inicjatorów budowy pomnika w Gajrowskich w 1994 r.

Celem spotkania było przyjęcie harmonogramu  i zasad renowacji miejsca upamiętniającego  grób żołnierzy NZW poległych w dniu 16 lutego 1946 roku podczas największej bitwy podziemia niepodległościowego na Warmii i Mazurach.

Kombatanci  zostali  przyjęci  przez inicjatora renowacji pomnika wójta Gminy Wydminy  Radosława Króla. Przedstawiciele ZŻ NSZ  z wielką uwagą i aprobatą  wysłuchali informacji Pana Radosława Króla na temat projektu nazwania placu przed kościołem  Skwerem Żołnierzy Wyklętych. Ich zdaniem Żołnierze Wyklęci to  wierni żołnierze Najjaśniejszej Rzeczypospolitej w pełni godni skweru Ich imienia w Wydminach.

Podczas wizyty w Wydminach razem z władzami gminy oraz przedstawicielami Komitetu  złożono wieńce pod tablicą upamiętniającą żołnierza NZW por. Kazimierza Chmielowskiego  ps.”Rekin”. W Orłowie reprezentowanym przez ks. proboszcza Pawła Piekarowicza i sołtysa Tadeusza Łukaszczuka złożono wizytę w tamtejszym kościele, gdzie od 6listopada 1994 roku umieszczona jest tablica upamiętniająca poległych żołnierzy  NZW.

W Gajrowskich po złożeniu wieńców przez delegacje, zapaleniu zniczy i po modlitwie udano się na grób śp. Stefanii Gazdy. Pani Stefania Gazda po bitwie 1946 roku, pomimo zakazów i niebezpieczeństw zorganizowała pochówek poległych żołnierzy . Na wniosek ZŻ NSZ,  Prezydent RP Pan Lech Wałęsa za ten czyn  uhonorował Ją Krzyżem Kawalerskim.
 28.05.2014.

 

Wydminy za PiS-em

Gmina Wydminy jest jedyną gminą w powiecie giżyckim, gdzie w wyborach do Parlamentu Europejskiego zwyciężyło Prawo i Sprawiedliwość. PiS osiągnął wynik 30,82% a PO – 22,73%.
W naszej gminie niestety frekwencja była poniżej średniej krajowej i wyniosła 14,42 %. Najwyższą frekwencję zanotowano w Siedliskach – 21,31% a najniższą w Zelkach – 8,21% . PSL  zajął trzecie miejsce z wynikiem 16,32 %, co stanowi najlepszy wynik dla PSL-u w naszym powiecie.
Do Europarlamentu wybraliśmy doświadczonych już europarlamentarzystów, profesorów prawa  Barbarę Kudrycką z PO  i Karola Karskiego z PiS.

 


26.05.2014.

Obrzęd błogosławieństwa pól

24 maja -  Dzień NMP Wspomożycielki Wiernych to już tradycyjny dzień  obrzędu błogosławieństwa pól w parafii wydmińskiej. Jak co roku uroczystości rozpoczęły się mszą św. w intencji rolników naszej parafii. Po mszy  uczestnicy obrzędu zebrali się pod pomnikiem św. Pawła w Sucholaskach skąd  przeszli w procesji szlakiem przydrożnych  kapliczek do parafialnego ośrodka wypoczynkowego.

 
 
W tym roku w uroczystościach uczestniczył przyjaciel naszej wioski o. Ashenafi ze Zgromadzenia Matki Boskiej Pocieszenia.
27.04.2014

 

Uroczyste otwarcie

 

26 kwietnia b.r.  nastąpiło otwarcie świetlicy w Sucholaskach. W uroczystościach, obok licznie
zebranych mieszkańców naszej wioski uczestniczyli
- poseł Pan Zbigniew Włodkowski wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji  Edukacji, Nauki i Młodzieży
- wicestarosta giżycki Pan Wacław Strażewicz
- wiceprezes LDG 9 Pan Ryszard Należyty
- włodarze gminy Wydminy Pan Radosław Król, Pani Maria Dolecka i Pani Krystyna Truchan
- sołtysi zaprzyjaźnionych sołectw Pani Irena Gajda i Pan Leszek  Pałdyna.

Odbudowa świetlicy była możliwa dzięki ogromnemu zaangażowaniu w projekt wójta Pana Radosława Króla i naszego sołtysa Pana Fryderyka  Nowickiego oraz dzięki wsparciu finansowemu ze strony LDG 9. Poświęcenia  świetlicy dokonał proboszcz parafii wydmińskiej ks. prał. Ryszard Grabowski.

Po zakończeniu części oficjalnej Rada Sołecka zaprosiła zebranych na wspólne grillowanie. Wszystkim osobom, które przyczyniły się do powstania tak ważnej dla naszej społeczności placówki serdecznie
dziękujemy. Dziękujemy również osobom, które świetnie zorganizowały uroczystości otwarcia świetlicy.
.


przecinanie wstęgi


Sołtys wita chlebem i solą


poświęcenie świetlicyczęść oficjalna

grillowanie14.04.2014

KATYŃ - Ocalić od zapomnienia

10 kwietnia i 12 kwietnia w Zelkach odbyły się uroczystości upamiętniające Zbrodnię Katyńską i Tragedię Smoleńską. Na szczególną uwagę i podziękowanie zasługują pedagodzy, pod których opieką młodzież  z szkół w Wydminach i Zelkach przygotowała interesujące i niezmiernie wzruszające programy artystyczne. Niespodziankę sprawiła  młodzież z  parafii Zelki organizując rajd rowerowy. W Wydminach mszę św. uświetnił  wspaniały występ chóru parafialnego im. Jana Pawła II .

Na zakończenie uroczystości władze gminy Wydminy z przedstawicielami stowarzyszenia „Teraz Sucholaski” złożyły wieńce przy Dębach Katyńskich upamiętniających zamordowanych ks. mjr Ignacego Drozdowicza, kpt. Eugeniusza Grapowa i por. Stanisława Jaworskiego.

Cieszy nas fakt licznego udziału młodzieży szkolnej w uroczystościach. Martwi natomiast brak jakiegokolwiek zainteresowania  ze strony naszych radnych. W uroczystościach w Wydminach jak i też w Zelkach nie wziął udziału żaden – tak to nie pomyłka – żaden radny z przewodniczącym  Rady na czele. Przypuszczamy że powodem nieobecności były ważne sprawy – bo inaczej nie będzie można spojrzeć prosto w oczy naszej  zaangażowanej patriotycznie młodzieży szkolnej.

Poniżej prezentujemy zdjęcia z uroczystości. Szczegółowe informacje na www.wydminy.pl

10.04.2014. godz. 10,00  Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wydminach – uroczysty apel10.04.2014. godz.18,00 kościół pw. Chrystusa Zbawiciela w Wydminach12.04.2014. godz.16,30 kościół pw. Matki Bożej Gietrzwałdzkiej w Zelkach


01.04.2014

 

Mieszkaniec Sucholasek wójtem

To nie żart  z okazji 1 kwietnia. Sołtys Sucholasek Pan Fryderyk Nowicki został wybrany wójtem w gminie Adampol w Turcji. Wybory odbyły się 30 marca b.r. Serdecznie gratulujemy!05.03.2014

Gajrowskie – pomnik poległych żołnierzy NZW

Z inicjatywy wójta Gminy Wydminy Pana Radosława Króla został powołany komitet organizacyjny w celu renowacji pomnika poległych żołnierzy Narodowego Zjednoczenia Wojskowego w Gajrowskich. Pochowani są tam żołnierze polegli w największej bitwie podziemia niepodległościowego na Mazurach. Obecnie stojący pomnik został postawiony przez Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych w 1994 roku. Inicjatywa włodarza Gminy Wydminy spotkała się z dużym poparciem i wdzięcznością ze strony ZŻ NSZ. Do komitetu organizacyjnego zgłosili już chęć wstąpienia obok Radosława Króla
- wójt Gminy Świętajno Pani Janina Trus – pomnik znajduje się na granicy gmin Świętajno i Wydminy
- Michał Godzimirski - przedstawiciel rodziny ppor. Kazimierza Chmielowskiego
- Dariusz Jarosiński – publicysta, redaktor naczelny miesięcznika „Debata”, autor  książki „ Historie kresowych Żołnierzy Wyklętych”
- Tadeusz Łukaszczuk – sołtys wsi Gajrowskie
- Jarosław Andrukajtis – historyk
- Stowarzyszenie „Teraz Sucholaski”
- Stowarzyszenie „ Echo Wydmin”
- Stowarzyszenie „Ruch Społeczny im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha  Kaczyńskiego” Koło w Giżycku
- Forum NGO`s Wydminy

Informujemy, że komitet organizacyjny ma charakter otwarty i czekamy na wszystkich chętnych do współpracy, którym są bliskie i drogie idee Żołnierzy Wyklętych.


02.03.2014

Gajrowskie

2 marca  z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Gajrowskich przy pomniku poległych żołnierzy Narodowego Zjednoczenia Wojskowego rodzina ppor. Kazimierza Chmielowskiego -  w towarzystwie delegacji władz Gminy Wydminy, parafii Orłowo i  Stowarzyszenia „ Teraz Sucholaski” – złożyła wieńce i zapaliła znicze.
Link:
Money.pl (za Polską Agencją Prasową) >>>


Siostrzenica "Rekina" Pani Magdalena Bielska - Godzimirska przy grobie w Gajrowskich
 


01.03.2014

Pomnik w Wydminach

1 marca w Wydminach  na skwerze przed kościołem został postawiony  obelisk poświęcony Żołnierzom Wyklętym i odsłonięto tablicę upamiętniającą ppor. Kazimierza Chmielowskiego ps.”Rekin”. Szczegółowe relacje z tej uroczystości zawarte są na stronie Urzędu Gminy Wydminy  www.wydminy.pl  jak i też w mediach ( linki podajemy poniżej ).

Uroczystości  z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych zostały zorganizowane z inicjatywy wójta Pana Radosława Króla.  Był On również pomysłodawcą postawienia obelisku i tablicy pamięci poświęconej „Rekinowi” .

Stowarzyszenie Przyjaciół Sucholasek „ Teraz Sucholaski” miało swój udział w postaci  organizacji  prac związanych z budową pomnika. Chcielibyśmy zaznaczyć, że przepiękny  ok. 8 - tonowy głaz jest darem od  Pana Mariana Michalkiewicza – mieszkańca Sucholasek, członka naszego stowarzyszenia. Ogromny wkład pracy wnieśli również Panowie – Kazimierz Kochański i Robert Żebrowski, za co Im z całego serca gorąco dziękujemy.

Po mszy św. koncelebrowanej przez kanclerza diecezji ełckiej młodzież z ZSO w Wydminach przedstawiła niezwykle wzruszający program słowno- muzyczny  a recytacja wiersza Lecha  Makowieckiego „ Ludzie i upiory” na długo pozostanie w naszej pamięci. W uroczystościach obok licznie zebranych mieszkańców gminy Wydminy uczestniczyli również:
- Pani Krystyna Straczycka  ps. „Krystyna” łączniczka w III Brygadzie Wileńskiej Armii
  Krajowej, przyjaciółka Kazimierza Chmielowskiego
- potomkowie „ Rekina” – siostrzenica Magdalena Bielska – Godzimirska i siostrzeniec
  Michał Godzimirski.

Zapraszamy do odwiedzenia linków
Radio Olsztyn >>>
Katolicka Agencja Informacyjna >>>
TVP Olsztyn >>>
Giżycko.wm.pl >>>

Poniżej prezentujemy  kilka zdjęć z uroczystości.

 


Msza św.w kościele w Wydminach


Występy młodzieży z ZSO w Wydminach
Przed oficjalnym odsłonięciem


Pomnik w całej okazałości
 


 23.02.2014


ppor. Kazimierz Chmielowski  - Żołnierz Wyklęty z Wydmin

 

W dniu 1 marca 2014 roku w Wydminach na placu przed kościołem nastąpi odsłonięcie pomnika poświęconego Żołnierzom Wyklętym i tablicy pamiątkowej ku czci ppor. Kazimierza Chmielowskiego .

Kim był Kazimierz Chmielowski?

Kazimierz CHMIELOWSKI ps.”REKIN” urodził się 23.08.1925 r. w Żabińcach woj. tarnopolskie, jako syn Maksymiliana i Zofii. W  konspiracji zaczął działać od 14.08.1940. Od 1942 r. pełnił w AK służbę jako łącznik ps. „Smutny”. W październiku 1943 roku zgłosił się do działającej na Wileńszczyźnie grupy „Szczerbca” ( od marca 1944 r. występowała jako 3. Brygada Wileńska AK ). W oddziale ukończył szkołę podchorążych. Odznaczał się wyjątkową odwagą. Był czterokrotnie ranny w czasie walk na Wileńszczyźnie – wziął udział w większości akcji bojowych 3. Brygady. W operacji „Ostra Brama” dowodził 1. plutonem w szwadronie kawalerii. Po rozbiciu oddziałów AK przez władze sowieckie został aresztowany przez NKWD i wywieziony do obozu w Kałudze pod Moskwą, gdzie pracował w niewolniczych warunkach przy wyrębie lasu.  

