Archiwum

10.01.13.                  Program Stypendiów Pomostowych

 

 W roku  akademickim   2012/2013  realizowana jest już XI edycja Programu Stypendiów Pomostowych dla wybitnie zdolnej młodzieży rozpoczynającej studia w państwowych uczelniach wyższych. Osoby zakwalifikowane do programu – jak już pisaliśmy - otrzymują przez pierwszy rok studiów stypendium w wysokości 500 zł miesięcznie  t.j. łącznie 5000 zł.
Dla wielu osób pochodzących z niezamożnych rodzin jest to pomoc finansowa gwarantująca możliwość studiów na wymarzonych kierunkach. Studenci zakwalifikowani do PSP a osiągający dobre wyniki w nauce mogą również otrzymywać pomoc finansową w dalszych latach studiów - nawet w okresie studiów doktoranckich. Spełniając odpowiednie warunki mogą też uczestniczyć w programach studiów i stażów zagranicznych. Od 2011 roku Program Stypendiów Pomostowych przeprowadzany jest pod Honorowym Patronatem Pierwszej Damy RP Pani Anny Komorowskiej. W naszym regionie program ten jest już od  kilku lat realizowany przez dwa stowarzyszenia z gminy Wydminy - "Echo Wydmin" i "Teraz Sucholaski".
Obejmuje on w pierwszej kolejności młodzież z gminy Wydminy ale również uczestniczą w nim osoby z całego naszego powiatu lub jak to było w roku poprzednim z powiatu węgorzewskiego. Udział młodzieży spoza gminy Wydminy spowodowany był małą ilością kandydatów spełniających odpowiednie kryteria. W większości absolwenci  nie spełniali  kryteriów dotyczących wyników w nauce. W tym roku akademickim zakwalifikowano następujące osoby:

Giedo Kinga

Harkot Dawid

Krywko Mateusz

Pieślak Martyna

Sakowicz Emilia

Sakowicz Ewelina

Sirant Luiza

Szabunia Dorota

Szynkar Angelika

Zagiel Agnieszka

Siódemka absolwentów z powyższej listy pochodzi z naszej gminy.

Wszystkie te osoby otrzymały stypendium w wysokości 5000 zł. Cały więc program zamknął się w wysokości  50 000 zł - jest to więc pokaźna suma. Warunkiem uczestniczenia w programie było zebranie przez stowarzyszenia ze środków zewnętrznych 9% całej kwoty. Wystąpiono o pomoc finansową do wielu osób w gminie Wydminy. A jaki był odzew? Aż się nie chce wierzyć. Z około osiemdziesięciu nauczycieli w gminie Wydminy odpowiedziały tylko cztery osoby. Są to: Ewelina Ostrowska, Małgorzata Pryczka, Marek Ostrowski, Anna Skrypoczka.
Z radnych Gminy Wydminy - nie było chętnych pomóc uzdolnionej młodzieży.
Jest to chyba norma wśród naszych radnych. W poprzedniej kadencji również żaden z radnych nie włączył się w program stypendialny.
Z  28 sołtysów na apel odpowiedzieli:
Ewa Kulpińska - Mejor z Talek
Leszek Pałdyna z Wydmin
Stefan Sawczuk z Cebulek – stały od lat sponsor  młodzieży

Znacznymi kwotami program został wsparty przez Marię Dolecką, Małgorzatę Król, Katarzynę Purłan, Marię Skiba oraz przez Radosława Króla.

Dzięki tym wszystkim osobom Program Stypendiów Pomostowych mógł zostać
zrealizowany - za co w imieniu stypendystów serdecznie dziękujemy.

Oddzielne podziękowania należą się ks. prał. Zdzisławowi Mazurowi z Sanktuarium św. Brunona w Giżycku - za propagowanie i wsparcie naszego programu.

5 stycznia 2013 roku w GOK- u w Wydminach odbyło się uroczyste wręczenie certyfikatów stypendialnych oraz dyplomów dla sponsorów XI edycji PSP. Informujemy, że w następnym roku akademickim  będzie również istaniała możliwość uzyskania stypendium – stowarzyszenia „Echo Wydmin” i„Teraz Sucholaski” będą uczestniczyły w XII edycji PSP. 


