Rys historyczny
Źródła podają, że wieś powstała 26 marca 1550 roku. Przywilej lokacyjny na założenie wsi wystawiono dla braci Marcina i Jana Masłów, którzy zobowiązali się wobec urzędników księcia Albrechta sprowadzić tu 50 chłopów wraz z rodzinami.
Według ksiąg rachunkowych powiatu oleckiego z 1600 r. mieszkali tutaj sami Polacy. W 1709-1710 r. zmarły tu na dżumę 163 osoby, czyli prawie wszyscy mieszkańcy. Nawet zdarzały się wtedy wypadki złożenia do grobu pozornie zmarłych (zwłok niejakiego Jana Pacyńskiego z powodu nadciągającej burzy nie zdążono pokryć ziemią. W pewnym momencie wstał on i ruszył ku wsi, po drodze jednak potknął się i tak nieszczęśliwie uderzył głową o kamień, że padł martwy).
W 1853 roku mieszkańcy Sucholasek chcieli emigrować do Kongresówki, nie otrzymali jednak na to zezwolenia od władz pruskich.
Szkoła tutejsza zatrudniała dwóch nauczycieli. 14.10.1935 r. nazwę wsi (urzędowo: Sucholasken) zmieniono na Rauschenwalde (niem.-szumiący las).
W latach 1954-1972 wieś podlegała administracyjnie Gromadzkiej Radzie Narodowej w Wydminach, a potem - Urzędowi Gminy w Wydminach.
Według spisu z 1970 r. Sucholaski liczyły 470 stałych mieszkańców; wieś składała się z 73 budynków mieszkalnych o zwartej zabudowie. Do wsi należały 52 gospodarstwa rolne o łącznej powierzchni 417 ha. Ponadto znajdowały się tu dwa PGR-y: Dudka i Grodkowo; działało kółko rolnicze i spółka wodno-melioracyjna. Sucholaski posiadały też szkołę czteroklasową (filia szkoły w  Wydminach), sklep spożywczy, salę kinową na 100 miejsc, dwa kluby, świetlicę, punkt biblioteczny, remizę strażacką i boisko sportowe.
Obecnie większość wyżej wymienionych obiektów nie istnieje.

        Zobacz jak kiedyś wyglądały Sucholaski>>>Stowarzyszenie "Teraz Sucholaski"
 
KRS: 0000244525
NIP: 522 - 28 - 05 - 741
Regon: 140429772
Konto Bankowe: 66 9364 0000 2004 0005 5143 0001
e-mail: sucholaski@o2.pl
Reklama
 
Przyjaciele Sucholasek
 
Jesteśmy zaprzyjaźnieni ze stowarzyszeniem "Echo Wydmin" www.echowydmin.pl
Baza noclegowa w Sucholaskach
 
Zobacz miejsca noclegowe w naszej pięknej miejscowości
Zrobimy Ci bezpłatną reklamę!
 
Jeśli masz gospodarstwo agroturystyczne to umieść jego zdjęcie lub adres na naszej stronie internetowej. Zrobimy Ci bezpłatną reklamę w sieci !!!
Skontaktuj się z nami!
 

=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=
Copyright: Stowarzyszenie "Teraz Sucholaski"