W maju 1945 uciekł z obozu i dołączył do 5. Wileńskiej Brygady AK mjr „Łupaszki”. We wrześniu 1945 po przejściu 2 szwadronu do Narodowego Zjednoczenia Wojskowego podporządkował  się rozkazom kpt. Romualda Rajsa  ps. „Bury”.1.10.1945 r. mianowany przez komendanta Okręgu Białystok Narodowego Zjednoczenia Wojskowego dowódcą okręgowego Pogotowia  Akcji Specjalnej. W listopadzie 1945 r. po powrocie z urlopu, który spędził u rodziny w Wydminach zorganizował 90 – osobowy oddział, znany jako 3. Wileńska Brygada NZW. Konny pluton pod jego dowództwem 14 lutego 1946 r. opanował Wydminy. Partyzanci rozstawili posterunki i wywiesili na rynku flagę z orłem w koronie. Tego dnia Wydminy były w Wolnej Polsce. Nazajutrz „Rekin” wyprowadził swój pluton na  południowy skraj Puszczy Boreckiej.

16 lutego brał udział w największej bitwie antykomunistycznego podziemia w rejonie Mazur w miejscowości Gajrowskie . W bitwie pod Orłowem dowodził patrolem, który powstrzymał atak oddziału LWP. Uniemożliwił w ten sposób otoczenie  i zniszczenie stacjonujących w sąsiedniej wsi głównych sił  3. Brygady walczących z NKWD. W bitwie tej zginął między innymi jego kolega z Wileńszczyzny –  por.Włodzimierz Jurasow „Wiarus”, który przeszkodził mu w popełnieniu samobójstwa we wrześniu 1945 r. Do połowy kwietnia 1946 r. działał na Lubelszczyźnie i Podlasiu. W sierpniu 1946 r. zdecydował się na życie w „cywilu” i wyjechał do Chorzowa, gdzie podjął pracę w hucie Kościuszko a w październiku 1946  studia na Wydziale Mechanicznym Politechniki Śląskiej w Gliwicach. 10 III 1947 r. ujawnił się w WUBP w Katowicach podając się za szer. Kazimierza Chmielowskiego „Smutnego” z AK Wilno. Zidentyfikowany jako żołnierz 3. Wileńskiej Brygady NZW został aresztowany 3.12.1948 r. Już następnego dnia  został przewieziony do Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego .Mimo trwającego kilkanaście miesięcy potwornego śledztwa, najbardziej wyrafinowanych ubeckich metod, nie dał się złamać Sądzony wraz z dowódcą kpt. Rajsem „Burym”  w pokazowym procesie  w sali kina „Ton”  w Białymstoku został skazany 1.10.1949 r. na karę dożywotniego więzienia. W wyniku rewizji prokuratora ponownie sądzony  i skazany 14.01.1950 roku na karę śmierci.

Decyzją z 27.03.1950 r. Bolesław Bierut nie skorzystał z prawa łaski. Został rozstrzelany 01.04.1950 r. Miejsce jego spoczynku nie jest znane. We wrześniu 1989  z inicjatywy NSZZ „Solidarność” w Białymstoku na ścianie  kina „Ton” przy. ul. Rynek Kościuszki zawisła tablica, na której między innymi czytamy „ W budynku tym skazywano na śmierć żołnierzy Polski Podziemnej......”.  

W 1995 roku Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego na sesji w Olsztynie uznał ten wyrok za nieważny.
A oto kilka informacji o rodzinie Kazimierza Chmielowskiego.

Jego ojciec był bratankiem słynnego franciszkanina, powstańca styczniowego i malarza, a także założyciela zgromadzenia zakonnego albertynów i albertynek – Adama Chmielowskiego (1845 – 1916), który został kanonizowany jako  św. Brat Albert. Kanonizacji dokonał 12 listopada 1989 roku w Rzymie Jan Paweł II .  Ojciec Maksymilian po osiedleniu się  w Wydminach podjął wraz z córką  pracę w tutejszej spółdzielni rybackiej. Córka Maria Zofia , siostra Kazimierza w tejże spółdzielni  poznała  przyszłego męża Janusza Godzimirskiego.  Ślub odbył się w 1949 roku w kościele w Wydminach. W Wydminach też została ochrzczona dwójka   ich dzieci. W roku 1957  cała rodzina przeprowadziła się do Giżycka, gdzie Janusz Godzimirski kierował przez wiele lat Państwowym Gospodarstwem Rybackim. Maria Zofia Godzimirska z domu Chmielowska zmarła w 1990 r., Janusz zmarł w 2000 r. Ich dzieci, syn Michał i  córka Magdalena mieszkają obecnie w Warszawie , natomiast drugi syn Jakub w Norwegii.


20.02.2014

1 marca -  Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

 

Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”  -  święto państwowe obchodzone corocznie od 2011 roku w dniu 1 marca poświęcone  pamięci żołnierzom antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia - ustanowiono  na mocy ustawy z dnia 3 lutego 2011 roku. Inicjatywę ustawodawczą w sprawie nowego święta podjął ś.p. prezydent Lech Kaczyński. Po jego śmierci prezydent Bronisław Komorowski podtrzymał projekt święta. Pomysł ustanowienia święta w dniu 1 marca wysunął ówczesny prezes IPN ś.p. Janusz Kurtyka. Tego dnia  w 1951 roku w więzieniu mokotowskim w Warszawie wykonano wyrok śmierci na siedmiu członkach Zarządu Głównego Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”

Pamięć o żołnierzach wyklętych to ważna powinność naszych czasów. Pamięć i modlitewne wspomnienie o ludziach, którzy wymarzyli sobie prawdziwie wolną Polskę. Walczyli o nią i za nią oddali swoje, w większości młode życie.

„ŻOŁNIERZE WYKLĘCI” to wierni żołnierze Najjaśniejszej Rzeczypospolitej, którzy po koszmarze wojny z Niemcami, nie chcieli dla Polski koszmaru bolszewickiego i udawanej niepodległości. Ich los okazał się straszny. Zabijani w nierównej walce, mordowani w więzieniach, katowniach czy też z wyroku haniebnej komunistycznej „sprawiedliwości”. Zakopywani w lasach, śmietniskach, w dołach śmierci, bez kapłana, modlitwy i obecności najbliższych. Umierali  opluci mianem faszystów, bandytów i zdrajców. Skazywani na śmierć fizyczną i śmierć w narodowej pamięci. Przez kilkadziesiąt lat zostali tylko w sercach najbliższych.

Państwo polskie się o nich nie upominało. Częściej w opinii publicznej, a także w publikacjach powtarzano o nich obelgi i kłamstwa. Dziś po dekadach milczenia możemy godnie ich upamiętniać. Od kilku lat IPN poszukuje ich miejsc spoczynku, prowadzi prace ekshumacyjne i identyfikacyjne. Przywracani są do zbiorowej pamięci – bohaterscy ŻOŁNIERZE WYKLĘCI walczący w niepodległościowym antykomunistycznym podziemiu w latach 1944 – 1963.

Podziękujmy Im za świadectwo trudnego czasu walki o niezawisłość naszego Narodu. Dajmy dowód pamięci o Nich i w Ich święto zapalmy znicze przy pomnikach, tablicach pamięci i zbiorowych mogiłach.

W Wydminach w dniu 1 marca (sobota) zapraszamy na mszę św. o godz.15-tej, po której nastąpi odsłonięcie pomnika  pamięci ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH i tablicy pamiątkowej poświęconej ppor. Kazimierzowi Chmielowskiemu. Natomiast 2 marca (niedziela) zapraszamy o godz. 12-tej do kościoła w Orłowie na mszę św. poświęconą Żołnierzom Wyklętym poległym w największej bitwie na Mazurach w dniu 16.02.1946 r. Po mszy nastąpi złożenie kwiatów i zapalenie zniczy przy mogile zbiorowej w Gajrowskich.

Zaproszenie kierujemy do wszystkich mieszkańców Gminy Wydminy a w szczególności do młodzieży.


06.02.2014

Ciąg dalszy chuligańskich wybryków w WydminachGazeta Giżycka, 6-12.02.2014


24.01.2014

Wandal !!!??? Uzależniony !!!??? Kibol !!!???
Gazeta Giżycka, 23-29.01.2014


02.01.2014

                                     Sucholaski w liczbach


Według stanu ewidencji na dzień 31grudnia 2013 w wiosce Sucholaski zameldowanych  jest 208 mieszkańców. Przyrost w stosunku do 2012 roku wynosi dwie osoby .
Natomiast w gminie Wydminy zameldowanych jest 6670 osób – spadek w stosunku do 2012 roku o 50 osób .
Mieszkańcy Sucholasek stanowią 3,12 % wszystkich mieszkańców Gminy – co oznacza, że statystycznie  co trzydziesta trzecia osoba mieszka w naszej wiosce.29.12.2013


                           Program Stypendiów Pomostowych


28 grudnia 2013 roku w GOK – u w Wydminach obyło się uroczyste spotkanie tegorocznych stypendystów oraz sponsorów w ramach Programu Stypendiów Pomostowych. Przypominamy, że program ten realizowany jest już od wielu przez stowarzyszenia „Echo Wydmin” i „Teraz Sucholaski”.
W tym roku wszyscy stypendyści pochodzą z Wydmin i podczas I roku studiów otrzymają pomoc finansową w  wysokości 5000 zł. Cały program dla „dziewiątki” uzdolnionej młodzieży zamknie się niebagatelną kwotą 45 000 zł.

Stypendia otrzymywać będą :
Dzienisiewicz Alicja
Harkot Kamil
Kisiel Natalia
Kordowski Mariusz
Michalkiewicz Karolina
Pietnoczka Natalia
Pryczka Tomasz
Siwołowska Sara
Żygieło Karolina

Jak co roku musieliśmy zebrać od sponsorów zewnętrznych 9 % całej kwoty. W tym roku na nasz apel  z grona około osiemdziesięciu nauczycieli w gminie Wydminy odpowiedziały tylko dwie osoby: Małgorzata Pryczka i Anna Kruniewicz. Wśród radnych już tradycyjnie nie było chętnych pomóc uzdolnionej młodzieży.
Znacznymi kwotami program został wsparty przez Marię Dolecką, Ewę Kulpińską- Mejor, Annę Król, Leszka Pałdynę, Radosława Króla i stałego od lat sponsora młodzieży  Stefana Sawczuka.
W 2012 roku otrzymaliśmy również  po raz pierwszy wsparcie finansowe od Urzędu Gminy Wydminy.
Dzięki tym wszystkim osobom  Program Stypendiów Pomostowych mógł zostać zrealizowany – za co w imieniu młodzieży serdecznie dziękujemy.

 


20.12.2013
Konkurs Prymusa Sucholasek  2014


Do konkursu Prymusa Sucholasek  w roku szkolnym 2013/14 zgłosiły się dwie uczennice. Są to :
- Marta Skrobisz – I kl. Gimnazjum w Wydminach
- Weronika Waleriańska – II kl. Liceum Ogólnokształcącego
                                           Im. Gustawa Gizewiusza w Giżycku
Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi podczas obchodów Święta Wioski  w dniu 29 czerwca 2014 roku. Na zwycięzcę czeka jak zwykle cenna nagroda.


25.09.2013

Wycieczka dla dziesięciu wspaniałych

Stowarzyszenie „Teraz Sucholaski” jest organizatorem wycieczki  do Turcji dla dziesięciorga uczniów szkól ponad podstawowych z gminy Wydminy. Wyjazd organizowany jest w ramach projektu „Wycieczka dla Najlepszych” i związku z tym uczestnikami są uczniowie osiągający bardzo dobre wyniki w nauce.

Cieszy nas fakt,  że wśród zakwalifikowanych przez dyrekcje szkół znalazł się wielokrotny laureat naszego Konkursu „Prymus Sucholasek” – Łukasz Maksymowicz. Przypominamy, że Łukasz w ostatnim roku szkolnym osiągnął średnią ocen 5,53. Poleci on samolotem do Istambułu w towarzystwie równie jak on uzdolnionych koleżanek i kolegów. Są to: Brodowska Katarzyna, Danielewicz Karolina, Gaworski Dawid, Heksel Wiktoria, Król Piotr, Sobota Ewelina, Sudnik Herbert, Tomaszewski Marek i Wasilewska Adrianna.
Opiekunem grupy będzie doświadczony pedagog Pani Anna Kruniewicz.

W Turcji bazą wypadową dla uczniów będzie miejscowość Adampol. Z wycieczką leci również były długoletni wójt Adampola a obecny sołtys Sucholasek Pan Frederik Nowicki.

Wyjazd mógł dojść do skutku tylko dzięki ogromnemu zaangażowaniu w projekt wójta Pana Radosława Króla - za co serdecznie w imieniu młodzieży dziękujemy. Dziękujemy również Kapitule Konkursowej za zaakceptowanie naszego wniosku o dofinansowanie wyjazdu. Prymusom życzymy jak największych wrażeń podczas pobytu w interesującej turystycznie i kulturowo Turcji. Macie godnie reprezentować naszą gminę. Zdjęcia i Wasze wrażenia będziemy prezentować na  stronie internetowej stowarzyszenia . Wycieczka odbywać się będzie w terminie 16 – 23 listopada 2013 roku.
 