Stypendyści i sponsorzy.
Nie wszyscy obecni  z powodu zajęć na uczelni i szalejącej grypy 
Przykładowy certyfikat stypendialny
dla Agnieszki Żagiel z Siedlisk

 

 25.11.12.

Stypendia Pomostowe - 2012

Zakończony zostal I etap Programu Stypendiów  Pomostowych na rok akademicki 2012/2013. Jak co roku od kilku już lat Stowarzyszenia "Teraz Sucholaski" i "Echo Wydmin" wytypowały  maturzystów do udziału w Programie. W tym roku 10 osób z naszego regionu otrzyma podczas  pierwszego  roku studiów stypendium w wysokości 5000 zł
- czyli cała pomoc wyniesie 50 000 zł. Warunkiem przystąpienia do II etapu Programu jest zebranie przez Stowarzyszenia ze środków zewnętrznych darowizn w wysokości 9%. W tym celu zostały wysłane prośby o wspomożenie tak ważnej dla młodzieży inicjatywy. W naszej Gminie  prośby skierowaliśmy do
- władz Urzędu Gminy
- wszystkich radnych
- wszystkich nauczycieli łącznie z Dyrektorami Szkół
- sołtysów
- przedsiębiorców
Ciekawi jesteśmy jaki będzie odzew naszej akcji. O wynikach poinformujemy w najbliższym okresie.


23.11.12.

                                   OTWARCIE  OBWODNICY

 

W piątek 23 listopada nastąpiło otwarcie obwodnicy zlokalizowanej przy Osiedli Domków Jednorodzinnych w Wydminach. Na ten etap połączony z modernizacją  ulic osiedla Urząd Gminy pozyskał ze środków unijnych dofinansowanie w  wysokości 1 000 000 zł - cała inwestycja to 3 350 000 zł.  Otwarcie obwodnicy miało niezwykle uroczysty charakter.
W imieniu 
mieszkańców, za sprawne i szybkie wykonanie inwestycji podziękował sołtys Wydmin Pan Lech Pałdyna.
Dziwi nas tylko fakt nieobecności na 
uroczystości radnych Gminy Wydminy - nie było nikogo z Rady, nawet radnego, który był wybierany z osiedla.

 

 


10.11.12.           
                  Spotkanie z władzami Gminy

W piątek 9 listopada w GOK - u odbyło się spotkanie mieszkanców Gminy Wydminy z Panem Wójtem Radosławem Królem. Władze Gminy reprezentowane były również przez z- cę Wójta Panią Marię Dolecką ,dyrektora GOK Panią Ewę Kulpińską - Mejor  oraz  przez niedawno powołanego Prezesa Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Zieleni Pana Grzegorza Sobotkę. Spotkanie dotyczyło założeń inwestycyjnych w Gminie jak i było też sprawozdaniem z aktualnie prowadzonych prac  w dziedzinie kultury, inwestycji i polityki społecznej. Nie będziemy opisywać tematów poruszonych przez przedstawicieli Urzędu Gminy - będą one zapewne dostępne na stronie internetowej naszej Gminy. 
Chcielibyśmy tylko podkreślić bardzo ciekawe przygotowanie prezentacji poruszanych tematów i liczną obecność mieszkańców Gminy Wydminy. Oczywiście nie zabrakło tam przedstawicieli naszej wioski. 
Chcąc opisać jednym zdaniem prowadzone prace i założenia na przyszłość,należy powiedzieć :

Nigdy jeszcze w historii naszej Gminy nie było tak dużo inwestycji i działań w zakresie kultury i polityki społecznej


4.11.12. 

Drugi pogrzeb Prezydenta

Ciało Ryszarda Kaczorowskiego, ostatniego prezydenta Polski na uchodźstwie, spoczęło 3.11.12. w Świątyni Opatrzności Bożej w warszwskim Wilanowie. Był to powtórny pochówek, bo zwłoki prezydenta pomylono  z inną ofiarą katastrofy smoleńskiej.
W pogrzebie uczestniczyło wielu mieszkańców Warszawy jak i też liczne delegacje z całej Polski. Udział w pogrzebie wzięła również delegacja Stowarzyszenia "Teraz Sucholaski".
Ryszard Kaczorowski spoczął  w Panteonie Wielkich Polaków obok tak znanych i cenionych osób jak :
poeta - ks. prałat Jan Twardowski ( 1915 - 2006 );
kapelan Rodzin Katyńskich - ks.prałat Zdzisław Peszkowski (1918 - 2007 );
I szef dyplomacji III RP - prof. Krzysztof Skubiszewski (1926-2010);
oraz tragicznie zmarli w katastrofie prezydenckiego samolotu :
twórca "Parafiady"  - pijar o. Józef Joniec ( 1959 - 2010 );
kapelan Federacji Rodzin Katyńskich oraz duszpasterz policjantów i motocyklistów - ks. Andrzej Kwaśniak (1956 - 2010;
kapelan Warszawskiej Rodziny Katyńskiej - ks.infułat Zdzisław Król (1935 - 2010 ).