17.09.2013

Dąb Pamięci w Miłkach

17 września b.r. w najstarszym zachowanym na Mazurach kościele p.w. Matki Boskiej Królowej Polski w Miłkach odbyły się uroczystości związane z posadzeniem Dębu Pamięci oraz z odsłonięciem tablicy poświeconej porucznikowi Bogumiłowi Dryżał.

Por. Bogumił Dryżał s. Michała i Marii, ur. 1911 r. został zamordowany przez NKWD strzałem w tył głowy w kwietniu 1940 r. w Charkowie. Był absolwentem Szkoły Handlowej w Liege, redaktorem tygodnika „Gwiazda Polarna” w Gdyni.

Podczas Mszy św. prowadzonej przez proboszcza ks. kan. Wiesława Śliwczyńskiego niezwykle przejmującą homilię wygłosił ks. Krzysztof Mulewski – proboszcz parafii w Zelkach. Zwrócił szczególną uwagę na rolę młodzieży we współczesnym świecie oraz na ich rolę  w podtrzymywaniu tradycji patriotycznych. Po zakończeniu Mszy św. młodzież z tutejszych szkół przedstawiła program artystyczny  na temat Zbrodni Katyńskiej.

W swoich wystąpieniach Wacław Strażewicz – wicestarosta giżycki i Stanisław Wąsiakowski – wójt Gminy Miłki  odnieśli się również do przypadającej w tym dniu rocznicy agresji ZSRR na Polskę. Asystę wojskową podczas uroczystości zapewnili żołnierze z garnizonu w Orzyszu. Tablica pamiątkowa została odsłonięta przez starostę Wacława Strażewicza oraz wójta Stanisława Wąsiakowskiego.

Poświecenia Dębu Pamięci i tablicy pamiątkowej dokonał proboszcz naszej parafii ks. prał. Ryszard Grabowski.

Chcielibyśmy poinformować, że inicjatorem posadzenia Dębów Pamięci przy ZSO w Wydminach, przy kościele w Miłkach jak również w poprzednich latach, przy kościołach w Wydminach i Zelkach jest Stowarzyszenie „Teraz Sucholaski”.


Poczet sztandarowy gimnazjum im. Jana Pawła II


Występy młodzieży


Wystąpienie wicestarosty Wacława Strażewicza


Przy Dębie Pamięci


Tablica Pamiątkowa


 

17.09.2013

Katyń .... Ocalić Od  Zapomnienia

17 września b.r. w rocznicę napaści ZSRR na Polskę w ZSO w Wydminach odbyły się uroczystości związane z posadzeniem Dębu Pamięci i odsłonięto tablicę poświęconą kapitanowi Eugeniuszowi Grapow.

Kpt. Eugeniusz Grapow syn Filipa został zamordowany strzałem w tył głowy przez NKWD w Katyniu 4 kwietnia 1940 roku.

Urodził się 29.11.1897 roku w Łodzi. Był wnukiem powstańca z 1863 roku. Absolwent gimnazjum i Wyższych kursów Handlowych  w Łodzi. Wychowanek Podoficerskiej Szkoły Artylerii w Rembertowie – 1919 r. Uczestnik wojny polsko – bolszewickiej; w 1920 roku ranny pod  Pułtuskiem. Odznaczony Medalem 1918 – 1921. Po wojnie właściciel drukarni w Łodzi . Żonaty z Edytą  ze Stegemanów. Miał prawdopodobnie dwóch synów.

Młodzież szkolna przygotowała bardzo interesujący i  patriotyczny program słowno – muzyczny. Uroczystości uświetniła swoją obecnością blisko 40 – osobowa Kompania Honorowa z 15 Brygady Wojsk Zmechanizowanych z Giżycka.W ich wykonaniu salwa  honorowa na długo pozostanie w naszej pamięci.

Poświęcenia Dębu Pamięci dokonali proboszczowie parafii rzymsko-katolickiej i parafii greko-katolickiej – ks. prał. Ryszard Grabowski oraz o. Wasyl Kepeshchuk. W uroczystościach, obok uczniów oraz grona pedagogicznego wzięli udział:

- poseł RP Zbigniew Włodkowski
- starosta powiatu giżyckiego Wacław Strażewicz
- przedstawicielka Związku Sybiraków Leokadia Markowicz
- władze Gminy Wydminy z wójtem Radosławem Królem na czele.

Poniżej prezentujemy zdjęcia z uroczystości .

Stowarzyszenie „Teraz Sucholaski” zamierza zwrócić się do Polskiej Izby Druku I Bractwa Kawalerów Gutenberga w Polsce o pomoc w odszukaniu potomków zamordowanego w Katyniu kpt. Eugeniusza Grapowa.Matka Boska Katyńska


Uroczystości  prowadził wójt Radosław Król


Przemarsz Kompanii Honorowej WP


Poczty sztandarowe


Uczniowie i zaproszeni goście


Warta Wojskowa przy Dębie Pamięci


Odsłonięcie pamiątkowej tablicy


Apel pomordowanych


Salwa Honorowa


Składanie wieńców
Występy młodzieży
Poczet sztandarowy naszej OSP


Poświęcenie Dębu Pamięci


08.09.13. 

Dożynki  w Sucholaskach

W niedzielę w godzinach popołudniowych odbyły się Dożynki 2013 w naszej wiosce. Miejscem uroczystości była plaża wiejska Bawiliśmy się świetnie do późnych godzin nocnych.
Poniżej prezentujemy zdjęcia z dożynek.
Jednocześnie przypominamy, że 25 września Pan Fryderyk Nowicki zwołał  zebranie wiejskie w celu przedyskutowania sposobu wydatkowania funduszu sołeckiego  w 2014 roku. Mamy do dyspozycji ok.12 tysięcy złotych.


Dekoracje dożynkowe wykonane jak zawsze przez Panie Ewę i Agatę
Migawki z Dożynek 2013 w Sucholaskach


Nowa inwestycja na plaży


08.09.13. 

Dożynki Diecezjalne w Wieliczkach

Jak co roku w dzień Matki Boskiej Siewnej odbywają się dożynki  diecezji Ełckiej. Jak pamiętamy w 2012 roku uroczystość ta była przeprowadzona w  Wydminach. W tym roku gospodarzami dożynek byli mieszkańcy  gminy Wieliczki. Dożynki odbywały się pod hasłem Z Maryją bądźmy solą ziemi.
W uroczystościach w Wieliczkach uczestniczyła również delegacja naszej Gminy, a wieniec z sołectwa Wydminy zdobył wyróżnienie.


Ołtarz w Wieliczkach


Delegacja naszej Gminy z senatorem M.Konopką i starostą W. Strażewiczem
Dekoracje w Wieliczkach07.09.13. 

Dożynki Parafialno – Gminne w Wydminach

W sobotę w Wydminach  obchodziliśmy Święto Plonów. Uroczystości rozpoczęto Mszą Św. koncelebrowaną przez proboszcza ks. prał. Ryszarda Grabowskiego. Homilię do wiernych wygłosił ks. kan. Stanisław Kowalski. Następnie zebrani udali się na plac prze GOK- iem,
gdzie odbyła się druga część obchodów  Dożynek 2013. Szczegółowe informacje na temat dożynek zawarte są na stronie www.wydminy.pl.
My chcielibyśmy skoncentrować się wyłącznie na udziale naszej wioski. Jak co roku najbardziej oblegane było stoisko Sucholasek. Serwowane tam potrawy cieszyły się ogromnym wzięciem. W konkursie na najładniejszy wieniec dożynkowy nasza wioska zajęła I miejsce .wieniec został wykonany według  projektu niezawodnych Pań Ewy i Agaty. Serdecznie gratulujemy sukcesu i zarazem  dziękujemy. Werdykt Komisji Konkursowej został przyjęty ze zrozumieniem przez pokonane wioski.

Poniżej prezentujemy kilka zdjęć.Wieniec dożynkowy Sucholasek w całej okazałościOdbiór nagrody za zajęcie I miejsca


Stoisko Sucholasek


Co za smakołyki - palce lizać


Sołtys w akcji


Autorki i wykonawczynie nagrodzonego wieńca01.09.13. 
                                        500 – lecie Zelek

 

1 września mieszkańcy  Zelek obchodzili 500 – lecie powstania wioski.

Szczegółowe informacje na ten temat są zamieszczone  na stronie Urzędu Gminy Wydminy www.wydminy.pl

Przy tej okazji chcielibyśmy podać kilka ciekawostek historycznych.

Najstarszą wioską w naszej gminie są  Cybulki – wieś powstała w 1473 roku.

Następnie powstały wsie :Wężówka – 1475 r., Siemionki – 1476 r. i  Wydminy.

Wydminy posiadają  akt lokacyjny z  z 1480 roku.

Najstarszą wsią w  powiecie giżyckim są Sterławki Wielkie. Założyli  ją w 1387 r. Stefan i Andrzej z Rusin.

A nasze Sucholaski powstały w 1550 roku. Według ksiąg rachunkowych powiatu Oleckiego w 1600 roku mieszkali tu sami Polacy.

W 1550 roku powstały również wsie : Malinka, Orłowo i Pańska Wola.


Pamiątkowy głaz ufundowany przez mieszkańców Zelek


30 czerwca 

Święto  patrona  Sucholasek 

                                            

Jak co roku, już od pięciu lat, w Sucholaskach  29 czerwca uroczyście

obchodzony jest dzień patrona wioski – św. Pawła.

W tym roku uroczystości rozpoczęto Mszą św. w intencji mieszkańców

Sucholasek w kościele w Wydminach. Następnie przed pomnikiem

Patrona została odmówiona litania do św. Pawła.

Po części modlitewnej zostały ogłoszone wyniki konkursu „ Prymus Sucholasek 2013”, organizowanego od wielu lat przez Stowarzyszenie „Przyjaciół „Sucholasek”. W tym roku do II – go etapu konkursu dotarła czwórka młodych mieszkańców naszej wioski. Przypominamy, że laureatami konkursu mogą  być osoby, które uzyskały średnią ocen min. 4,0. I tu sensacja,  nastąpiła detronizacja, dotychczasowego prymusa od kilku lat, Łukasza Maksymowicza. Nie znaczy to, że Łukasz opuścił się w nauce – po prostu  jedna z dziewcząt uzyskała jeszcze lepsze wyniki w nauce. A oto wyniki :

I miejsce  i tytuł „ Prymusa Sucholasek” otrzymała

                                 Marta Skrobisz – średnia ocen 5,92

Rzecz prawie niewiarygodna, ale Marta kończąc Szkołę Podstawową uzyskała,

oprócz jednego przedmiotu, wszystkie oceny celujące. Tylko z jednego przedmiotu ocena była bardzo dobra.

II miejsce 

                                 Łukasz Maksymowicz - średnia ocen 5,53

 

III miejsce

                                 Klaudia Maksymowicz – średnia ocen 5,08

IV miejsce

                                 Adrian Rolnik                - średnia ocen 4,14

 

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów w

 następnych edycjach naszego konkursu.

Laureatka konkursu „Prymus Sucholasek 2013”  otrzymała w nagrodę od

Stowarzyszenia „ Teraz Sucholaski” tablet o wysokich parametrach technicznych.

Pozostali uczestnicy obdarowani zostali innymi interesującymi prezentami.

Nie zabrakło również skromnych upominków dla Rodziców naszych laureatów.

Konkurs  „Prymus Sucholasek” oraz uczestnictwo naszego stowarzyszenia w Programie Stypendiów Pomostowych jest  działaniem na rzecz uzyskiwania jak

najlepszych wyników w nauce  i umożliwieniem  studiowania zdolnej młodzieży z naszej wioski i naszego regionu.

 P.S. Podczas spotkania pod pomnikiem św. Pawła sołtys Pan Frederik Nowicki podjął

decyzję o powrocie do organizacji festynu z okazji Dnia Patrona Wioski. Festyn ten został zawieszony z powodu organizacji w tym samym terminie Dni Wydmin.

Obecni na spotkaniu mieszkańcy stwierdzili , że te dwie imprezy nie będą kolidować ze sobą , a będą się nawzajem uzupełniać. Stowarzyszenie „Przyjaciół

Sucholasek” już teraz deklaruje udział w organizacji festynu Święta Wioski

 w 2014  roku .Modlitwa pod pomnikiem patrona wioski


Laureaci konkursu z Rodzicami


Wspólne zdjęcie z laureatami konkursu

 


Dzień św. Pawła – patrona Sucholasek

29 czerwca 67 r.w Rzymie poniósł śmierć męczeńską  św. Paweł. Jako obywatel

Rzymski nie był torturowany, lecz został ścięty mieczem. Konstantyn Wielki po  roku  330 na miejscu męczeństwa św. Pawła wystawił świątynię. Znajduje się ona już poza murami starożytnego Rzymu i nosi nazwę Bazylika św. Pawła za Murami.

Legenda głosi, że spadając , głowa apostoła uderzyła trzy razy o ziemię, a w  każdym miejscu wytrysnęło źródełko.

Św. Paweł był człowiekiem łączącym w sobie trzy światy : żydowski, grecki i rzymski. Niósł ewangelię z Azji Mniejszej do Grecji, a następnie do Rzymu, przerzucając most, przez który chrześcijaństwo dotarło aż po krańce ziemi.

Rzesze słuchaczy zdobywał niesamowitym zaangażowaniem i talentem oratorskim oraz zgodnością tego co głosił, z tym co czynił.

Ze wszystkich apostołów to on pozostawił po sobie największe dziedzictwo duchowe, jego teksty bardzo szybko trafiły do liturgii, stając się jak mówił Benedykt XVI, „ duchowym pokarmem wiernych wszystkich czasów”.

Jego „ Hymn o miłości”, to najbardziej popularny tekst czytany podczas uroczystości ślubnych w kościołach chrześcijańskich.

Św. Paweł najczęściej jest czczony  razem ze św. Piotrem. W Polsce, spośród ok.350 kościołów pod jego wezwaniem, ponad 90%  jest poświęconych jednocześnie czci  św. Piotra.

Nota biograficzna

Imię: Paweł, zwany także  Pawłem z Tarsu, przed nawróceniem nosił imię Szaweł,  Inaczej Saul

Znaczenie imienia : łacińskie paulus  znaczy mały, drobny

Data i miejsce urodzenia: 8 r. n.e. Tars – dzisiejsza Turcja

Święta: 25 stycznia – nawrócenie św. Pawła  

              29 czerwca - święto apostołów Piotra i Pawła

Patronat: Rzym, Malta, Berlin, Frankfurt nad Menem, Saragossa, Ryga, Poznań, Sucholaski, biskupi misyjni, dziennikarze, redaktorzy, pracownicy  PR, marynarze, muzycy, producenci namiotów, powroźnicy, tkacze;orędownik przed gradobiciem i przed ukąszeniem jadowitych węży.


Fragment kolumny na której został ścięty mieczem św.Pawel.
Kolumna ta została podarowana przez papieża Piusa VII w

maju 1818 roku dla kościoła  św. Pawła Rozbitka na Malcie
                                  -
Valletta. Druga część kolumny znajduję się w kościele Trzech Fontan w Rzymie


    

Cmentarz w Sucholaskach

 

W maju b.r.  Stowarzyszenie „ Teraz Sucholaski” złożyło do Urzędu Gminy  Wydminy ofertę na realizację zadania publicznego „Cmentarz w Sucholaskach – ocalić od zniszczenia”.

W ofercie zaproponowaliśmy :

- uporządkowanie alejek i grobów

- postawienie ogrodzenia

- wykonanie tablicy pamiątkowej

Zadanie miało być oczywiście  wykonane w porozumieniu z kościołem ewangelicko-augsburskim. Jak wygląda obecnie cmentarz – wszyscy mieszkańcy Sucholasek doskonalewiedzą. Na tym starym zapomnianym cmentarzu, obok dawnych mieszkańców są również pochowani nasi sąsiedzi. Jeszcze niedawno na stronach internetowych Gminy Wydminy mogliśmy przeczytać informacje, że cmentarz ten jest zabytkiem. Występowaliśmy o dotacje w wysokości 15 000 zł. Większość prac porządkowych miała być wykonana przez wolontariuszy z naszej wioski. Zgłosiło się 15 osób. W wyniku decyzji komisji rozpatrującej oferty a następnie  Pana Wójta   otrzymaliśmy wyłącznie 2000 zł.  Niestety za taką kwotę nie możemy podjąć się żadnych prac – nawet rozłożonych  na etapy. Zrozumielibyśmy fakt obniżenia naszej dotacji z powodu braku pieniędzy. Niezrozumiałe jest  natomiast dla nas, że inne organizacje otrzymują dotacje co   roku bez obniżek – czasami kilkadziesiąt tysięcy -  na imprezy rozrywkowe. Poniżej prezentujemy kilka zdjęć z aktualnego stanu cmentarza – ku rozwadze osób decydujących o dotacjach.

 


Z życia św. Pawła  - patrona Sucholasek

Na skale przy wejściu do zatoki St.Paul's na Malcie wznosi się 12 - metrowy

posąg św. Pawła. W tym miejscu 10 lutego 59 r. n.e. po rozbiciu się statku

apostoł po raz pierwszy stanął  na maltańskiej ziemi.

Rozbicie  nastąpiło po 14-dniowej żegludze w sztormie spowodowanym

huraganowym wichrem zwanym Eurakylon.

Na tym aleksandryjskim statku św. Paweł przebywał jako więzień w drodze

do Italii. Wszyscy - 276 osób, zostali uratowani.

W dalszą drogę św. Paweł ruszył dopiero po trzech miesiącach . W okresie tym

apostol dokonał chrystianizacji mieszkańców  wyspy.

Na Malcie 29 czerwca dzień św.św. Piotra i Pawła jest świętem państwowym.   „Katyń  ... ocalić od zapomnienia” -   ZELKI

12 kwietnia w piątek w kościele p.w. Matki Boskiej Gietrzwałdzkiej w Zelkach odbyła się Msza Św. w intencji zamordowanego w 1940 roku przez NKWD w Charkowie - ks. mjr Ignacego Drozdowicza. Przy kościele  posadzony został w 2011 roku Dąb Pamięci w celu uczczenia  ks. mjr I. Drozdowicza. Msza Św. odprawiona była również w  intencji ofiar Mordu Katyńskiego i  ofiar Tragedii Smoleńskiej. Po mszy młodzież z tutejszej szkoły podstawowej zaprezentowała bardzo interesujący program słowno – muzyczny. Na zakończenie uroczystości złożono kwiaty pod Dębem Pamięci.
 

Występ młodzieży ze SP w ZelkachUroczystości pod Dębem Pamięci
Składanie kwiatów pod Dębem pamięciMichał Michalkiewicz zapalił znicze
w imieniu Stowarzyszenia " Teraz Sucholaski"


 

10.04.2013 r.

                                        „Katyń  ... ocalić od zapomnienia”
 

Program patriotyczno – edukacyjny  „ Katyń.... ocalić od zapomnienia” realizowany jest w gminie Wydminy  od 2011 roku. Przy kościele w Wydminach posadzony jest Dąb Pamięci poświęcony zamordowanemu przez NKWD w 1940 roku  por. Stanisławowi  Jaworskiemu.
W tym roku  uczczenie pamięci Bohaterów Zbrodni Katyńskiej rozpoczęła Msza Święta w intencji por. Stanisława Jaworskiego oraz ofiar Zbrodni Katyńskiej i ofiar Tragedii Smoleńskiej. W niezwykle interesującej homilii ks. prał. Ryszard Grabowski, między innymi zwrócił uwagę na przykładzie innych narodów na rolę krucjaty różańcowej w intencji Naszej Ojczyzny.
Po Mszy młodzież z ZSO w Wydminach zaprezentowała przedstawienie słowno – muzyczne, które spotkało się z uznaniem zgromadzonych.
Ksiądz proboszcz dziękując pedagogom i młodzieży za przygotowanie programu zaproponował podjęcie przez uczniów prac nad przybliżeniem nam sylwetki por. Stanisława Jaworskiego. Ogłoszenie wyników poszukiwań ma odbyć się podczas przyszłorocznych obchodów  pamięci Zbrodni Katyńskiej. Najciekawsze prace zostaną nagrodzone cennymi nagrodami, które ufunduje również Stowarzyszenie „ Teraz Sucholaski”. Na zakończenie  złożono kwiaty pod Dębem Pamięci.
W uroczystościach wziął również udział Chór Parafialny . Wartym podkreślenia jest fakt  coraz liczniejszego udziału mieszkańców  gminy Wydminy a w szczególności młodzieży.

Młodzież z ZSO w Wydminach prezentuje swój programZłożenie kwiatów pod Dębem Pamięci

 Uroczystości przy  Dębie Pamięci 02.01.13.
                              SUCHOLASKI

 

Według stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku Sucholaski liczą 206 mieszkańców a w  gminie Wydminy zamieszkuje 6720 osób.
Mieszkańcy Sucholasek stanowią więc 3,07 %, co statystycznie oznacza, że  co 33 mieszkaniec  gminy Wydminy  mieszka w Sucholaskach.07.12.12.

                                       Akcja OSP w Sucholaskach

7 grudnia po gwałtownym w nocy spadku temperatury do -14 stopni na jeziorze Wydmińskim w Sucholaskach przymarzły do lodu cztery łabędzie. Natychmiast po zgłoszeniu przez mieszkańców przyjechała drużyna OSP z Wydmin, która uwolniła uwięzione ptaki. Godzinę wcześniej podobną akcję ratowania siedmiu łabędzi nasi strażacy przeprowadzili w Wydminach. W przypadku zaobserwowania podobnych zdarzeń prosimy o natychmiastowy telefon po numer alarmowy 998Poniżej prezentujemy zdjęcia z akcji w Sucholaskach . Temperatura powietrza w tym momencie to  - 11 stopni C.

 

 

 04.12.12.   

       Pozdrowienia od marszałka Senatu dla mieszkańców Sucholasek


          24 listopada b.r. marszałek Senatu Pan Bogdan Borusewicz odwiedził 
w Turcji dobrze nam znaną miejscowość Adampol. Przebywający w tym czasie w Turcji, sołtys naszej wsi Pan Frederik Nowicki - poprzednio długoletni wójt Adampola zaprosił marszałka do odwiedzin Sucholasek lub Wydmin. Marszałek Senatu przekazał na ręce sołtysa pozdrowienia dla mieszkńców Sucholasek i obiecał, że odwiedzi Gminę Wydminy.

 

29.11.12.

Rezygnacja z LGD 9

 

 

Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Sucholasek "Teraz Sucholaski" w dniu 28 listopada 2012 r. podjął decyzję o wystąpienia ze Związku Stowarzyszeń LGD 9. Przypominamy, że nasze stowarzyszenie było członkiem Związku LGD 9 od momentu jego powstania.

 
 28.11.12.
                                                  INAUGURACJA  W  BELWEDERZE

 

 

27 listopada b.r. uroczyście inaugurowano XI edycję Programu Stypendiów Pomostowych z udziałem Małżonki Prezydenta RP Pani Anny Komorowskiej. Przypominamy, że Pierwsza Dama od 2011 roku objęła swoim patronatem tę cenną inicjatywę Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości. Podczas uroczystości w Belwederze Pani Anna Komorowska wręczyła kilkunastu przedstawicielom certyfikaty  stypendiów pomostowych.
Z przyjemnością informujemy, że podczas inauguracji nie zabrakło przedstawiciela Stowarzyszeń "Echo Wydmin" i "Teraz Sucholaski" prowadzących w naszym regionie Program Stypendiów Pomostowych.


 

 

12.11.12.   

Święto Niepodległości w Sucholaskach

 

W niedzielę 11 listopada w Sucholaskach obchodzono uroczyście 94 rocznicę odzyskania   niepodległości. Święto to było również okazją do zakończenia kolejnego etapu remontu świetlicy wiejskiej. Możemy powiedzieć, że z każdym dniem nasza świetlica staje się coraz bardziej funkcjonalna. Możliwe jest to dzięki dużemu zaangażowaniu Rady Sołeckiej na czele z sołtysem - Panem Frederikem Nowickim. Nie można również zapominać o dużym wkładzie pracy mieszkańców Sucholasek, a w szczególności Pana Zbigniewa Radzewicza. Obecny na spotkaniu Pan Radosław Król - wójt, mieszkaniec naszej wioski poinformował o złożeniu wniosku do LGD9 na dalsze dofinansowanie remontu i wyposażenia naszej wioskowej inwestycji. Chcielibyśmy następną rocznicę obchodzić w całkowicie wyremontowanym lokalu. W uroczystościach obok licznie zgromadzonych mieszkańców wzięli również udział z-ca wójta Pani Maria Dolecka z Małżonkiem oraz kierownik Referatu I –K, Pani Alina Romanowicz.


świąteczny toast z szampanem

przy świątecznym stoleGaleria Sołtysów


 

 11.11.11.
                    Wojewoda ostrzega Radę Gminy

Na marginesie spotkania Wójta Pana Radosława Króla z mieszkańcami Gminy Wydminy poruszony został  temat wzajemnych relacji Wójta z Radą Gminy.
Jak wszyscy zapewne wiemy w Radzie Gminy większość 
stanowią przeciwnicy Pana Króla i to ich  głosami   w ostatnim okresie podejmowano decyzje niezgodne z prawem. 
W związku z tym na ten temat wypowiedział się Wojewoda Warmińsko – Mazurski. 
Jak czytamy w piśmie Wojewody „...Rada Gminy kilkakrotnie naruszyła w   sposób 
istotny ustawę o  finansach publicznych...”  . Wojewoda zarzuca Radzie Gminy Wydminy przekroczenie zakresu swoich  kompetencji i przypomina, że „...radny obowiązany jest kierować się dobrem wspólnoty samorządowej  oraz zgodnie ze złożonym ślubowaniem być wiernym Konstytucji i prawu Rzeczpospolitej Polskiej...”. 
Należy nadmienić, że na ten temat wypowiedziała się również Regionalna Izba Obrachunkowa, Kolegium  RIO oraz Wojewódzki Sąd Administracyjny uznając przekroczenie przez Radę zakresu  swoich kompetencji.