 


05.02.12.

Uwaga! Maturzyści!


30 stycznia b.r. z inicjatywy Pani Wójt Marii Doleckiej odbyło się w GOK-u spotkanie z przedstawicielami tegorocznych maturzystów.
Spotkanie dotyczyło możliwości skorzystania z Programu Stypendiów Pomostowych w podczas nauki na pierwszym roku studiów.
Przedstawiciele stowarzyszeń " Echo Wydmin " i "Teraz Sucholaski" bardzo szczegółowo przedstawili zasady korzystania z pomocy finansowej.  Z zasadami tymi można zapoznać się na stronie internetowej www.stypendia-pomostowe.pl - do czego gorąco namawiamy wszystkich tegorocznych maturzystów chcących studiować na uczelniach państwowych.
  


 12.12.2011

 

 

                      Każdy samochód z Sucholasek z herbem

 

Wydrukowane zostały nalepki samoprzylepne z herbem naszej wioski.

Wszyscy chętni do oznakowania swoich samochodów godłem

Sucholasek winni zgłosić się do Michała Michalkiewicza  w celu

pobrania nalepek. Przypominamy, że autorką godła jest Emila

Cebula. Młodzi mieszkańcy naszej wioski wymyślili naprędce

następujące hasło:

Kto się nie wstydzi naszej wioski - jeździ z herbem Sucholasek
 

  


 

28.04.2011

Z ostatniej chwili...

Dzisiaj rozpoczęła się wycinka zdrowych klonów przy drodze Sucholaski- Kruklin.
Ustawowy termin zezwala na wycinkę tylko do 28 lutego.

 

 

 


 

 


Życzenia świąteczne sołtysa Sucholasek...

 

SĄSIEDZI! MIESZKAŃCY SUCHOLASEK!


Stowarzyszenie Przyjaciół Sucholasek

ogłasza po raz kolejny konkurs na PRYMUSA NASZEJ WSI.

Podstawowym kryterium oceny jest osiągnięcie najwyższej średniej wyników w nauce.
Do konkursu przystąpić mogą dzieci i młodzież z sołectwa od VI klasy Szkoły Podstawowej poprzez Gimnazjum i Liceum.
Wypełnione karty zgłoszeń prosimy składać do Pana Mariana Michalkiewicza tel: 087-421-08-87 do 30 listopada 2009 roku.
Ogłoszenie wyników nastąpi po zakończeniu roku szkolnego 2009/2010 w dniu obchodów święta patrona naszej wsi.
Zwycięzca konkursu będzie mógł nosić tytuł "PRYMUSA SUCHOLASEK - 2010" i otrzyma cenną nagrodę.
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają okoliczniościowe upominki.


Młodzi mieszkańcy Sucholasek – pamiętajcie, że na przyszłość pracujemy od najmłodszych lat.


(Karta zgłoszeniowa)

Stowarzyszenie "Teraz Sucholaski"

 
Konkurs na najładniejszą zagrodę we wsi w 2007 roku :


12.10.2010
Z ostatniej chwili...

W przeprowadzeniu festynu z okazji Dnia Papieskiego czynnie uczestniczyły
dwie młode mieszkanki naszej wsi Andżela Cebula i Karolina Rodziewicz.
Obie należą do szkolnego koła Caritas.
Uczestnicy festynu zajadali się kartaczami przygotowanymi przez laurertkę naszego dożynkowego konkursu - Panią Elżbietę Michalkiewicz...