W związku z powyższym „ ...organ nadzoru wskazuje, że w przypadku odnotowania dalszych naruszeń przepisów ustawowych przez Radę Gminy Wydminy, zmuszony będzie o zaistniałej sytuacji poinformować Prezesa Rady Ministrów celem rozważenia zastosowania środków przewidzianych  w art.96 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym...” t..j. rozwiązanie  Rady Gminy Wydminy.

Po odczytaniu pisma Wojewody zabrali głos Przewodniczący i  Wiceprzewodniczący Rady Gminy Wydminy. Ich wypowiedzi były żenującym  przykładem niezrozumienia problemu poruszonego w piśmie Wojewody. Było to tym bardziej dziwne, że obaj Panowie są długoletnimi radnymi a jeden z nich był w minionych latach Przewodniczącym Rady Gminy .
Zdajemy sobie sprawę z tego, że mając większość w Radzie Gminy można nawet przegłosować, że 2+2=5 . Patrząc z boku na relacje Wójt – Rada Gminy można wysnuć wniosek, że cała aktywność Rady skierowana jest na bezsensowną walkę z Wójtem. Nikomu to nie służy a tym bardziej nam mieszkańcom Gminy Wydminy.

Chcielibyśmy przypomnieć, że wszyscy radni otrzymują diety z naszych pieniędzy. Dla przykładu podajemy dietę Przewodniczącego Rady – 16 200 rocznie –  tak to nie pomyłka szesnaście tysięcy dwieście złotych. Za te pieniądze mamy obowiązek żądać od radnych podejmowania decyzji  zgodnych z prawem i wolą wyborców.


30.09.12.

Jedyna  w Polsce.......

Aż się nie chce wierzyć, że jez. Wydmińskie  a za tym i nasze Wydminy mają swoją ulicę w Warszawie. Jest to krótka uliczka odchodząca od ul. Orzyckiej leżąca na terenie Służewca w dzielnicy Mokotów. Została wytyczona w pierwszej połowie lat 60 - tych XX w. w ramach budowy prototypowego osiedla mieszkaniowego. Ulica leży na osiedlu, w którym nazwy ulic wywodzą się  z tzw. "klucza mazurskiego". Mamy tu ulice o nazwach Bełdan, Niegocińska ,Orzycka, Śniardwy, Tuchlińska, Wiartel i oczywiście Wydmińska. Według naszych informacji jest to jedyna w Polsce a może i na świecie  ulica o tej nazwie.  Blok mieszkalny przy tej ulicy został  wybudowany dopiero na początku XXI wieku.

Wcześniej ulica była zapleczem parkingowym do mieszczącego się tu baru " Janosik".
Natomiast ulic o nazwie Niegocińska jest w Polsce więcej. Znajdują się one w Giżycku, Wilkasach i Gdańsku.
Jeden z restauratorów z terenu Gminy Wydminy, po uzyskaniu od nas informacji zadeklarował, że mieszkańcy ulicy Wydmińskiej mają  u niego 5% rabat.


ulica Wydmińska - jedyna w Polsce
www.utm.info.pl/ulica/4670/wydmińska


ul.Niegocińska w Warszawie
www.utm.info.pl/ulica/2618/niegocińska 
25.09.12.
                               Michał - reportaż  z  wycieczki

 Jako laureat konkursu  ogłoszonego przez Stowarzyszenie "Teraz Sucholaski " w 2011 na "Najaktywniejszego Młodego Mieszkańca Sucholasek"  otrzymałem nagrodę w postaci wycieczki do Włoch. W dniach 18 - 22 września odwiedziłem Wenecję, Padwę, Castel - franco Veneto, Treviso, Vicenzę oraz  w drodze do Padwy zwiedziłem zabytki nad kanałem Brenty.Cała wycieczka była dla mnie niezwykle interesująca - mogłem osobiście zwiedzić miejsca,które dotychczas znałem wyłącznie z telewizji i internetu. Nie ukrywam,  trochę ze strachem, ale tylko na początku przeżywałem mój pierwszy w życiu lot samolotem. Największe wrażenie na mnie wywarła wizyta na pl. św. Marka  w Wenecji oraz Bazylika w Padwie z grobem św. Antoniego - patronem parafii wydmińskiej. 
Gorąco dziękuję  Stowarzyszeniu za zorganizowanie tak  ciekawej wycieczki. Zachęcam wszystkich młodych mieszkańców Sucholasek do uczestnictwa w następnej edycji konkursu - z tego co wiem nagroda w 2013 r. ma być jeszcze bardziej atrakcyjna .

Poniżej prezentuję kilka zdjęć  z  wycieczki.

Widok na Wenecję z samolotu.
Most łączący Wenecję ze stałym lądem
wybudowano dopiero w 1846 roku.Canal Grande - Wenecja plac św. Marka nad jednym z kanałów - w oddali Most Westchnień słynne weneckie gondole 


vaporetti - tramwaj wodny w Wenecji 


zespół pałacowy w Stra - nad kanałem Brenty 


Bazylika św. Antoniego 


przy grobowcu św. Antoniego - patrona naszej parafii
 

 

 


24.09.12. - pilna wiadomość

W dniu 23 września 2012 r. w Olsztynku podczas Warmińsko - Mazurskich Dożynek Wojewódzkich 2012 Pan Marian Michalkiewicz, mieszkaniec naszej wioski został odznaczony medalem "Zasłużony dla Rolnictwa".To zaszczytne odznaczenie zostało przyznane przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pana Stanisława Kalembę. Panu Marianowi serdecznie gratulujemy - tym bardziej, że jest to pierwsze odznaczenie tego typu w historii Sucholasek.                         Diecezjalne Dożynki w Wydminach

Pierwszy raz w historii naszej Parafii  w Wydminach 8.09.12. odbyły się Dożynki Diecezji Ełckej. Jeszcze nigdy nie mieliśmy tylu znakomitych  gości. Msza Święta Dożynkowa odbyła się pod przewodnictwem ks. bp Jerzego Mazura a interesującą homilię wygłosił ks. bp Romuald Kamiński. Nie będziemy pisać szczegółowego sprawozdania z dożynek. Większość z nas była obecna podczas uroczystości, Należy tylko podkreślić wspaniałą organizację i wspaniałą atmosferę Święta Plonów. Większość meszkańców naszej Gminy a w szczególności młodzież postanowili sobie za punkt honoru dobrze zaprezentować  Gminę Wydminy  w oczach przybyłych gości. Należy z dumą podkreślić, że wioska nasza należała tu do wyróżniających się. Przed dożynkami zostały wykonane w Sucholaskach wspaniałe dekoracje. Nieskromnie należy stwierdzić, że "sucholaskowe" stoisko podczas Dożynek należało do najbardziej obleganych. Wieniec Dożynkowy Sucholasek został wyróżniony w kategorii wieńców o tematyce Maryjnej.
Za te wszystkie pracę należą się gorące podziękowania szczególnie dla Pań Ewy Kempisty, Agaty Radzewicz, sołtysa Pana Frederika Nowickiego oraz  młodzieży pracującej pod ich kierownictwem.
Stwierdzamy również, że Pani Elżbieta Michalkiewicz była Starościną Dożynek Diecezjalnych. Jest to powód do dumy dla całej naszej wioski. Małżeństwo Elżbiety i Mariana Michalkiewicz zostało odznaczone przez ks. bp Jerzego Mazura za dotychczasową pracę i  działalność na rzecz parafii  - medalem św. Brunona. Jest to pierwsze odznaczenie tego typu w historii Sucholasek.

Serdecznie gratulujemy - tym bardziej, że nagrodzeni są członkami Stowarzyszenia "Teraz Sucholaski".

Przewielebny Księże Proboszczu i Szanowny Panie Wójcie
teraz już Parafia i Gmina Wydmińska nie boją się pod Waszym przewodnictwem  organizacji nawet Dożynek  Krajowych.
Serdeczne Bóg zapłać.

                                  Wybrane niektóre dekoracje w sołectwach

  
MazuchówkaTalkiSucholaski


Wydminy


SiedliskaWieńce dożynkowe


Migawki
Najbardziej oblegane stoisko
Występy misjonarzy ze Zgromadzenia Matki Boskiej Pocieszenia

Z uroczą Panią policjantką 

    Świetlisty Krzyż w Sucholaskach

8 września b.r. w godzinach wieczornych w Sucholaskach  miała miejsce niezwykła uroczystość - poświęcenie Krzyża postawionego z inicjatywy sołtysa Pana Frederika Nowickiego. Krzyż ma upamiętniać  pierwsze w historii naszej Parafii Dożynki Diecezjalne. Aktu poświęcenia Krzyża, w obecności proboszcza ks.prał. Ryszarda Grabowskiego,  dokonał misjonarz ze Zgromadzenia Matki Boskiej Pocieszenia o. Ashenafi Yonas Abebe z Etiopii, który przypomniał, że obecnie na świecie najbardziej prześladowanym znakiem chrześcijaństwa jest właśnie Święty Krzyż. 
Ks. prał. Ryszard Grabowski życzył mieszkańcom Sucholasek, ażeby postawienie  Krzyża było powodem do przemian duchowych zgodnie z hasłem Dożynek

      Z Maryją czyńmy Kościół  naszym domem.

Oprawę muzyczną całej uroczystości zapełnił Zespół Misyjny.

W spotkaniu oprócz licznie zebranych mieszkańców Sucholasek wzięli udział o. Luka ze Zgromadzenia MBP, proboszcz parafii Zelki ks. Krzysztof Mulewski oraz władze Gminy  z Panem Wójtem Radosławem  Królem na czele

 Panie Sołtysie serdecznie dziękujemy za inicjatywę i jeszcze raz powtórzymy zdanie krążące podczas uroczystości:

Krzyż postawiony na Ziemi Polskiej przez Turka 
a poświęcony w obecności księdza polskiego przez Etiopczyka i Włocha.

Święto wioski c.d. - piknik

 

Zgodnie z zapowiedziami sołtys Sucholasek w minioną sobotę 7 lipca zorganizował piknik na plaży jako ciąg dalszy obchodów Święta Sucholasek. Bawiliśmy się wspaniale.
Poniżej prezentujemy kilka zdjęć.

 
w środku Pan Walter Cantop najdłużej mieszkający rezydent Sucholasek
    wymiana zdań pomiędzy Panem Walterem  a najstarszym mieszkańcem Sucholasek Panem Janem Jeleniem (85 lat).
 
 

 
 

Jajo dla członka Jury

Tak jak podawaliśmy wcześniej, wśród członków Jury konkursu fotograficznego zostało wylosowane jajko strusie. Szczęśliwcem okazał się Pan Andrzej Romeyko - właściciel Karczmy Stary Młyn w Upałtach.
3 lipca nastąpiło uroczyste przekazanie nagrody.
Życzymy smacznego. Święto naszej wioski

 

Już  po raz czwarty w Sucholaskach obchodziliśmy święto naszej wioski. W tym roku  uroczystości rozpoczęły się  Mszą Świętą w dzień św. Pawła w kościele w Wydminach. Msza jak co roku  odbyła się w intencji mieszkańców Sucholasek. Następnego dnia w sobotę 30 czerwca uroczystości rozpoczęły się pod pomnikiem św. Pawła - patrona wioski. Krótką modlitwę  dziękczynną poprowadził biskup Kościoła Ewangelicko - Augsburskiego Janusz Jagucki.

Następnie zostały ogłoszone wyniki konkursów zorganizowanych przez Stowarzyszenie Przyjaciół Sucholasek "Teraz Sucholaski".

W konkursie fotograficznym pierwsze miejsce zajęła Andżelika Cebula. Po raz pierwszy w historii naszego konkursu trzy najlepsze fotografie są autorstwa jednej i tej samej osoby i otrzymały w sumie 85% wszystkich przyznanych punktów. Zwycięskie fotografie są prezentowane poniżej.

Zgodnie z regulaminem zwyciężczyni otrzymała od Stowarzyszenia cyfrowy aparat fotograficzny.

Andżeliko - serdecznie raz jeszcze gratulujemy i czekamy na równie interesujące fotografie w przyszłorocznym konkursie.

W tym roku już po raz drugi Stowarzyszenie "Teraz Sucholaski" ogłosiło konkurs na najaktywniejszego młodego mieszkańca Sucholasek. W tej kategorii zwycięzcą został szesnastoletni Michał Michalkiewicz. Nagrodę  w postaci wycieczki do Padwy szczęśliwemu zwycięzcy wręczył  biskup Janusz Jagucki.

W tradycyjnym już konkursie "Prymusa Sucholasek" w 2012 roku najlepszy okazał się Łukasz Maksymowicz - uczeń II klasy gimnazjum. Za średnią ocen 5,3 laureat otrzymał nowoczesną wieżę Sony. Drugie miejsce zajął Adrian Rolnik - średnia ocen 4,8 a trzecie Kinga Surawska -  4,4. Otrzymali oni również nagrody rzeczowe.

Zgodnie z regulaminem Łukasz ma prawo nosić przez najbliższy rok szkolny tytuł "Prymus 2012".Serdecznie gratulujemy zwycięzcom a wszystkim uczącym się w Sucholaskach życzymy jak najlepszych ocen w najbliższym roku szkolnym.

Uhonorowany został również  ojciec prymusa - Pan Dariusz Maksymowicz, dla którego specjalną nagrodę ufundowali. misjonarze Matki Boskiej Pocieszenia.

Cieszy nas fakt, że w obliczu zastraszająco spadającego poziomu nauczania w Gminie Wydminy (patrz artykuł w Gazecie Giżyckiej nr 26 oraz analiza wyników szóstoklasistów na stronie stowarzyszenia) w naszej wiosce znajdują się perełki z których powinniśmy być dumni.

Młodzi przyjaciele składamy deklaracje na Wasze ręce i ręce Waszych rodziców, że ze strony Stowarzyszenia "Teraz Sucholaski " zawsze możecie liczyć na pomoc w zakresie dalszego kształcenia. Przypominamy , że między innymi prowadzimy od kilku lat Program Stypendiów Pomostowych, ktory jest niezwykle atrakcyjny dla uczniów  kończących szkoły średnie.

Uroczystości Święta Wioski swoją obecnością zaszczycili biskup Janusz Jagucki oraz Pani Maria Dolecka z Małżonkiem.

Po zakończeniu części oficjalnej sołtys Sucholasek  Pan Frederik Nowicki poinformował, że w tym roku ze względu na Dni Wydmin tradycyjny piknik  odbędzie się 7 czerwca w sobotę o godz.18 -tej , na który to serdecznie zapraszamy.

 

Wśród członków Jury konkursu fotograficznego została rozlosowana nagroda w postaci strusiego jaja.

Jako Sierotka Marysia wystąpił prezes zaprzyjaźnionego Stowarzyszenia " Echo Wydmin " Kamil Purłan, który na zwycięzcę wskazał Pana Andrzeja Romejko.''

Zwycięskie zdjęcia Andżeliki

                                                   1 Miejsce   2 Miejsce
      3 Miejsce

biskup Janusz Jaguckinagrodę za najlepsze zdjęcie wręcza Andżelice Sołtys Frederik Nowicki
Michał- najaktywniejszy mieszkaniecSucholasek
Trójka najlepszych uczniów w SucholaskachLaureaci konkursów z organizatorami

 Słabe wyniki w nauce szóstoklasistów z naszej gminy

W klasyfikacji najgorszych szkół podstawowych w powiecie  giżyckim znalazły się niestety  szkoły z naszej gminy.

Według wyników sprawdzianu 
dla szóstoklasistów ogłoszonych przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną są to:

- Szkoła  Podstawowa w Gawlikach Wielkich - 16,2 pkt na 40 pkt możliwych, co stanowi 40% (ostatnie miejsce). Liczba uczniów - 6.  Ostatnią pozycję szkoła ta dzieli ze Szkołą Podstawową w Upałtach - 16,8 pkt (11 uczniów)

- Szkoła Podstawowa w ZSO w Wydminach - 17,3 pkt na 40 możliwych, co stanowi 44 % (przedostatnie miejsce). Liczba uczniów- 44. Na tej samej pozycji została sklasyfikowana Szkoła Podstawowa w Miłkach - 18,0 pkt (25 uczniów) oraz Szkoła Podstawowa w Spytkowie - 18,5 pkt (10 uczniów).

- Szkoła Podstawowa w Zelkach - 18,9 pkt (12 uczniów). Trzecie miejsce od końca razem ze Szkołą Podstawową w Kruklankach  - 19,4 pkt (19 uczniów) oraz SP z Rydzewa - 19,7 pkt (13 uczniów).

Najlepszą szkołą podstawową w naszej gminie jest  tradycyjnie SP w Talkach z wynikiem 22.3 pkt co stanowi 56% możliwych punktów (6 uczniów). Szkoła z Talek zajęła trzecie miejsce w klasyfikacji najlepszych razem z SP w Staświnach - 21,6 pkt (8 uczniów), SP w Boćwince - 22,4 pkt (10 uczniów), SP w Wilkasach - 22,4 pkt (27 uczniów) oraz z SP nr 3 w Giżycku - 22,4 ( 55 uczniów).

W klasyfikacji 18 szkół podstawowych najlepsza w powiecie giżyckim okazała się Szkoła Podstawowa im. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Bystrym. Uzyskała ona wynik 27,9 pkt, co stanowi 70% możliwych do uzyskania punktów. Liczba uczniów- 9. Przypominamy, że w roku 2010 najlepszą szkołą podstawową w powiecie była SP z Talek, która uzyskała średnią  30,03 pkt.

Według wyników Centralnej Komisji Egzaminacyjnej średnia liczba uzyskanych punktów ze sprawdzianu polskich szóstoklasistów to w tym roku 22,75 pkt na  40.

- gorzej niż w latach poprzednich w 2011 r. – 25,27 pkt a w 2010 r. – 24,56 pkt.

W dużych miastach powyżej 100 tys. mieszkańców w 2012 r. uzyskano w Polsce wynik 24,68 pkt, natomiast na obszarach wiejskich 21,27 pkt. – w naszym regionie – 20,70 pkt.

A jak kształtowały się wyniki w Gminie Wydminy  w ostatnich latach:

Szkoła Podstawowa

2010 r. 

pkt.

miejsce

w gminie

 

2011 r.

pkt

miejsce w gminie

2012 r.   pkt  

miejsce w gminie

Średnia liczba uczniów
2010 -12

Talki

30,03        I

25,00         I

22,30           I

    7

ZSO
Wydminy

22,80       II

22,90        IV

17,30           III

    43

Zelki

20,90       III

23.30         III

18,90           II

     9

Gawliki
Wielkie

20.50       IV

23,50          II

16,20           IV

    16

  Bezdyskusyjnie w latach 2010 - 2012 najlepsze wyniki w sprawdzianach dla klas VI w   gminie uzyskała Szkoła Podstawowa w Talkach,  średnia – 26 pkt. Pozostałe trzy szkoły uzyskały ok. 21 pkt.

Stowarzyszenie Przyjaciół Sucholasek już od lat angażuje się w wiele inicjatyw mających na celu osiąganie przez młodzież wysokich wyników w nauce i stąd nasze zainteresowanie sprawdzianem dla szóstoklasistów. Martwią nas ich słabe wyniki w nauce. Wyciągnięcie wniosków z tej sytuacji pozostawiamy odpowiednim do tego powołanym  jednostkom.

Musimy jednak  ponownie  zwrócić uwagę na fakt minimalnej ilości maturzystów kwalifikujących się do Programu Stypendiów Pomostowych. Bez dobrych  uczniów szkoły podstawowej nie będzie dobrych  absolwentów liceum. Przypominamy, że Program Stypendiów Pomostowych nasze stowarzyszenie ( razem ze Stowarzyszeniem „Echo Wydmin”) od trzech lat realizuje na terenie Gminy Wydminy. Każdy absolwent szkoły średniej spełniający odpowiednie kryteria może uzyskać na I roku studiów stypendium w wysokości pięciu tysięcy złotych. W roku 2010  i 2011 zakwalifikowaliśmy tylko dwie osoby z ZSO w Wydminach – po jednej osobie w każdym roku.

Pozostałe z 18 stypendiów przekazaliśmy maturzystom mieszkającym w Gminie Wydminy (3 osoby) oraz maturzystom z zaprzyjaźnionych szkół z powiatu węgorzewskiego. W roku 2012 Stowarzyszenia „Echo Wydmin” i „Teraz Sucholaski” podjęły decyzję o rozszerzeniu kwalifikacji na teren całego powiatu giżyckiego – z zastrzeżeniem, że pierwszeństwo będą mieć maturzyści z Gminy Wydminy. Kryteria są następujące :

- dzienne studia magisterskie w polskich państwowych uczelniach mających uprawnienia magisterskie

- dochód miesięczny na członka rodziny  do 1050 zł

- wynik z egzaminu maturalnego nie niższy niż 105 pkt – punkty liczone według specjalnego algorytmu.

Z dotychczasowych naszych doświadczeń wynika, że podstawowym kryterium ograniczającym dostęp wydmińskim maturzystom  do stypendiów są oceny z egzaminu maturalnego.

Zachęcamy przyszłorocznych maturzystów do skorzystania z  realizowanego programu dla pierwszego roku studiów. Program ten umożliwia również pomoc stypendialną  na dalszych latach studiów  - oczywiście przy spełnieniu odpowiednich warunków w zakresie ocen.

Od Was tylko zależy jakie osiągniecie wyniki w nauce.


 

ADAMPOL

 

"Brzmi to jak bajka, ale to prawda : daleko, daleko od ojczyzny, gdzieś na zalesionych anatolijskich wzgórzach, kryje się polska wieś" - pisano w XIX wieku. 

 

Już prawie półtora  roku sołtysem w Sucholaskach jest Pan Frederik Nowicki, były wójt Adampola i w związku z tym chcielibyśmy przybliżyć trochę historię polskiego osadnictwa w Turcji.

Adampol leżący w azjatyckiej  części Turcji od europejskiego centrum Stambułu dzieli tylko 20 km. Wokół lasy, rezerwat bażantów, dzika zwierzyna i krystalicznie czyste powietrze. Sielankowy charakter miejscowości przyciąga spragnionych ciszy turystów z tonącego w oparach spalin 11- milionowego

Stambułu. Adampol z wioski wojskowej, potem rolniczej, przekształcił się w turystyczną. Tu zawsze Polacy byli gospodarzami.

Zaczęło się po powstaniu listopadowym. Książę Adam Czartoryski, który w 1831 r. założył w Paryżu stronnictwo polityczne znane jako Hotel Lambert, widział w antyrosyjskim Imperium Osmańskim sojusznika. W 1841 r. reprezentant księcia, poeta i działacz niepodległościowy hrabia Michał Czajkowski, powołał w Stambule do życia agendę Hotelu Lambert - Agencję Główną Misji Wschodniej. Odkrył, że w Turcji znajduje się wielu polskich niewolników - wcielani siłą do carskiej armii brali udział w kaukaskich wojnach przeciwko Czerkiesom, a ci pojmanych Polaków sprzedawali Turkom.  Hrabia Czajkowski postanowił stworzyć polską kolonię w Turcji. Namówił księcia Czartoryskiego do wykupywania rodaków z rąk tureckich. Pośrednikami byli zakonnicy z francuskiego Zgromadzenia św.Wincentego a'Paulo, tzw. lazaryści.

W lutym 1842 roku został podpisany pierwszy układ powołujący do życia polską osadę - Schronienie Świętego Wincentego. 19 marca 1842 roku roku został poświęcony zrąb pierwszej chaty. Aby zamieszkać w kolonii, trzeba było spełniać dwa warunki. Być Słowianinem i katolikem. Później kryteria zaostrzono, wymagając od osiedleńców polskiego pochodzenia.

Do Adampola zaczęli zjeżdżać Polacy, głównie żołnierze, niektórzy wykupieni z niewoli. Przybywali też uczestnicy powstania listopadowego, oficerowie Wiosny Ludów. Jesienią 1853 roku Michał Czajkowski, wtedy już muzułmanin i poddany sułtana, jako Mehmed Sadyk Pasza rozpoczął  formowanie I i II pułku kozaków sułtańskich, które zostały wystawione do wojny z Rosją. Walczyły w wojnie krymskiej 1853-1856. Po zakończeniu walk 40 członków tej formacji zasiliło grono mieszkańców Adampola. Do wsi przybywali także  Polacy po powstaniu styczniowym i wojnie osmańsko - rosyjskiej (1877-1878). W 1876 roku wieś liczyla 121 mieszkańców. Pod koniec XIX wieku - około 150. W 1938 roku Adampol/Polonozkoy odwiedził twórca wspólczesnej Turcji - Ataturk. W Adampolu bywali także inni słynni Europejczycy, choćby  generał Józef Bem, Gustaw Flaubert, Franciszek Liszt.

Tu urlopy spędzał baron Colmar von der Goltz, niemiecki generał, któremu sułtan powierzył reformę armii tureckiej na przełomie XIX i XX wieku. Tu zmarła Ludwika Śniadecka, młodzieńcza miłość Juliusza Słowackiego, późniejsza żona Michała Czajkowskiego. Pochowana jest na polskim cmentarzu. Biskup Angelo Roncalli, późniejszy papież Jan XXIII , w 1941 r. udzielił w Adampolu sakramentu bierzmowania. We wsi znajduje się polski kościół. Ma prawie sto lat. Poprzedni, drewniany, zawalił się podczas  trzęsienia ziemi w 1894 roku. Msze odbywają się w każdą so botę. Po polsku i turecku. Nabożeństwa odprawia polski ksiądz ze Stambułu.

W czasie Bożego Narodzenia cały Adampol rozświetlony jest lampkami. W domach polskich i tureckich oraz na wystawach pojawiają się choinki.

Dziś w Adampolu mieszka około stu Polaków. Wszystkich mieszkańców jest 500.

Choć w Polonezkoy Polacy są mniejszością,  wedle zwyczaju to oni tylko sprawują urząd wójta.Tutejsi Polacy są silnie związani z Polską - w większości posiadają nasze polskie paszporty.

Władze Gminy Wydminy jak i też Starostwa, naszym zdaniem, winny zastanowić się nad nawiązaniem bezpośrednich kontaktów z Adampolem. Adampol mógłby być dla mieszkańcow naszej gminy również  świetnym miejscem wypadowym do zwiedzania Stambułu i całej  wielce ciekawej  pod względem turystycznym Turcji.