11.10.2010
Konkursowe zdjęcie wykonane przez Jolantę7.10.2010
Konkursowe zdjęcia w etapie jesiennym (fot. Janek)


 

 

15.12.2010

Znamy uczniów, którzy ubiegać się będą o tytuł "Prymus Sucholasek 2011"!

Do konkursu "Prymus Sucholasek" zgłosiły się następujące osoby:
- Cantop Norbert
- Jarosz Dawid
- Maksymowicz Łukasz
- Michalkiewicz Michał
- Rodziewicz Karol
- Rodziewicz Karolina
- Rodziewicz Marta
- Sulej Emilia
- Sulej Monika

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi podczas obchodów święta patrona wioski w dniu 26 czerwca 2011 roku.

Młodzi mieszkańcy sołectwa Sucholaski na dobre wyniki w nauce pracujemy przez cały rok!

14.12.2010
Michał Michalkiewicz Zwycięzcą Konkursu!

W minioną sobotę (11.12) została wręczona nagroda za zajęcie pierwszego miejsca w konkursie fotograficznym - etap jesienny. Pierwsze miejsce zajął Michał Michalkiewicz.
Nagrodę - Pendrive, ufundowany przez Stowarzyszenie "Teraz Sucholaski" wręczył Wójt Gminy Wydminy, Pan Radosław Król.
Michałowi gratulujemy wygranej!
Pozostałym przypominamy, że trwa zimowy etap konkursu.


 


Zwycięskie zdjęcie zrobione przez Michała Michalkiewicza

admin. 30.06.2010, godz. 14.03
Obchodziliśmy Święto Wioski

27 czerwca w Sucholaskach obchodziliśmy święto patrona wioski - św. Pawła. Pomnik św. Pawła jest miejscem, gdzie odbywają się najważniejsze uroczystości w naszym sołectwie.

Tegoroczne obchody rozpoczęły się chwilą ciszy dla upamiętnienia ofiar katastrofy smoleńskiej oraz dla upamiętnienia mieszkańców wioski, którzy odeszli na zawsze w ostatnim roku. Po uroczystościach religijnych celebrowanych przez ks. proboszcza Ryszarda Grabowskiego ogłoszono wyniki konkursu fotograficznego na najlepsze zdjęcie wiosenne dotyczące Sucholasek. Zwyciężczynią została Alicja Kobiela. Wyłonienie najlepszych zdjęć było trudnym zadaniem dla Jury - przyjaciół sołectwa Sucholaski. Stanęli oni jednak na wysokości zadania i przesłali swoje nominacje. Serdecznie im za to dziękujemy i liczymy na pomoc przy kolejnych przedsięwzięciach!

 
Wyniki konkursu fotograficznego:
1 miejsce - Alicja Kobiela (zdjęcie nr 21)
2.miejsce - Marlena Skrobisz (zdjęcie nr 4)
3.miejsce - Norbert Cantop (zdjęcie nr 18)
wyróżnienie specjalne - Borys (zdjęcie nr 2)

Największym zainteresowaniem cieszył się tradycyjny już konkurs „Prymus Sucholasek”, w którym wzięło udział jedenaścioro dzieci. W roku szkolnym 2009/2010 I miejsce zdobyły dwie osoby - uczeń VI klasy szkoły podstawowej Łukasz Maksymowicz i laureatka z poprzednich lat Karolina Michalkiewicz – absolwentka gimnazjum. Zwycięzcy uzyskali wysoką średnią ocen wynoszącą 5,50. W nagrodę za wyniki w nauce Łukasz otrzymał kajak sportowy a Karolina Michalkiewicz w uznaniu za wyniki w okresie ostatnich trzech lat otrzymała cenną nagrodę w postaci laptopa. Laureaci mają również prawo noszenia przez najbliższy rok tytułu Prymus Sucholasek 2010.
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali okolicznościowe nagrody.

Prymus Sucholasek 2010
Liga Mistrzów
1.miejsce  -   Karolina Michalkiewicz (średnia ocen 5.5)
                 -  Łukasz Maksymowicz                       (5.5)
2.miejsce  -  Monika Sulej                                      (5.2)
3.miejsce -   Emilia Sulej                                         (4,9)
Ekstraklasa
4.miejsce - Weronika Waleriańska
5.miejsce - Karolina Rodzewicz
I liga
Norbert Cantop
Karol Rodzewicz
Michał Michalkiewicz

Zwycięzcom gratulujemy i zachęcamy do nauki w roku szkolnym 2010/2011.