Wymiana turystyczna mogłaby być korzystna dla obydwu stron.

 


 


Czy  warto budować ?

 

 
Poniżej zamieszczamy tekst z tygodnika "Uważam Rze" nr 7(54) z 2012 r.
Autorem artykułu jest znany publicysta Rafał A. Ziemkiewicz. Nie ze wszystkimi tezami przedstawionymi w artykule można się zgodzić, ale gorąco zapraszamy do przeczytania.


'' Rządy Platformy Obywatelskiej kontynuują starą, sarmacką tradycję. Tę wyrażoną w słowach: „zastaw się, a postaw się”.
                                                                                     Rafał A. Ziemkiewicz


 

Jak państwo zapewne słyszeli, w najbliższym czasie zamkniętych zostanie 400 szkół. Dziennikarze policzyli, że od początków obecnej władzy zamknięto ich już 2500, co daje piękną liczbę 500 szkół rocznie. Znacznie więcej, niż by to wynikało z niżu demograficznego i migracji młodych do miast. Taka jest po prostu logika „zwijania się" państwa postkolonialnego. Najpierw znika połączenie kolejowe, potem autobusowe, potem poczta, posterunek policji, sąd rejonowy... Cywilizacja popada jakby w kolaps wokół dużych miast. Przećwiczyły to kraje afrykańskie i Indie, teraz można badać ten proces na polskim przykładzie.

Tylko w jednej dziedzinie trend jest odwrotny: przybywa infrastruktury rozrywkowo-rekreacyjnej. W zamian za znikające poczty, posterunki i sądy pojawiają się stadiony, boiska i aquaparki. Stadionów buduje się obecnie w Polsce 64. Niekiedy w tych samych miejscowościach, w których likwiduje się z braku pieniędzy szkoły.

Z czego te stadiony będą się za rok, dwa utrzymywać? Ile festynów i jarmarków można na nich urządzić i ile wycisnąć z nich dochodu? Bez pieniędzy z gminy obiekt szybko popadnie w ruinę, a skąd gmina ma wziąć fundusze, skoro rząd nakłada na nią coraz to nowe zadania, nie dodając bynajmniej pieniędzy, a przeciwnie – dociskając śrubę „reguły wydatkowej"?

Stadion to i tak taniocha w porównaniu z basenem albo zgoła aquaparkiem. Wyczytałem, że w Łodzi dołożono do takiego obiektu 2 mln zł. A przecież Łódź jest dużym miastem i ruch w interesie powinien być spory. Aquaparki zafundowały sobie także Suwałki (milion rocznie w plecy), Piła (pół miliona), ale i sporo miejscowości zupełnie niedużych.

 

W wielu z nich już dawno zapowiedziano, że niedawno ukończony obiekt będzie mniej, niż to pierwotniej zakładano,  dostępny a jeśli ,,  coś''  się nie zdarzy,  to w ogóle zamykany. A co by to miało być za ,,coś''?.
  
Wygląda na to, że większość samorządowców wzięła przykład z Pana Chlebowskiego – tego, którego strąciła ze świecznika ta afera, co to jej podobno wcale nie było. Mało kto pamięta, że zasłynął jako burmistrz w małym miasteczku i zasłynął tym, że nabrał kredytów i nabudował różnych fajnych rzeczy. W ten sposób zdobył sobie wielkie uznanie żądnych fajności i Zachodu mieszkańców, które pozwoliło mu przeskoczyć wyżej. A długi do spłacenia zostały, i kto inny się teraz martwi,  jak z nich wybrnąć.


Nieodpowiedzialność lokalnych władz, które wolały wydawać pożyczki i dotacje na widowiskowe bajery niż na rzeczy potrzebne, ale nieefektowne, spotkała się z beztroską wyborców, którzy nie przywykli być u siebie gospodarzami i kalkulować, co ma sens, a co jest tylko nieopłacalną błyskotką.  Tylko, że politycy wycofają się na z góry upatrzone stanowiska, a podatnicy zostaną z długami i niszczejącymi pomnikami swojej naiwności. Mieszkańcy niejednej gminy już tego doświadczyli. Niebawem to samo stanie się z całym państwem. ''

 


   
Obrzęd błogosławieństwa pól

 

Już po raz siódmy 24 maja w Sucholskach odbyły uroczystości związane z obrzędem błogosławieństwa pól. W tym roku uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą w intencji rolników a następnie spod pomnika św. Pawła  w  Sucholaskach ruszyła tradycyjna procesja. Przy zatrzymaniu się przy jednej  z przydrożnych kapliczek – Matki Boskiej Siewnej – nastąpiło odsłonięcie pamiątkowej tablicy poświęconej inicjatorowi powrotu do wielowiekowej  polskiej tradycji błogosławieństwa pól, ks. prał. Ryszardowi Grabowskiemu. Odsłonięcia tablicy dokonał Prezes Powiatowej Izby Rolniczej Pan Zygmunt Piotrowski. Chcielibyśmy serdecznie podziękować proboszczom Parafii Wydmińskiej i Zelkowskiej za udzielone błogosławieństwa i za poprowadzenie procesji.

Na zakończenie uroczystości w parafialnym ośrodku wypoczynkowym w Sucholaskach  odbyło się również już tradycyjne wspólne ognisko przy muzyce.  


 

10.04.2012 r.

                                   Katyń, Smoleńsk

 

Informacje prasowe  -  kliknij

 

10 kwietnia na terenie Gminy Wydminy odbyły się uroczystości upamiętniające Zbrodnię Katyńską oraz ofiary katastrofy prezydenckiego samolotu pod Smoleńskiem.

 

Pierwszą mszę odprawiono rano w kościele w Wydminach. Po niej zebrani udali się pod  „Dąb Pamięci”, który jest poświęcony zamordowanemu w Katyniu por. Stanisławowi Jaworskiemu. Delegacje oraz zebrani mieszkańcy złożyli wiązanki kwiatów oraz zapalili znicze symbolizujące wieczną pamięć o tych tragicznych wydarzeniach.

 

Uroczystości w Wydminach nie były jedynymi w gminie. O godzinie 17.00 w kościele w Zelkach proboszcz tamtejszej parafii odprawił mszę w intencji ofiar skrytobójczego mordu dokonanego przez Sowietów na blisko 22 tysiącach obywatelach państwa polskiego. Ofiarami byli znaczący obywatele państwa polskiego: oficerowie Wojska Polskiego, urzędnicy administracji państwowej oraz przedstawiciele intelektualnych elit Polski.

 

 Podczas kazania proboszcz Krzysztof Mulewski podkreślał znaczenie tych tragicznych wydarzeń XX wieku w odniesieniu do naszego codziennego życia i o konieczności „bycia gotowym” do poniesienia największej ceny za miłość do ojczyzny.

 

Delegacje z Wójtem Gminy Wydminy Radosław Królem i  Zastępcą Marią Dolecką na czele, jak również mieszkańcy sołectwa złożyli kwiaty oraz zapalili symboliczne znicze pod „Dębem Pamięci” księdza majora Ignacego Drozdowicza zamordowanego  przez NKWD w Charkowie w 1940 roku.

 

„Dęby Pamięci” na terenie Gminy Wydminy posadzono z inicjatywy Stowarzyszenia Przyjaciół Sucholasek „Teraz Sucholaski” w 2011 roku w ramach ogólnopolskiego programu „Katyń… ocalić od zapomnienia”.

                                              Wydminy


                                              
                                                  Zelki    

 


          


                                                                                                                        

 

30.03.2012

      Przegrana Stowarzyszenia przed Sądem Okręgowym

30 marca b.r.  w Sądzie Okręgowym w Olsztynie odbyła się rozprawa z powództwa Stowarzyszenia "Teraz Sucholaski" przeciwko Pani Monice Łępickiej-Gij o ochronę naruszonych dóbr osobistych i zapłatę sumy 5000,00 zł na wskazany cel społeczny tj. na rzecz Parafialnego Zespołu "Caritas" w Wydminach.
Przypominamy, że ówczesna Pani Wójt Monika Łępicka-Gij podczas spotkania przedwyborczego w dniu 7 listopada 2010 r. oświadczyła, że powodem złego stanu technicznego świetlicy wiejskiej jest brak zainteresowania ze strony Stowarzyszenia pomimo wcześniej składanych deklaracji o chęci przejęcia lokalu. Na tego rodzaju stwierdzenia zareagowaliśmy wysyłając do Pani Wójt pismo z żądaniem o sprostowanie wypowiedzi /patrz zał.1/. Również przedstawiciele naszego Stowarzyszenia na każdym zebraniu informowali mieszkańców Sucholasek, że stwierdzenia Pani Wójt są niezgodne z prawdą.
W odpowiedzi otrzymaliśmy pismo od  Pani Moniki Łępickiej-Gij, w którym to zarzucono nam rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji i zażądano  publicznych przeprosin /patrz zał.2/. W piśmie tym jednoznacznie Pani Wójt podtrzymuje zdanie na temat przejęcia świetlicy przez Stowarzyszenie.
Jako dowód do żądania załączono oświadczenie Wójta T. Pieluchowskiego z dn.30.01.2006 r/patrz zał.nr3/. Chcielibyśmy zaznaczyć, że na wspomniane pismo wysłane do nas, zareagowaliśmy listem z dn.11.04.2006 r. /patrz zał.4/.
Mając na uwadze powyższe fakty i brak reakcji na nasze propozycje ugody  wystąpiliśmy na drogę sądową":
 - o nakazanie Pani Monice Łępickiej-Gij zamieszczenia w "Kurierze Wydmińskim" oświadczenia o treści :
 "Oświadczam, że nic mi nie wiadomo o tym, aby Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Sucholasek "Teraz Sucholaski"  zwracał się do Wójta Gminy Wydminy z prośbą o przekazanie Stowarzyszeniu w użyczenie lub do zarządzania świetlicy wiejskiej w Sucholaskach".
- zasądzenia od pozwanej kwoty 5000,00 zł na cele społeczne.
Na świadków zaproponowaliśmy osoby mające mandat wyborczy z naszej wioski, a mianowicie ówczesnego radnego oraz sołtysa. Osoby te były obecne na wspomnianym zebraniu wyborczym i podczas rozprawy sądowej w pełni podtrzymały  nasze stanowisko. Strona pozwana powołała na świadka Pana Radosława Chudzika, który  zeznał, że Pani Wójt podczas zebrania wyborczego  nie wyrażała niepochlebnych opinii o działalności Stowarzyszenia. Również Pani Monika Łępicka-Gij zeznała , że na temat naszego Stowarzyszenia mówiła tylko dobrze.
Pan Radosław Chudzik zeznał również, że w omawianym zebraniu wyborczym uczestniczył  członek Zarządu Pan Marian Michalkiewicz - co  nie było prawdą. Ale oczywiście każdy ma prawo nie pamiętać faktów po upływie 17 miesięcy od zdarzenia.
Sąd Okręgowy w Olsztynie po przesłuchaniu stron nie wziął pod uwagę naszych argumentów, zeznań naszych świadków i oddalił powództwo. Sąd uzasadniając ustnie swoje stanowisko stwierdził, że powód nie przedstawił przekonujących dowodów a pozew Stowarzyszenia oparty jest na zasadzie "jedna Pani, drugiej Pani.. ".
Radca prawny reprezentujący Stowarzyszenie wystąpił już o pisemne uzasadnienie i po jego otrzymaniu i analizie podjęta zostanie decyzja co do dalszych kroków sądowych.
Na koniec trochę humoru - przegrana sprawa ma też i dobre strony.
Podczas rozprawy dowiedzieliśmy się, że :
- Pani Lępicka-Gij nigdy nie wyrażała niepochlebnych opinii na temat Stowarzyszenia "Teraz Sucholaski" /stwierdzenie Pani Łępickiej - Gij /
- pomost w Sucholaskach wybudowała Pani Łępicka -Gij /stwierdzenie Pani Łępickiej -Gij/
- wioska Sucholaski liczy 350 mieszkańców /stwierdzenie Pani Łępickiej - Gij/
Wiemy również dlaczego Temida ma zasłonięte oczy.

Powyższy tekst dedykujemy wszystkim sympatykom Stowarzyszenia, a w szczególności uczestnikom spotkania wyborczego Pani Moniki Łępickiej-Gij  w dniu 7 listopada 2010 roku.


 13.01.12.

Stypendia Pomostowe promowane w regionie

Działalność Stowarzyszenia "Teraz Sucholaski" i Stowarzyszenia "Echo Wydmin" dotycząca stypendiowania młodzieży została zauważona przez lokalne media. O realizowanym Programie przez oba stowarzyszenia napisały: Gazeta Giżycka i Węgorzewski Tydzień (poniżej prezentujemy skany artykułów).
 


Źródło: Gazeta Giżycka, 12-18.01.2012, s. 6

 

Źródło: Węgorzewski Tydzień, 5-12.01.2012, s. 14.