Wyróżniono skromnymi upominkami również rodziców Karoliny – Jerzego i Zofię Michalkiewiczów oraz Panią Polę Maksymowicz, której wnuczęta Łukasz Maksymowicz, Monika Sulej i Emilka Sulej zajęły pierwsze trzy miejsca.
Serdecznie z zazdrością gratulujemy.

Obchody święta patrona wioski – św.Pawła zostały zamknięte 29 czerwca Mszą Świętą o Boże Błogosławieństwo dla mieszkańców sołectwa Sucholaski, odprawianą w Kościele w Wydminach.
 


admin. 17.05.2010, godz. 8.28
Uroczyście poświęcono pola
W sobotę (15.05) w Sucholaskach odbyła się uroczystość święcenia pól, którym przewodniczył proboszcz - ks. kanonik Ryszard Grabowski, asystował o.Ashenafi - misjonarz Matki Bożej Pocieszenia z Etiopii. Jak co roku, rozpoczęto od spotkania i krótkiej modlitwy przy pomniku świętego Pawła - patrona wioski. Następnie procesja udała się do kapliczek, przy których odbyły się święcenia. Ostatnim etapem uroczystości było spotkanie w Parafialnym Ośrodku Wypoczynkowym. Odsłonięta została tablica pamiątkowa z prośbą o błogosławieństwo dla darczyńców - Małgorzaty i Józefa Siwołowskich oraz inicjatora i twórcy - ks. proboszcza Ryszarda Grabowskiego.
Wszyscy uczestnicy obrzędu zaproszeni zostali na wspólne biesiadowanie przy ognisku.
Organizatorzy serdecznie dziękują za liczne przybycie.admin. 10.05.2010, godz. 16.43

Młodzież na uroczystościach odsłonięcia obelisku upamiętniającego ofiary katastrofy lotniczej
pod Smoleńskiem

7 maja (piątek) młodzież z Sucholasek, wraz z kolegami i koleżankami z Zespołu Szkół Ogólnokształcących z Wydmin i Gawlików Wielkich, udała się na uroczystości odsłonięcia obelisku upamiętniającego ofiary katastrofy prezydenckiego samolotu z 10 kwietnia b.r. Uroczystości te odbyły się na lotnisku Kętrzyn Wilamowo.
Uroczystości oraz nabożeństwo ekumeniczne odbyły się z udziałem młodzieży szkolnej, delegacji władz samorządowych w regionie, Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych, Dowództwa Garnizonu Warszawa, Biura Ochrony Rządu, duchowieństwa oraz wielu dostojnych gości.

Nabożeństwu ekumenicznemu przewodniczył Arcybiskup Senior Edmund Piszcz.
Jak donosi Radio Zet, obelisk na podkętrzyńskim lotnisku jest pierwszym pomnikiem w Polsce upamiętniającym ofiary katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem.
Inicjatorem i organizatorem wyjazdu młodzieży na uroczystości była Pani Maria Dolecka - Prezes Parafialnego Zespołu Caritas, wspólnie ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Sucholasek "Teraz Sucholaski". Ponadto Stowarzyszenie "Teraz Sucholaski" pokryło wszystkie koszty wyjazdu młodzieży na uroczystości.

 
 
fot. www.lotniskoketrzyn.pl
Stowarzyszenie "Teraz Sucholaski"
 
KRS: 0000244525
NIP: 522 - 28 - 05 - 741
Regon: 140429772
Konto Bankowe: 66 9364 0000 2004 0005 5143 0001
e-mail: sucholaski@o2.pl
Reklama
 
Przyjaciele Sucholasek
 
Jesteśmy zaprzyjaźnieni ze stowarzyszeniem "Echo Wydmin" www.echowydmin.pl
Baza noclegowa w Sucholaskach
 
Zobacz miejsca noclegowe w naszej pięknej miejscowości
Zrobimy Ci bezpłatną reklamę!
 
Jeśli masz gospodarstwo agroturystyczne to umieść jego zdjęcie lub adres na naszej stronie internetowej. Zrobimy Ci bezpłatną reklamę w sieci !!!
Skontaktuj się z nami!
 

=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=
Copyright: Stowarzyszenie "Teraz Sucholaski"