 Dwóch księży z parafii wydmińskiej honorowymi prałatami Jego  Świątobliwości

 
W październiku b.r. ksiądz bp Jerzy Mazur poinformował o decyzjach  Stolicy    Apostolskiej   nadających  ks.kan Ryszardowi Grabowskiemu, proboszczowi  parafii w Wydminach oraz ks.dr Stanisławowi Jóźwiakowi ,proboszczowi parafii w Nowej Wsi Ełckiej godność prałata honorowego Jego Świątobliwości Benedykta XVI. Wyróżnionym w ten szczególny sposób kapłanom składamy serdeczne gratulacje i życzymy dalszych sukcesów na niwie duszpasterskiej. Księdza kanonika i już prałata Ryszarda Grabowskiego wszyscy doskonale znamy – jest naszym proboszczem od 2002 roku.
Chcielibyśmy przybliżyć sylwetkę ks.dr Stanisława Jóźwiaka. Starszym mieszkańcom Sucholasek nie musimy tego przypominać – młodzi może tego nie wiedzą. 
Ks.Stanisław urodził się w 1961 roku tu w Sucholaskach i nie zerwał kontaktów z naszą wioską do dnia dzisiejszego. Każdą wolną chwilę spędza na swojej rodzinnej działce nad jeziorem Wydmińskim. W latach 1981-1984 studiował filologię polską na Uniwersytecie Łódzkim. Studia filozoficzno-teologiczne odbył w Wyższym Seminarium Duchownym w Olsztynie (1984-1990).
 
Święcenia kapłańskie otrzymał w 1990 r. Był prefektem studiów, wicerektorem oraz ojcem duchownym w Wyższym Seminarium Duchownym w Ełku. W latach 1994-1998 studiował na KUL. Od października 1999 r. jest wykładowcą teologii moralnej oraz etyki w WSD w Ełku oraz w WSD  w Grodnie na Białorusi. Od 2000 r. pracuje jako adiunkt w Zakładzie Teologii Moralnej na Wydziale Teologii Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie. Tytuł doktora teologii uzyskał w 1999 r. na KUL. Głównymi kierunkami Jego zainteresowań są współczesne ruchy ewangelizacyjne; punkty styczne między teologią moralną a teologią duchowości. Jest autorem wielu publikacji.

 

 Na zakończenie kilka ciekawostek

  co łączy dwóch prałatów?
- urodzili się w tym samym roku 1961 w powiecie giżyckim
- uczęszczali do tej samej szkoły średniej,  którą ukończyli w 1981 roku. Było to Technikum Melioracji Wodnej w Giżycku.
  Mszę prymicyjną ks. Jóźwiaka w 1990 r. w  Wydminach prowadził kolega z seminarium ks. Ryszard   Grabowski.
- ks.R. Grabowski był proboszczem w parafii p.w. św. Józefa Rzemieślnika w Nowej Wsi Ełckiej w latach 1991-2002.     
  Ks.St. Jóźwiak jest proboszczem w tej samej parafii od 30 lipca 2010 roku.
- ks. Ryszard jest obecnie proboszczem  w rodzinnej parafii ks. Stanisława
- tego samego dnia otrzymali godność honorowego prałata Jego Świątobliwości Benedykta XVI

 


    za Encyklopedią Katolicką podajemy :
 
....prałat to tytuł honorowy nadawany przez Stolicę Apostolską. Stanowi on
znak uznania zasług duchownego dla Kościoła.....

 


     
                         
                Sucholaski z własnym herbem
 
W lipcu 2011 roku Rada Sołecka wybrała logo naszej wioski.
Ze zgłoszonych projektów najbardziej podobała się praca Emilki Cebulównej. Zwyciężczyni serdecznie gratulujemy.

Logo prezentowane będzie na wszelkiego rodzaju materiałach reklamowych jak flagi, torby ,nalepki itp.
Dzięki inicjatywie sołtysa Pana Frederika Nowickiego jesteśmy pierwszym sołectwem w gminie a i jesteśmy w stanie sądzić , że również w powiecie posiadającym własne logo.

 

 

 

3.10.11
Brawo Panie Sołtysie!

Tego jeszcze nie było i  chyba  nie ma w całym województwie warmińsko -  mazurskim. Z inicjatywy Frederika Nowickiego przy wjazdach do naszej wioski zawisły tablice z herbem.
 


 12.09.11
                          Zelki- Dąb Pamięci                 
 
12 września b.r. w Zelkach w ramach programu patriotyczno-edukacyjnego "KATYŃ....OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA" posadzono Dąb Pamięci dla uhonorowania zamordowanego księdza majora Ignacego Drozdowicza.
Program realizowany jest przez Stowarzyszenie Parafiada i ma na celu uczenie pamięci Bohaterów Zbrodni Katyńskiej, a zarazem przywrócenie ich sylwetek zbiorowej pamięci narodu poprzez posadzenie 21 857 Dębów. Każdy Dąb ma upamiętniać konkretną osobę, która zginęła w Katyniu, Twerze lub Charkowie. Ks. mgr Ignacy Drozdowicz s. Juliana ur.29.01.1903 r w Mohylewie zamordowany został strzałem w tył głowy w Charkowie w kwietniu  1940 roku przez NKWD. Absolwent Instytutu Misyjnego w Lublinie. Święcenia kapłańskie w 1931 r. W latach 1932 -1939  proboszcz parafii  Szczytniki. Kapelan WP, po 17.09.1939 r. w  niewoli sowieckiej - obóz w Starobielsku.
Uroczystość posadzenia Dębu Pamięci w Zelkach odbyła się podczas wizytacji kanonicznej ks. bp Jerzego Mazura i miała wielki  charakter patriotyczny. Młodzież tutejszej szkoły wystąpiła z bardzo interesującym i przejmującym programem poetycko – muzycznym. Odsłonięcia pamiątkowej tablicy dokonali przedstawiciele młodzieży  w Zelkach. Oprócz licznie zgromadzonych mieszkańców Zelek obecni byli  przedstawiciele władz Gminy, proboszczowie sąsiednich parafii, zaproszeni goście, poczty sztandarowe oraz przedstawiciele wojska, którzy przeprowadzili Apel Pomordowanych. Ks. bp Jerzy Mazur po poświęceniu Dębu w niezwykle  patriotycznych słowach  odniósł się do inicjatywy upamiętniania Bohaterów Zbrodni Katyńskiej. Całe przedsięwzięcie było możliwie dzięki pomocy ks. proboszcza Krzysztofa Mulewskiego, który udostępnił teren przy kościele p.w. Matki Boskiej Gietrzwałdzkiej  w Zelkach i ogromnemu zaangażowaniu Pana Wójta Radosława Króla. Dąb Pamięci posadzony w Zelkach jest już drugim Dębem w naszej gminie. Pierwszy został posadzony w Wydminach w czerwcu 2011. Obie uroczystości zostały przeprowadzone z inicjatywy Stowarzyszenia Przyjaciół Sucholasek „Teraz Sucholaski”. 
 
 

 


 24.06.11                           

Dąb Pamięci

      
Drugi Dąb Pamięci w naszym powiecie. Podczas obchodów Dni Wydmin 24 czerwca b.r.został posadzony Dąb Pamięci dla uhonorowania pamięci porucznika Stanisława Jaworskiego ,zamordowanego w Katyniu w roku 1940 przez NKWD. Por.Stanisław Jaworski urodził się w 1905 roku w Warszawie. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego w 1930 roku.Mgr praw, sędzia śledczy w Sądzie Okręgowym w Warszawie.Zmobilizowany do wojska i przydzielony do KOP"Budsław" w sierpniu 1939 roku. Do niewoli sowieckiej dostał się we wrześniu. Program " Katyń .... Ocalić Od Zapomnienia " prowadzony jest przez Stowarzyszenie Parafiada i ma na celu uczczenie pamięci Bohaterów Mordu Katyńskiego, a zarazem przywrócenie ich sylwetek zbiorowej pamięci narodu poprzez posadzenie 21 857 Dębów Pamięci Zbrodni Katyńskiej.Każdy Dąb upamiętnia konkretną osobę , która zginęła w Katyniu, Twerze lub Charkowie. Odslonięcia pamiątkowej tablicy dokonała uczennica ZSO w Wydminach. Młodzież przygotowała również bardzo interesujący program poetycki. Udział młodzieży w uroczystościach świadczy,że pamięć o Zbrodni Katyńskiej będzie trwać. Inicjatorem posadzenia Dębu Pamięci w Wydminach było Stowarzyszenie Przyjaciół Sucholasek "Teraz Sucholaski, które uzyskało stosowny certyfikat.Szczególne podziękowanie należą się ks.kan.Ryszardowi Grabowskiemu -  za udostępnienie terenu przy kościele w Wydminach, wójtowi Panu Radosławowi Królowi - za przygotowanie niezwykłe podniosłej uroczystości .Nie możemy również zapomnieć o udziale chóru parafialnego oraz o pocztach sztandarowych OSP,ZSO,PSL  i Kółek Rolniczych .Szczególny charakter uroczystości podkreślił udział przedstawicieli wojska z Apelem Pomordowanym.08.01.2011

Kolejna odsłona współpracy z Afryką

Budowa studni w Afryce, o której wcześniej informowaliśmy, to nie jedyny akcent materialnego wsparcia mieszkańców gminy Wydminy i organizacji działających na jej terenie. Prężnie funkcjonujące Stowarzyszenie Przyjaciół Sucholasek "Teraz Sucholaski", przy pomocy sponsorów z Warszawy i Krakowa, ufundowało dwa stypendia dla młodzieży uczącej się w gimnazjum w miejscowości Hosanna w Etiopii (ok. 400 km od stolicy Etiopii).
Stypendia otrzymali dwoje najlepszych uczniów: dziewczynka Takelech Mathewos i chłopiec Tamirat Pfilipos. Uczniowie ci uczęszczają do szkoły prowadzonej przez Ojców Franciszkanów. Opiekunką stypendystów jest siostra Lujina z miejscowości Wassera.
Ponadto Stowarzyszenie "Teraz Sucholaski" czyni starania, ażeby dwójka stypendystów mogła spędzić najbliższe letnie wakacje w Polsce. W planach przewidziany jest również pobyt dzieci w Sucholaskach.
Kolejną formą współpracy pomiędzy dwoma kontynentami jest nawiązany kontakt młodzieżowego koła misyjnego wydmińskiej parafii ze szkołą w Hosanna.

 (Stypendyści - od lewej Takelech Mathewos i Tamirat Pfilipos)

Etiopia (dawniej Abisynia) - położona jest we wschodniej części kontynentu afrykańskiego. Od południa graniczy z Kenią, na zachodzie z Sudanem, na wschodzie z Dżibuti i Somalią, na północnym wschodzie z Erytreą.
Stolicą Etiopii jest Addis Abeba.  Powierzchnia państwa zajmuje 1,1 mln km2.  Ludność Etopii stanowi 82 mln mieszkańców (dane szacunkowe), walutą jest birr (ETB) = 100 cent (źródło: Encyklopedia PWN).
 


26.12.2010

Świąteczny prezent od wydmińskiej parafii


W Święta Bożego Narodzenia w Tanzanii uroczyście udostępniono tamtejszej ludności studnie z wodą. Postawienie studni możliwe było dzięki ofiarności naszych parafian. Misjonarze z zakonu Matki Boskiej Pocieszenia: o. Silvanus z Tanzanii - przełożony sekcji polskiej, o. Ashenafi z Etiopii  oraz o. Lukas z Włoch gościli w naszej parafii w niedzielę 3 października b.r. Po mszach zbierane były pieniądze, które przeznaczone zostały na nowo wybudowaną studnię w Tanzanii.
Misjonarze serdecznie dziękują księdzu proboszczowi, Ryszardowi Grabowskiemu oraz wszystkim parafianom za ten prezent Bożonarodzeniowy!

  

19.11.10

Pozdrowienia z Tanzanii!

Stowarzyszenie nasze otrzymało pozdrowienia od o.Silvanusa z Tanzanii.
Przypominamy, że o.Silvanus przebywał w gminie Wydminy 3 paździenika tego roku.
Serdecznie dziękujemy  za życzenia od Niego i całej rodziny.


 

 
 

 

  
 


admin. 12.07.2010, godz. 17.05
Niesamowite zdjęcia Sucholasek z lotu ptaka!

Zapraszamy do galerii zdjęć, w której znajdują się najnowsze fotografie Sucholasek, zrobione z pokładu jednego z samolotów. Serdecznie dziękujemy autorowi zdjęć za możliwość ich publikacji.
 

 

 
 
 
 

 
yn

Stowarzyszenie "Teraz Sucholaski"
 
KRS: 0000244525
NIP: 522 - 28 - 05 - 741
Regon: 140429772
Konto Bankowe: 66 9364 0000 2004 0005 5143 0001
e-mail: sucholaski@o2.pl
Reklama
 
Przyjaciele Sucholasek
 
Jesteśmy zaprzyjaźnieni ze stowarzyszeniem "Echo Wydmin" www.echowydmin.pl
Baza noclegowa w Sucholaskach
 
Zobacz miejsca noclegowe w naszej pięknej miejscowości
Zrobimy Ci bezpłatną reklamę!
 
Jeśli masz gospodarstwo agroturystyczne to umieść jego zdjęcie lub adres na naszej stronie internetowej. Zrobimy Ci bezpłatną reklamę w sieci !!!
Skontaktuj się z nami!
 
Jesteś 46389 odwiedzającynaszym gościem
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=
Copyright: Stowarzyszenie "Teraz Sucholaski"